Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_215 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 215~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana uyan覺verdi. Mutfak kap覺s覺na sert darbeler vuruluyordu. Sab覺rl覺 bir inatla aral覺ks覺z vuruluyordu. Ortal覺k karanl覺k ve sessizlik olduundan,​ bu inat kayg覺 vericiydi. Ana 癟abucak giyindi, mutfaa kotu ve kap覺 arkas覺ndan sordu: \\
 +竄Kim o?罈 \\
 +Yabanc覺 bir ses: \\
 +竄Ben!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +竄Siz kimsiniz?罈 \\
 +Hafif, yalvaran bir sesti: \\
 +竄A癟覺n.罈 \\
 +Ana s羹rg羹y羹 癟ekti, kap覺y覺 aya覺yla itti, 襤gnati i癟eri girdi. Sevin癟le: \\
 +竄Oh! Yan覺lmam覺覺m!罈 dedi. \\
 +Beline dek 癟amura bulanm覺t覺. Yaz羹 k羹l gibiydi, g繹zlerinin 癟evresinde siyah halkalar vard覺. K覺v覺rc覺k sa癟lar覺 kasketinden d覺ar覺 f覺rl覺yordu. Kap覺y覺 kapad覺ktan sonra: \\
 +竄Ba覺m覺za bir fel璽ket geldi!罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +竄Biliyorum...罈 \\
 +襤gnati ak覺n ak覺n sordu: \\
 +竄Nerden biliyorsunuz?​罈 \\
 +Ana olanlar覺 k覺saca anlatt覺. \\
 +Ya 繹b羹r ikisi, arkadalar覺n?​ Onlar覺 da yakalad覺lar m覺?罈 竄Orda deillerdi. Revizyon kuruluna gitmilerdi. Mihail baba ile birlikte be kii tutuklad覺lar.罈 Burnunu 癟ekti, g羹l羹msedi:​ \\
 +竄Ben pa癟ay覺 kurtard覺m, imdi beni ar覺yorlard覺r kukusuz. \\
 +竄Sen nas覺l s覺yr覺ld覺n?​罈 \\
 +Odan覺n kap覺s覺 usulca araland覺. \\
 +襤gnati bir s覺ran覺n 羹zerine oturup 癟evresine bakt覺: \\
 +竄Ben mi?罈 dedi. 竄Jandarmalar覺n gelmesinden bir dakika 繹nce korucu koa koa geldi, pencereye vurdu, dikkat 癟ocuklar, dedi, sizi yakalamaya geliyorlar.罈 \\
 +Hafif癟e g羹ld羹, i g繹mleinin ucuyla y羹z羹n羹 sildi. \\
 +竄Mikhail Baba kolay kolay tel璽a kap覺lmaz. Bana biliyorsun ya, dedi ve orac覺kta birka癟 sat覺r karalad覺, elime tututurdu,​ hadi git, dedi. al覺lar覺n arkas覺na sinip sakland覺m. Jandarmalar覺n usulca ilerlediklerini iittim. ok jandarma vard覺. Her yan doluydu, iblisler! Bizim antiyenin 癟evresine a germiler. Ben sakland覺m. Yan覺mdan ge癟ip gittiler. Sonra kalkt覺m, y羹r羹 ha y羹r羹, hababam y羹r羹! 襤ki gece bir g羹n, durup dinlenmeden...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​