Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_20 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 20~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Hay覺r! Seni aldatmak istemem. Hi癟 birimiz, kurtulamay覺z.罈 \\
 +G羹l羹msedi:​ \\
 +竄Yat art覺k, yorgun olmal覺s覺n. 襤yi geceler!罈 \\
 +Ana, yaln覺z kal覺nca pencereye yaklat覺, soka覺 seyretmeye dald覺. D覺ar覺s覺 souk ve karanl覺kt覺. R羹zg璽r, uykuya dalm覺, k羹癟羹k evlerin damlar覺ndaki karlar覺 s羹p羹r羹yor,​ duvarlara 癟arp覺p yere iniyor, incecik kar tanelerini toz bulutu gibi soka覺n bir ba覺ndan 繹b羹r ba覺na savuruyordu. \\
 +Ana, usulca: \\
 +竄Ey 襤sa, sen ac覺 bizlere!罈 diye m覺r覺ldan覺yordu. \\
 +G繹zyalar覺n覺n biriktiini hissediyordu. Olunun s羹k羶n ve inan癟la s繹z羹n羹 ettii o fel璽keti bekleyecekti art覺k. Bu bekleyi, kolu kanad覺 k覺r覺k k繹r bir pervane gibi 癟覺rp覺n覺yordu y羹reinde. 覺plak, karla kapl覺 bir ova geldi g繹zlerinin 繹n羹ne. Souk bir r羹zg璽r k羹癟羹k 覺sl覺klarla esiyor, karlar覺 繹n羹ne kat覺p d繹ne d繹ne, hoyrat癟a sald覺r覺yor. Ovan覺n ortas覺nda, tek ba覺na sendeleye sendeleye k羹癟羹k bir g繹lge ilerliyor. R羹zg璽r, bacaklar覺na dolan覺yor, eteini iiriyor,​ kar zerreciklerini y羹z羹ne savuruyor. Gen癟 k覺z y羹r羹mekte zorluk 癟ekiyor, ayaklar覺 kal覺n kar tabakas覺na bat覺yor. 羹yor, korkuyor, iki b羹kl羹m... Deli r羹zg璽r覺n 繹n羹ne, katt覺覺 bir 癟繹p gibi bulan覺k ovan覺n ortas覺nda... Sa覺nda batakl覺klar覺n 羹st羹nde orman y羹kseliyor karanl覺k bir duvar gibi. C覺l覺z, 癟覺plak kay覺n aa癟lar覺 ve 癟amlar inildiyor. 襤lerde, uzaklarda bir yerde, kentin donuk 覺覺klar覺... \\
 +Ana korkudan titreyerek: \\
 +竄Yarabbim, sen ac覺 bize!罈 diye m覺r覺ldand覺...
 +===YED襤NC襤 BLM===
 +G羹nler ard arda ak覺p gidiyor, bir 癟繹rk羹n羹n toparlaklar覺 gibi 羹st 羹ste toplan覺p haftalar, aylar oluturuyordu. Her cumartesi, arkadalar覺 Pavel'​in evinde buluuyorlard覺. Her toplant覺 hafif eimli, uzun bir merdivenin bir basama覺 gibiydi; merdivenin ucu nereye kadar uzan覺rd覺, bilinmez, ama basamaklar覺 t覺rmananlar yava yava y羹kselirlerdi. \\
 +Yeni kiiler ortaya 癟覺kt覺. Vlasov'​lann ufak odas覺 dar geliyordu art覺k. Boucu bir hava oluyordu. Nataa yorgun, buz kesilmi olarak geliyordu, ama bitmek t羹kenmek bilmeyen nee ve canl覺l覺覺 da birlikte getiriyordu. \\
 +Ana 癟oraplar覺 繹rm羹 ve kendi eliyle giydirmiti k覺z覺n ufac覺k ayaklar覺na. Nataa 繹nce g羹ld羹, sonra d羹羹nceli d羹羹nceli:​ \\
 +竄S羹tninem de esiz bir kad覺nd覺, 繹yle iyi y羹rekliydi k! Ne garip deil mi? Halk覺n yaant覺s覺 b繹ylesine s覺k覺nt覺l覺 ve onur k覺r覺c覺, ama yine de halk, 繹tekilerden 癟ok daha y羹ceg繹n羹ll羹,​ daha iyiliksever!罈 \\
 +Ve eliyle uzak, 癟ok uzak, bilinmeyen bir yeri g繹sterdi. \\
 +竄Ya siz!罈 dedi ana. 竄Siz ki ana-baban覺z覺 feda etmisiniz,​ ve' her eyi...罈 \\
 +D羹羹ncesinin sonunu getirmedi, i癟ini 癟ekti ve susarak Nataa'​ya bakt覺. Nedenini bilmiyordu, ama, ona kar覺 minnettarl覺k duyuyordu. n羹nde 癟繹melmi kald覺. Gen癟 k覺z ba覺n覺 emi, dalg覺n dalg覺n g羹l羹ms羹yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​