Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_208 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 208~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana, d繹einde kayg覺yla d繹nd羹. Derin karanl覺k, pencereden kendisini dikizliyordu. Sessizlik i癟inde ancak duyu-labilen bir h覺覺rt覺 geliyordu kula覺na. M覺r覺ldan覺r gibi, 羹rkek bir sesle: \\
 +竄Tanr覺y覺 bilmem, ama, 襤sa'​ya inan覺r覺m ben... s繹zlerine de: '​B羹t羹n insanlar覺 kendin gibi sev' demi... Evet, ona inan覺yorum.罈 \\
 +Tatyana susuyordu. Karanl覺kta,​ Ana onun belirsiz, dik, kurun簾 karart覺s覺n覺 g繹r羹yordu soban覺n koyu fonu 羹zerinde. Gen癟 kad覺n h璽l璽 hareketsiz, h璽l璽 ayaktayd覺. Ana kayg覺ya kap覺l覺p g繹zlerini yumdu. \\
 +Ans覺z覺n buz gibi bir ses iitildi: \\
 +竄ocuklar覺m覺n 繹l羹m羹 i癟in ne Tanr覺y覺, ne de insanlar覺 ba覺lar覺m... asla.罈 \\
 +Pelageya duyguland覺,​ doruldu. Bu s繹zleri s繹yleten derin ac覺y覺 anl覺yordu. Sevecenlikle 竄Gen癟siniz daha, 癟ocuunuz olur,罈 dedi. \\
 +竄Hay覺r, benden ge癟ti art覺k. Doktor, art覺k hi癟 癟ocuk douramayaca覺m覺 s繹yl羹yor.罈 \\
 +Bir s覺癟an ka癟t覺 yerde. D繹eme 癟at覺rdad覺 sanki g繹r羹nmez bir imek 癟akm覺 gibi. Dam覺n sazlar覺 aras覺nda yamurun h覺覺rtrs覺 iitildi yeniden. Su damlalar覺 h羹z羹nl羹 bir t覺p覺rd覺 癟覺kar覺yordu yere d羹erken. \\
 +A覺r uyuukluk i癟inde Ana, 繹nce sokakta, sonra evin giriinde ayak sesleri iitti. Kap覺 usulca a癟覺ld覺, bouk bir ses: \\
 +竄Tatyana, yatt覺n m覺?罈 diye sordu. \\
 +竄Hay覺r.罈 \\
 +竄Uyuyor mu?罈 \\
 +竄Herhalde.罈 \\
 +Bir alev parlad覺, titredi, s繹nd羹. K繹yl羹 d繹ee yaklat覺, Ana'​n覺n bacaklar覺n覺 繹rten koyun postundan giysiyi d羹zeltti. Bu 繹zen Pelageya'​y覺 duyguland覺rd覺. G羹l羹mseyerek g繹zlerini yumdu. Stepan sessizce soyundu, sekiye t覺rmand覺. B羹t羹n sesler kesildi: \\
 +Ana k覺m覺ldamadan yat覺yor, en ufak bir sese kulak kabart覺yordu. Karanl覺覺n i癟inde, Ribin'​in kana bulanm覺 y羹z羹 beliriyordu kar覺s覺nda. \\
 +Sekiden bir f覺s覺lt覺 iitildi: \\
 +竄G繹r羹yorsun ya? Bak kimler koyuluyorlar bu ie. Ya覺n覺 ba覺n覺 alm覺, binbir 羹z羹t羹 ge癟irmi kiiler, 癟al覺m覺lar,​ 癟abalam覺lar,​ dinlenmeye hak kazanm覺lar art覺k, ama g繹r羹yorsun ite, h璽l璽 繹n safta bulunuyorlar. Ya sen, sen ki gen癟sin, saduyu sahibisin, ha? S繹ylesene Stepan...罈 \\
 +K繹yl羹n羹n kal覺n sesi kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Bu gibi ilere insan iyice d羹羹n羹p ta覺nmadan kendini adamaz...罈 \\
 +竄Bu laf覺 癟ok iittim...罈 \\
 +Sesler al癟ald覺, sonra yeniden y羹kseldi. Stepan m覺r覺ldand覺:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​