Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_222 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 222~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ve olunu anarak derin bir of 癟ekti: 'Bir raz覺 olsa!' \\
 +Y襤RM襤 襤K襤NC襤 BLM \\
 +Pazar g羹n羹, hapishane kaleminde Pavel'​den ayr覺l覺rken,​ eline ufak bir topak haline getirilmi bir k璽覺t par癟as覺 s覺k覺t覺rd覺覺n覺 hissetti. Eli yanm覺 gibi titredi, yalvaran bak覺larla oluna bakt覺. Ama kar覺l覺k alamad覺. Pavel'​in mavi g繹zlerinde her zamanki sakin ve kararl覺 g羹l羹mseme vard覺. Ana i癟ini 癟ekerek: \\
 +竄Ho癟a kal!罈 dedi. \\
 +Pavel elini yeniden uzatt覺, y羹z羹 sevecenlikle parlad覺. 竄G羹le g羹le, anne!罈 \\
 +Pelageya olunun elini b覺rakmad覺,​ bekledi. \\
 +竄Kayg覺lanma,​ k覺zma,罈 dedi Pavel. \\
 +Bu s繹zler ve de aln覺ndaki inat癟覺 癟izgi, bekledii yan覺t覺 vermi oldu Ana'​ya. Ba覺n覺 eerek m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄Niye b繹yle diyorsun? Ne yapmaya?​..罈 \\
 +Tel璽la 癟覺kt覺. G繹zyalar覺n覺,​ dudaklar覺n覺n titreyiini g繹stermemek,​ 羹z羹nt羹s羹n羹 belli etmemek i癟in olunun y羹z羹ne bakmad覺. Yol boyunca, mektubu s覺k覺 s覺k覺 tutan elindeki eklemlerin ac覺d覺覺n覺 duyuyordu. Kolu a覺rlam覺t覺,​ omuzuna bir darbe yemiti sanki. Eve girer girmez mektubu Nikolay'​a verdi. S覺k覺t覺r覺lm覺 k璽覺t a癟覺l覺rken yeniden umuda kap覺ld覺. Ama Nikolay: \\
 +竄B繹yle diyecei belliydi zaten!罈 dedi. 襤te yazd覺覺: '​Arkadalar,​ biz ka癟m覺yoruz,​ ka癟amay覺z. Hi癟 birimiz ka癟mayacak. Kendi kendimize kar覺 sayg覺m覺z覺 yitiririz ka癟arsak. Yeni tutuklanan k繹yl羹yle ilgilenin siz. 襤lgimize l璽y覺kt覺r,​ 癟aba harcamam覺za deer. ok ac覺 癟ekiyor burada. Her g羹n m羹d羹riyetle 癟at覺覺yor. Daha imdiden yirmi d繹rt saat h羹crede kald覺. Ona ikence ediyorlar. Hepimiz ba覺lanmas覺na 癟al覺覺yoruz. Annemi avutun ona tatl覺 davran覺n. Kendisine a癟覺klay覺n,​ her eyi anlar o.罈 \\
 +Ana ba覺n覺 kald覺rd覺, titrek bir sesle usulca: \\
 +竄Neyi a癟覺klayacaks覺n覺z?​罈 dedi. 竄Anl覺yorum!罈 \\
 +Nikolay 繹te yana d繹nd羹, mendilin 癟覺kard覺, g羹r羹lt羹yle burnunu sildi. \\
 +竄Nezle olmuum...罈 \\
 +Eliyle g繹zl羹羹n羹 yerletirdi,​ odan覺n i癟erisinde dolaarak s繹ylendi: \\
 +竄Nas覺lsa baaramayacakt覺k...罈 \\
 +Ana'​n覺n g繹s羹 kayg覺yla doldu. Aln覺 k覺r覺t覺. \\
 +竄Zarar覺 yok!罈 dedi. 竄Yarg覺lans覺n.罈 \\
 +竄Petrograd'​daki bir arkadatan mektup ald覺m...罈 \\
 +竄Sibirya'​dan da ka癟abilir, deil mi? Olabilir, deil mi?罈 \\
 +竄Elbette. Arkada 繹yle yaz覺yor? '​Davaya yak覺nda, bak覺lacak, karar belli, hepsi s羹rg羹ne g繹nderilecekler.'​ G繹r羹yorsunuz ya, daha duruma balamadan karar Petrograd'​da verilmi bile...罈 \\
 +Ana g羹venli bir sesle: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​