Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_225 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 225~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay'​a bakt覺, durgun bir h羹z羹nle yeniden konutu. \\
 +竄Kocam beni 癟ok d繹verdi. Onunla evlenmeden 繹nceki her ey silinmitir belleimden.罈 \\
 +Nikolay g繹zlerini yine k璽覺tlara 癟evirdi. Pelageya bir dakika odadan 癟覺kt覺, hemen d繹nd羹. Nikolay ona sevecenlikle bakt覺, kendi an覺lar覺n覺 sevgiyle okayarak konumaya balad覺: \\
 +竄Benim de, Sandrin gibi, bir roman覺m vard覺r! Gen癟 bir k覺z覺 severdi... a覺las覺 bir yarat覺k, esiz bir k覺z. Ona rastlayal覺 yirmi y覺l kadar oldu. Dorusunu s繹ylemek gerekirse h璽l璽 severim onu! Eskisi kadar severim... b羹t羹n ruhumla, minnetle, sonsuza dek...罈 \\
 +Yan覺ba覺nda ayakta duran Ana, onun g繹zlerinde s覺cak ve parlak bir alev g繹r羹yordu. Nikolay, Ana'​n覺n sandalyenin arkal覺覺n覺 tutan ellerine ba覺n覺 yasl覺yor, uzakta bir yerlere bak覺yordu. evik, zay覺f fakat g羹rb羹z v羹cudu, bir bitkinin g羹nee uzanmas覺 gibi 繹ne doru eiliyordu. Ana: \\
 +竄E, peki, evlensenize?​罈 dedi. \\
 +竄Be y覺ld覺r evli o....罈 \\
 +竄Daha 繹nce niye evlenmediniz 繹yleyse?罈 Nikolay biraz d羹羹nd羹. \\
 +竄Valla, f覺rsat bulamad覺k: o serbestken ben hapisteydim,​ ben serbestken o hapiste ya da s羹rg羹ndeydi. Sandrin'​in durumuna benzer bir durum ite. Sonunda on y覺ll覺k bir mahk羶miyetle onu Sibirya'​ya yollad覺lar,​ 癟ok uzaa! Ben onun arkas覺ndan gitmek istiyordum hatta. Ama ikimiz de utand覺k. Orada baka bir adama rastlad覺, benim bir arkada覺m,​ 癟ok iyi bir 癟ocuk. Sonra birlikte ka癟t覺lar. imdi yurt d覺覺nda ya覺yorlar. 襤te b繹yle...罈 \\
 +Sustu, g繹zl羹klerini 癟覺kard覺 sildi, camlar覺 覺覺a tuttu, yeniden silmeye koyuldu. \\
 +Ana ba覺n覺 sallayarak: \\
 +竄Vah dostum!罈 dedi. \\
 +Ona ac覺yordu. Hem de s覺cak bir anal覺k duygusu douyordu y羹reinde. G羹l羹msedi. \\
 +Nikolay oturuunu deitirdi,​ kalemi eline ald覺, s繹zlerini s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Aile yaant覺s覺 devrimcinin g羹c羹n羹 kemirir, daima kemirir. oluk 癟ocua kar覺覺rs覺n,​ ge癟im s覺k覺nt覺s覺 olur, ekmeini kazanmak i癟in 癟ok 癟al覺mak zorunda kal覺rs覺n... oysa bir devrimci s羹rekli olarak g羹c羹n羹 her y繹nde gelitirmelidir. Bu, zaman ister. Biz hep 繹nden gitmeliyiz, 癟羹nk羹 biz, tarihin zorlamas覺yla,​ eski d羹nyan覺n yerine yeni bir yaam kuracak olan kimseleriz. Eer geride, kal覺rsak, yorgun d羹ersek, eer k羹癟羹k bir baar覺n覺n yak覺n olas覺l覺覺na kendimizi kapt覺r覺rsak,​ k繹t羹 olur, nerdeyse ihanet olur. 襤nanc覺m覺zda 繹d羹n vermeden ayak uydurabileceimiz hi癟 kimse yoktur. Ve hi癟 unutmamal覺y覺z ki iimiz ufak tefek baar覺lar elde etmek deil, tam zafere ulamakt覺r.罈 \\
 +Sesinde kararl覺l覺k vard覺. Y羹z羹 solmutu. G繹zleri yine her zamanki g羹癟le par覺ld覺yordu. \\
 +Kap覺 bir daha vuruldu. Gelen Liudmila idi. Yanaklar覺 souktan k覺pk覺rm覺z覺 kesilmiti. Mevsime g繹re 癟ok ince bir pard繹s羹 giymiti. Y覺rt覺k lastiklerini 癟覺kar覺rken,​ sinirli bir sesle: \\
 +竄Duruma tarihi saptand覺, sekiz g羹n sonra,罈 dedi. \\
 +襤癟erden Nikolay ba覺rd覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​