Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_211 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 211~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana s繹z羹n羹 bitirince, Nikolay ayaa kalkt覺, sessizce birka癟 ad覺m att覺. Yumruklar覺n覺 cebine sokmutu. Dileri aras覺ndan m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄Yaman bir adam. Hapiste ac覺 癟ekecek. Onun gibiler hapse dayanamazlar.罈 \\
 +Yumruklar覺n覺 biraz daha indirdi cebine. Cokunluunu dizginlemeye ura覺yordu. Ama, Ana duyuyordu bu cokuyu, kendisine de ge癟iyordu. \\
 +Nikolay'​覺n g繹zleri b覺癟ak ucu gibi inceldi. Yeniden y羹r羹meye balayarak souk bir 繹fkeyle 繹yle dedi: \\
 +竄Bak覺n ne korkun癟 ey! Bir avu癟 ak覺ls覺z insan vuruyor, bouyor, eziyor; bunu, halk 羹zerinde kurmu olduu uursuz egemenlii s羹rd羹rmek i癟in yap覺yor. Vahet art覺yor, zalimlik yaam yasas覺 haline geliyor... D羹羹nsenize! Onlar vuruyorlar, vahi hayvanlar gibi paral覺yorlar,​ 癟羹nk羹 cezas覺z kalacaklar覺ndan emindirler, ikence etmekten holan覺yorlar;​ bu k繹t羹l羹e susam覺l覺k ilkel i癟g羹d羹lerini,​ hayvansal al覺kanl覺klar覺n覺 sertlikle doyurma iznine sahip k繹lelerin iren癟 hastal覺覺. tekiler ise, 繹c duygusuyla zehirlenmiler. Geri kalan覺 da zorbal覺ktan sersemlemi,​ k繹r ve dilsiz olmutur. Halk覺, t羹m halk覺 yozla-t覺r覺yorlar b繹ylece.罈 \\
 +Durdu, sustu, dilerini s覺kt覺. \\
 +竄Bu vahi yaamda hepimiz bilin癟siz olarak vahileiyoruz,​罈 dedi usulca. \\
 +Heyecan覺n覺 bast覺rd覺, yat覺t覺. Parlayan g繹zlerini Ana'ya 癟evirdi. Yanaklar覺ndan aa覺 yalar ak覺yordu. \\
 +竄Hadi, Nilovna, hadi, sevgili arkada, kendimize gelelim, yitirecek zaman覺m覺z yok.罈 \\
 +H羹z羹nl羹 bir g羹l羹msemeyle yaklat覺, elini tuttu, sordu: \\
 +竄Valiziniz nerede?罈 \\
 +竄Mutfakta.罈 \\
 +竄Ev sivil polislerle kuat覺lm覺 durumda. Onca k璽覺d覺 g繹ze 癟arpmadan d覺ar覺 癟覺karmay覺 baaramay覺z. Onlar覺 nereye saklayaca覺m覺 bilemiyorum. stelik, bu gece yine gelecekler san覺r覺m. Bu durumda, pek yaz覺k olacak, ama yakmam覺z gerek.罈 \\
 +Ana: \\
 +竄Neyi yakaca覺z?​罈 diye sordu? 竄Valizin i癟indekilerini.罈 \\
 +Pelageya anlad覺. z羹nt羹s羹ne kar覺n, g繹revini baarm覺 olman覺n gururuyla g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Valizde hi癟bir ey yok! Bombo!罈 \\
 +Ve yava yava canlanarak umakov'​la tan覺mas覺n覺 anlatt覺. \\
 +Nikolay 繹nce kayg覺yla kalar覺n覺 癟atarak, sonra ak覺nl覺kla dinledi. Sonunda, Ana'​n覺n s繹z羹n羹 keserek: \\
 +竄Ama bu olaan羹st羹 bir ey! Yaas覺n!罈 Diye hayk覺rd覺. 竄Korkun癟 ans覺n覺z var!罈 \\
 +Elini ateli ateli s覺kt覺: \\
 +竄Halka kar覺, beslediiniz bu inan癟 ve g羹ven beni 繹yle duyguland覺r覺yor ki!.. 襤nan覺n, 繹z annem gibi seviyorum sizi.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​