Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_213 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 213~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Biraz sonra Nikolay g繹zlerini Ana'ya dikip: \\
 +竄H覺m!罈 dedi. 竄Ya sizin k繹yl羹 bizi g繹rmekte tez davran覺rsa?​.. K覺rsal b繹lge i癟in, Ribin konusunda mutlaka bir yaz覺 haz覺rlamak gerek. Mademki bu kadar y羹rekli davran覺yor,​ kendisine zarar vermez yazaca覺m覺z ey. Ben hemen bug羹n haz覺rlar覺m yaz覺y覺. Liudmila hemencecik basar... Peki ama, bildiriyi nas覺l ulat覺raca覺z ta oralara?罈 \\
 +竄Ben g繹t羹r羹r羹m...罈 \\
 +Nikolay: \\
 +竄Hay覺r, teekk羹r ederim!罈 diye at覺ld覺. 竄Ama bunu Vesovikov pek璽l璽 yapabilir, ne dersinjz?罈 竄Onunla konuak gerek.罈 \\
 +竄Tamam, deneyeyim bakal覺m. Nas覺l davranmas覺 gerektiini de 繹retin.罈 \\
 +竄Ya ben? Ben de yapaca覺m?​罈 竄Siz hi癟 merak etmeyin.罈 \\
 +Oturdu, yazmaya balad覺. Ana hem sofray覺 kald覺r覺yor,​ hem ona bak覺yordu. Parmaklar覺 aras覺nda kalem titriyor, bir s羹r羹 s繹zc羹羹 k璽覺da d繹k羹yordu. Arada bir ensesi 羹rperiyor-du. Ba覺n覺 kald覺r覺p g繹zlerini yumuyor, 癟enesi oynuyordu. Sonunda ayaa kalkt覺. \\
 +竄Tamam, haz覺r!罈 dedi. 竄zerinizde saklay覺n bu k璽覺d覺. Yaln覺z, biliyorsunuz,​ jandarmalar gelirlerse sizin 羹st羹n羹z羹 de ararlar.罈 \\
 +Ana rahat bir tav覺rla: \\
 +竄Canlar覺 cehenneme!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +Akama doktor geldi. Odada sinirli sinirli gezinerek: \\
 +竄H羹k羹met 癟evreleri neden birdenbire bu kadar kayg覺lanmaya balad覺lar acaba?罈 dedi. 竄Bu gece yedi yerde arama yap覺ld覺!.. Bizim hasta nerede?罈 \\
 +Nikolay: \\
 +竄D羹n gitti,罈 dedi. 竄Bug羹n cumartesi ya, anlars覺n, okuma seans覺n覺 ka癟覺rmak istemez...罈 \\
 +竄Kafas覺 yar覺lan bir kimsenin bunu yapmas覺 sa癟ma.罈 竄Ben de onu dedim kendisine, ama para etmedi.罈 Ana kendi d羹羹ncesini a癟覺klad覺:​ \\
 +竄Arkadalara biraz b繹b羹rlenmek istemitir can覺. Bak覺n ite, ben kan覺m覺 d繹kt羹m bile! diyecek...罈 \\
 +Doktor, Ana'ya bakt覺, dileri aras覺ndan: \\
 +竄Amma da kana susam覺s覺n覺z!罈 dedi. \\
 +竄Hadi dostum, git art覺k, burada yapaca覺n hi癟bir ey kalmad覺, biz de konuk bekliyoruz. Nilovna, versenize ona k璽覺d覺.罈 \\
 +竄Yine mi k璽覺t?罈 \\
 +竄Al bakal覺m, bas覺mevine g繹t羹receksin.罈 \\
 +竄Pek璽l璽, veririm. Hepsi bu kadar m覺?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​