Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_212 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 212~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana g羹l羹ms羹yor,​ ilgiyle onu izliyordu. Bu yepyeni canl覺l覺覺n ona nereden geldiini anlamaya 癟al覺覺yordu. \\
 +Nikolay ellerini ovuturarak:​ 竄Ger癟ekten 癟ok g羹zel!罈 dedi. Sonra hafif bir g羹l羹c羹kle:​ \\
 +竄Biliyor musunuz bu son g羹nleri nas覺l ge癟irdim? Hep i癟ilerle birlikteydim. Onlara kitap okudum, konutum, seyrettim. Sal覺kl覺,​ temiz eyler kazand覺m onlarla yaamaktan. Ne iyi insanlar, Nilovna! Gen癟 i癟ilerden s繹zediyorum. Salam, duyarl覺, her eyi anlamak i癟in yan覺p tutuan gen癟ler. 襤nsan onlar覺 g繹r羹nce, Rusya'​da yery羹z羹n羹n en parlak demokrasisinin ger癟ekleeceini d羹羹nmekten kendini alam覺yor.罈 \\
 +Elini yemin eder gibi kald覺rd覺, sonra yine konumaya balad覺: \\
 +竄Kapan覺k bir yaant覺m vard覺. Yaz覺 yaz覺yordum ve... bir 繹l癟羹de buruklam覺t覺m,​ k璽覺tlar,​ rakamlar aras覺nda k羹flenmitim. Yakla覺k bir y覺l b繹yle yaamak korkun癟 bir ey. Ben i癟iler aras覺nda yaamaya al覺t覺m, o ortamdan kopunca kendimi rahat hissetmiyordum,​ yeni yaant覺ma al覺mak i癟in kendimi zorlamam gerekiyor. Ama imdi, yeniden 繹zg羹rce yaayabilirim. Onlar覺 g繹rebilecek,​ onlarla 癟al覺abileceim. Anl覺yor musunuz? Yeni doan d羹羹ncelerin beiinin bau-cunda kalaca覺m,​ yarat覺c覺 g羹c羹n, gen癟liin yan覺nda. a覺lacak 繹l癟羹de, basit, g羹zel, korkun癟 coturucu bir ey bu. 襤nsan gen癟leiyor,​ salamla覺yor. Zengin bir yaant覺ya kavuuyor.罈 \\
 +Biraz s覺k覺lganl覺k seziliyordu tav覺rlar覺nda. Neeyle g羹lmeye balad覺. Onun sevinci Ana'ya da ge癟ti Pelageya anl覺yordu onun ruh durumunu. \\
 +Nikolay: \\
 +竄Siz de a覺lacak bir kad覺ns覺n覺z!罈 diye hayk覺rd覺, 竄insanlar覺 繹yle 癟arp覺c覺 ayr覺nt覺lar覺yla anlat覺yorsunuz ki... onlar覺 繹yle iyi tan覺yorsunuz ki!..罈 \\
 +Ana'​n覺n yan覺na oturdu, s覺k覺lganl覺覺n覺 gizlemek i癟in eliyle sa癟lar覺n覺 d羹zelterek neeli y羹z羹n羹 繹te yana 癟evirdi. Biraz sonra Ana'ya doru d繹nd羹 ve onun yal覺n, a癟覺k bir dille anlatt覺覺 繹yk羹n羹n arkas覺n覺 ilgiyle dinledi. \\
 +竄Olur ey deil, bu ne ans!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Onda dokuz olas覺l覺kla yakay覺 ele vermeniz gerekirken, ans覺z覺n... Evet, 繹yle g繹r羹l羹yor ki k繹yl羹ler k覺p覺rdanmaya bal覺yorlar. Ki bu da olaand覺. O kad覺n覺n ne bi癟im bir kad覺n olduunu 癟ok iyi anl覺yorum! zel olarak k覺rsal b繹lgelerle uraan adamlar gerekli bize. Adam yok ama, adam eksik... Y羹zlerce kola gerek var bu ite!罈 \\
 +Ana yava癟a: \\
 +竄Pavel'​im 繹zg羹rl羹羹ne bir kavuabilse... Andrey de!罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +Nikolay Ana'ya bakt覺, ba覺n覺 edi: \\
 +竄Bak覺n, Nilovna, s繹yleyeceim ey sizi 癟ok 羹zecek, ama yine de s繹ylemeliyim size. Pavel'​i iyi tan覺r覺m ben, hapisten ka癟maz o! Yarg覺lanmak ister, b羹t羹n g羹c羹yle g繹r羹nmek ister... Bu karar覺ndan caymayacakt覺r. Caymamas覺 gerekir de. Sibirya'​dan ka癟acakt覺r o.罈 \\
 +Ana i癟ini 癟ekip usulca u kar覺l覺覺 verdi: \\
 +竄襤yi ya! En doru yolun hangisi olduunu o bilir...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​