Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_21 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 21~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Anam babam...罈 diye yineledi. 竄Zarar覺 yok. Babam 繹yle kaba ki; erkek kardeim de 繹yle. Hem i癟er de. Ablam mutsuz bir kad覺n... Ya癟a kendisinden 癟ok b羹y羹k bir adamla evlidir... ok zengin, s覺k覺c覺, pinti bir adam. Annem... ha! ba \\
 +k覺n, ondan ayr覺ld覺覺m i癟in 羹z羹l羹r羹m! Sizin gibi, sade bir kad覺nd覺r. Ufac覺k tefeciktir, fare gibi. Durduu yerde duramaz hi癟 ve herkesten korkar. Bazen 繹yle 繹zlerim ki onu!..罈 \\
 +Ana ba覺n覺 羹zg羹n 羹zg羹n sallad覺: \\
 +竄Zavall覺 yavrucuum!罈 dedi. \\
 +Gen癟 k覺z birdenbire doruldu, bir eyi geri itmek ister gibi elini uzatt覺. \\
 +竄Oh! Hay覺r, zavall覺 demeyin. yle anlar var ki b羹y羹k bir sevin癟, b羹y羹k bir mutluluk duyar覺m!罈 \\
 +Y羹z羹 sarard覺, g繹zleri parlad覺. Elini anan覺n omuzuna koydu, derin, youn bir sesle usulca ekledi: \\
 +竄Bir bilseniz... anlayabilseniz,​ ne b羹y羹k bir ie girimi olduumuzu!..罈 \\
 +K覺skan癟l覺a benzer bir duygu belirdi Pelageya'​n覺n y羹reinde. Ayaa kalkt覺, 羹zg羹n bir tav覺rla: \\
 +竄B繹yle iler i癟in 癟ok yal覺 ve... ve 癟ok cahilim ben!罈 dedi. \\
 +Pavel gitgide daha s覺k s繹z al覺yordu o toplant覺larda. Artan bir heyecanla tart覺malar yap覺yor ve zay覺fl覺yordu. Nataa ile konuurken,​ ya da onu izlerken, sert bak覺覺 yumuuyor, sesi okay覺c覺 bir havaya b羹r羹n羹yordu. Ona kar覺 daha doal davran覺yordu. Ya da anaya 繹yle geliyordu. \\
 +Toplant覺larda tart覺malar fazla k覺z覺t覺 m覺, K羹癟羹krusyal覺 ayaa kalkar, 癟an gibi bir o yana bir bu yana sallanarak, 癟覺nlayan ve titreimler yapan sesiyle konumaya balard覺. S繹zlerindeki yal覺nl覺k, iyilik, 繹tekileri de yat覺t覺r覺r;​ 繹l癟羹l羹 olmaya iterdi. Her zaman somurtkan g繹r羹nen Vesovikov genel bir gerginlik yarat覺rd覺 havada. B羹t羹n kavgalar onun ve Samoylov ad覺ndaki k覺z覺l sa癟l覺n覺n ba覺 alt覺ndan 癟覺kard覺. Hep yeni y覺kanm覺 gibi g繹r羹nen, toparlak kafal覺, sar覺 kal覺 襤van Bukin, onlardan yana 癟覺kard覺. D羹z sa癟l覺, her zaman temiz pak olan Yakov Somov az konuurdu; ba覺rmadan,​ cidd簾 bir sesle konuurdu. Geni al覺nl覺 Teo Mazin gibi o da hep Pavel'​in ve K羹癟羹krus-yal覺n覺n fikirlerini payla覺rd覺. \\
 +Kimi zaman Nataa'​n覺n yerine Nikolay 襤vanovi癟 gelirdi kentten. G繹zl羹kl羹yd羹 Nikolay ve k羹癟羹k sar覺覺n bir sakal覺 vard覺. B繹lgesel ivesini ta覺d覺覺 uzak bir eyaletten gelmeydi. Davran覺lar覺nda her zaman 繹l癟羹l羹 ve dalg覺nd覺. S覺radan eylerden s繹zederdi, aile yaant覺s覺ndan,​ 癟ocuklardan,​ ticaretten, polisten, ekmek ve et fiyatlar覺ndan,​ g羹nl羹k yaant覺ya ilikin eylerden. Ve her eyde ikiy羹zl羹l羹k,​ d羹zensizlik,​ 癟ou zaman g羹l羹n癟 ama her zaman k繹t羹l羹k getiren bir 癟eit budalal覺k g繹r羹rd羹. Pelageya, onun 癟ok uzaklardan geldiini san覺yordu, herkesin namuslu ve rahat yaad覺覺,​ baka bir krall覺ktan. Burada her ey yabanc覺yd覺 ona. Al覺am覺yordu bu yaant覺ya,​ b繹yle bir yaam覺n ka癟覺n覺lmazl覺覺n覺 kabul edemiyordu. Holanm覺yordu ve her eyi kendi kafas覺na g繹re batan yapmak istiyordu sakin bir diren癟le. B繹yle san覺yordu Pelageya. Nikolay'​覺n sar覺mt覺rak bir y羹z羹 vard覺. G繹zlerinin 癟evresi incecik k覺r覺k覺覺klarla doluydu. Sesi tatl覺, elleri her zaman s覺cac覺kt覺. Pelageya'​y覺 sel璽mlarken g羹癟l羹 parmaklar覺yla onun t羹m elini kavray覺p s覺kard覺. Bu jesti, anan覺n y羹reini ferahlat覺rd覺. \\
 +Kentten gelenler aras覺nda, bir de boylu boslu, d羹zg羹n v羹cutlu bir k羹癟羹khan覺m vard覺 ki, hi癟 bir toplant覺y覺 ka癟覺rmazd覺. Zay覺f, solgun y羹z羹nde kocaman g繹zleri vard覺. Onu Sand-rin diye 癟a覺r覺rlard覺. Y羹r羹y羹羹nde,​ davran覺lar覺nda erkeksi bir hava g繹ze 癟arpard覺. Kara kalar覺n覺 sinirli sinirli 癟atard覺, ama konumaya balad覺 m覺 d羹md羹z burnunun ince kanatlar覺 titrerdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​