Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_209 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 209~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄繹yle yapmal覺: 繹nce ayr覺 ayr覺 konumal覺. S繹zgelimi Aleksiey Makov'​u al, ateli bir gen癟, 繹renim de g繹rm羹, h羹k羹mete kar覺... orin de 繹yle, ak覺ll覺 bir adam.. Kniyazer de namuslu ve y羹rekli. Sonras覺 Allah kerim. Kad覺n覺n s繹zettii kimselerle g繹r羹meli. Baltam覺 al覺p kente uzanay覺m bir, odun yarmaya gidiyormuum gibi. Dikkatli davranmal覺,​ kad覺n doru s繹yl羹yor: Her insan kendi deerini kendisi bi癟meli. G繹rd羹n ya o Ribin denen k繹yl羹y羹, eytan覺n kar覺s覺nda bile gerilemez ite o. Her eye g繹羹s gerdi de 覺h bile demedi. Ya Nikita'​ya ne dersin? Nas覺l utand覺, ha? Korkun癟 bir ey bu!罈 \\
 +竄G繹z羹n羹z羹n 繹n羹nde bir insan覺 d繹v羹yorlar da siz az覺n覺z覺 a癟m覺yorsunuz...罈 \\
 +竄Biraz bekle hele! Allaha 羹k羹r de, iyi ki adamca覺z覺 biz d繹vmedik de. Bu kadar覺 bile b羹y羹k ey.罈 \\
 +Uzun s羹re f覺s覺ldat覺lar. Sesleri kimi zaman 繹yle al癟a-l覺yordu ki, Ana onlar覺n s繹zlerini belli belirsiz iitebiliyordu. Kimi zaman da adam fazla y羹kseltiyordu sesini, kar覺s覺 susturuyordu:​ \\
 +竄Yava konu, uyand覺racaks覺n onu.罈 \\
 +Ana derin uykuya dald覺. Uyku a覺r bir bulut gibi 羹zerine 癟繹km羹, al覺p g繹t羹rm羹t羹 d羹ler evrenine... \\
 +G羹n aar覺rken Tatyna uyand覺rd覺 Ana'​y覺. Kilisenin 癟an覺 souk havada titreimler yaparak sessizlii bozdu. \\
 +竄ay demledim, i癟in, yoksa sabah mahmurluuyla 羹羹rs羹n羹z araban覺n i癟inde.罈 \\
 +Stepan sakal覺n覺 tarayarak, kendisini kentte nas覺l bulabileceini sordu Ana'​ya. Pelageya k繹yl羹n羹n y羹z羹n羹 daha olgunlam覺,​ d羹nk羹nden daha canayak覺n buldu. Adam, 癟ay覺n覺 i癟erken, g羹id羹: \\
 +竄Ne tuhaf oldu, deil mi?罈 \\
 +竄Tuhaf olan ne?罈 diye sordu Tatyana. \\
 +竄Tan覺mam覺z. yle basit ki...罈 \\
 +Ana d羹羹nceli,​ ama emin bir tav覺rla: \\
 +竄Bu gibi ilerde her ey a覺las覺 bir basitlik i癟inde ge癟er,罈 dedi. \\
 +Birbirlerine fazla konumadan veda ettiler. Bununla birlikte, kar覺 koca yapaca覺 yolculukla 癟ok ilgilendiler,​ bir s羹r羹 繹羹t verdiler. \\
 +Pelageya arabaya bindikten sonra k繹yl羹y羹 d羹羹nd羹:​ Sak覺nganl覺kla ie koyulacak, k繹stebek gibi sessiz, durup dinlenmeden 癟al覺acakt覺 imdi adam. Kar覺s覺n覺n honutsuz sesi de hep 癟覺nlayacakt覺 Pelageya'​n覺n kula覺nda,​ yeil g繹zlerinin par覺lt覺s覺 s繹nmeyecekti hi癟. Ve yaad覺覺 s羹rece, 繹len yavrular覺n覺n 羹zerine alayan bir anan覺n h覺n癟l覺 ac覺s覺 da yaayacakt覺 i癟inde. \\
 +Ribin'​i,​ y羹z羹n羹, ate gibi g繹zlerini, d繹kt羹羹 kan覺, s繹yledii s繹zleri an覺msad覺. Y覺rt覺c覺 hayvanlar kar覺s覺nda g羹癟s羹z olman覺n buruk duygusu y羹reini kanatt覺. Mikhail'​in iriyar覺 bedeni, kara sakal覺, y覺rt覺k g繹mlei, arkadan bal覺 elleri, sakal覺na kar覺m覺 sa癟lar覺 繹fkeyle, ger癟ee olan inan癟la ayd覺nlanm覺 y羹z羹, yol boyunca g繹zleri 繹n羹nden gitmedi. \\
 +Yaam, topra覺 s羹r羹lmemi,​ inili 癟覺k覺l覺 bir ova gibi g繹r羹n羹yordu g繹z羹ne. Sessiz sedas覺z 癟ift癟ileri bekleyen ve 繹zg羹r, namuslu ellere: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​