Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_218 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 218~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +襤gnati k覺zar gibi g繹r羹n羹yor,​ kar覺l覺k bekler gibi kuku ile bak覺yordu Nikolay'​a. Nikolay sessizce g羹l羹ms羹yordu. \\
 +竄Bug羹n sava覺lsa,​ yani baar覺ya ula覺lsa, yar覺n batan balar ayn覺 hik璽ye, yine biri zengin, 繹b羹r羹 yoksul olur. Yok, eksik olsun! servet kuma benzer, yerinde rahat durmaz, her y繹ne akar. O zaman b羹t羹n bunlar kime yaram覺 olur? Hay覺r, eksik olsun!罈 \\
 +竄K覺zma!罈 dedi Ana akac覺ktan. \\
 +Nikolay d羹羹nceli duruyordu. \\
 +Ribin'​in tutuklanmas覺n覺 haber veren bildiriyi nas覺l ulat覺raca覺z 癟abucak?罈 \\
 +襤gnati kulak kabartt覺: 竄Bildiri mi 癟覺kacak yani?罈 竄Evet.罈 \\
 +襤gnati ellerini ovuturarak:​ \\
 +竄Verin bana, ben g繹t羹r羹r羹m,​罈 dedi. \\
 +Ana, olana bakmaks覺z覺n usulca g羹lmeye balad覺. \\
 +竄Ama yorgunsun ve korkuyorsun'​sen s繹yledin.罈 \\
 +襤gnati geni elini k覺v覺rc覺k sa癟lar覺 aras覺ndan ge癟irdi, a覺rbal覺 ve durgun bir sesle kar覺l覺k verdi: \\
 +竄Korku baka ey. 襤 itir. Ni癟in alay ediyorsunuz?​.. Amma da tuhafs覺n覺z.罈 \\
 +Ana ona bak覺p neeleniyordu. Kendini bu neeye kapt覺r覺p elinde olmayarak: \\
 +竄ocuum!罈dedi. \\
 +竄Ya! imdi de 癟ocuk olduk 繹yle mi?罈 G繹zlerini k覺rp覺t覺rarak iyiniyetle 襤gnati'​yi s羹zen Nikolay: \\
 +竄Oraya gitmeyeceksiniz,​罈 dedi. 襤gnati kayg覺land覺:​ 竄Nereye gideceim ya?罈 \\
 +竄Sizin yerinize bir bakas覺 gidecek. Nas覺l yapaca覺n覺z覺 ona ayr覺nt覺lar覺yla anlatacaks覺n覺z,​ tamam m覺?罈 \\
 +Bir anl覺k bir duraksamadan sonra, istemeye istemeye: 竄Peki!罈 dedi 襤gnati. \\
 +竄Size salam bir kimlik belgesi bulup orman bek癟isi diye ie yerletiririz...罈 \\
 +襤gnati ba覺n覺 birdenbire kald覺rd覺. Kayg覺l覺yd覺. \\
 +竄Peki, ya k繹yl羹ler odun ya da... baka bir ey almaya \\
 +gelilerse ben ne yapar覺m? Enseleyecek miyim onlar覺. Bana yaramaz bu.罈 \\
 +Ana g羹lmeye balad覺. Nikolay da g羹ld羹. Bu durum olan覺 yeniden 羹zd羹. Nikolay onu yat覺t覺rd覺:​ \\
 +竄Hemen tel璽lanmay覺n can覺m, k繹yl羹leri enseleyecek deilsiniz.罈 \\
 +襤gnati neeyle g羹l羹msedi:​ \\
 +竄O zaman olur. Ben fabrikada 癟al覺mak isterdim. Fabrikada kafas覺 ileyen kimseler var diyorlar...罈 \\
 +Ana sofradan kalk覺p pencereden d覺ar覺 bakt覺. Dalg覺n dalg覺n: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​