Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_217 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 217~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Biliyor musun, Mikhail Ribin'​i d繹vd羹ler,​罈 dedi. Sesi titriyordu. 襤gnati korkuyla: 竄Yok can覺m!罈 dedi. \\
 +竄Evet! Nikolskoye'​ye getirdiklerinde zaten dayak atm覺lard覺. Nikolskoye'​de 癟avula komiser yeniden d繹vd羹ler, surat覺n覺 tekmelediler. Kan i癟inde kald覺.罈 \\
 +Olan kalar覺n覺 癟att覺. Omuzlar覺 titredi. \\
 +竄Dayak atmakta ustad覺rlar,​罈 dedi. 竄襤blisten korkar gibi korkar覺m onlardan!.. Ya k繹yl羹ler, onlar da d繹vd羹ler mi?罈 \\
 +竄Yaln覺z birisi. Komiser buyurdu d繹v diye, 繹tekiler el kald覺rmad覺lar hatta araya girdiler. '​D繹vmemeliler'​ diyorlard覺.罈 \\
 +竄Vaaay! Savunucular覺 kimlerdir? Niye savunuyorlar?​ K繹yl羹ler bunu anlamaya bal覺yorlar demek.罈 \\
 +竄Saduyu sahibi olanlar da vard覺r.罈 \\
 +竄Her yerde var. Olmas覺 da gerekir. Var olmas覺na var ya, onlar覺 bulmak zor.罈 \\
 +Nikolay bir ie alkol getirdi, semavere k繹m羹r koydu, 癟覺kt覺, ignati onu merakl覺 g繹zlerle izledi, sesini al癟altarak:​ \\
 +竄Bu efendi, doktor mu?罈 diye sordu Ana'​ya. \\
 +竄Bu davada efendi mefendi yok, yaln覺zca arkadalar var.罈 \\
 +ak覺nl覺kla g羹l羹msedi. 襤nanmad覺覺 belliydi. 竄Art覺k anlayam覺yorum!罈 dedi. 竄Neyi anlamam覺yorsun?​罈 \\
 +竄Valla, bir yerde dayak at覺yorlar, baka bir yede ayaklar覺n覺 y覺k覺yorlar. Peki, ikisinin ortas覺nda ne var?罈 \\
 +Odan覺n kap覺s覺 a癟覺ld覺, Nikolay i癟eri girdi. \\
 +竄襤kisinin ortas覺nda, dayak atanlar ve kurbanlar覺n kan覺n覺 emenlerin ellerini yalayanlar var. Bunlar var ite ortada!罈 dedi. \\
 +襤gnati sayg覺 ile s羹zd羹 Ana'​y覺. ve bir an sessizlikten sonra: \\
 +竄Bu doru ite!罈 dedi. \\
 +Kalkt覺, bir sa aya覺 羹zerine, bir de sol aya 羹zerine kuvvetle bast覺. \\
 +竄Yepyeni ayaklar覺m oldu imdi, saolun!罈 dedi. \\
 +ay i癟mek i癟in yemekodas覺na ge癟tiler, ignati a覺rbal覺l覺kla anlatmaya balad覺: \\
 +竄Gazeteyi ben da覺t覺r覺m. Y羹r羹mekten yorulmam.罈 \\
 +Nikolay: \\
 +竄Okuyan 癟ok mu?罈 \\
 +竄Okuma bilen herkes. Zenginler bile. Sorunu 繹yle al覺yorlar: K繹yl羹ler, soylular覺n ve zenginlerin topraklar覺n覺 kendileri paylaacaklar ve 繹yle yapacaklar ki art覺k ne patron, ne i癟i kals覺n. Elbette, eer b繹yle olmayacaksa ne diye sava覺ls覺n?​罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​