Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_226 [2015/11/10 15:04]
rus_klasikleri:ana_226 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 226~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Sahimi mi?罈 \\
 +Ana i癟eri kotu. Sevin癟ten mi, yoksa korkudan m覺 heyecanlanm覺t覺:​ Bunu kendisi de anlayamad覺. Liudmila, Ana'​n覺n ard覺ndan giderken alayc覺 bir sesle konuuyordu:​ \\
 +竄Sahi mahkemede verilecek yarg覺n覺n imdiden kararlat覺r覺lm覺 olduunu s繹yl羹yorlar. Ne demek bu? H羹k羹met, memurlar覺n覺n,​ devrimcilere kar覺 yumuak davranaca覺ndan m覺 癟ekiniyor yani? Kendisine hizmet edenleri bunca zaman 繹zenle yozlat覺rd覺ktan sonra, onlar覺n namussuzluk etmeye haz覺r olduklar覺ndan h璽l璽 m覺 kukulan覺yor?​罈 \\
 +Zay覺f yanaklar覺n覺 elleriyle ovarak sedirin 羹zerine oturdu. Sesinde gittik癟e b羹y羹yen bir 繹fke seziliyordu. \\
 +Nikolay k覺z覺 yat覺t覺rmak i癟in: \\
 +竄Bouna 羹zmeyin kendinizi, Liudmila,罈 dedi. 竄Sizi iitmezler...罈 \\
 +Ana gen癟 k覺z覺 can kula覺yla dinliyor, ama bir ey an-lam覺yordu. Makine gibi, yaln覺zca ayn覺 s繹zc羹kleri yineliyordu i癟inden. \\
 +Duruma... sekiz g羹n sonra duruma!.. \\
 +Gaddar, insanl覺kd覺覺 bir eyin yaklat覺覺n覺 duyuyordu. \\
 +Y襤RM襤 NC BLM \\
 +Bu ak覺nl覺k ve 羹z羹nt羹 i癟erisinde,​ kayg覺l覺 bir bekleyile ge癟irdi iki g羹n羹n羹. \\
 +癟羹nc羹 g羹n Sandrin geldi, Nikolay'​a:​ 竄Her ey haz覺r,罈 dedi. 竄Bug羹n, saat birde...罈 Nikolay ak覺nl覺kla:​ 竄Ne o? Oldu mu?罈 diye sordu. \\
 +竄Ne olacak? Ribin i癟in saklanacak bir yer ve 羹st ba bulmak kal覺yordu birka癟 y羹z metre y羹r羹yecek. K覺l覺k deitirmi olan Vesovikov onu kar覺lay覺p bir pard繹s羹, bir de kasket atacak ve yolu g繹sterecek. Ben Ribin'​i bekleyeceim,​ k覺l覺k deitirip g繹t羹receim onu.罈 \\
 +竄Fena deil!罈 dedi Nikolay. 竄Kim o Garbuniya dediiniz?​罈 \\
 +竄Tan覺rs覺n覺z. ilingirlerle onun evinde sohbet ediyordunuz.罈 \\
 +竄Ha evet, tan覺yorum. Biraz garip bir ihtiyar...罈 \\
 +竄Eski bir asker. Tenekeci. Pek gelimi deil. Her t羹rl羹 iddete kar覺 sonsuz nefret duyar. Biraz filozof.罈 \\
 +Sandrin d羹羹nceli bir tav覺rla pencereden d覺ar覺 bak覺yordu. \\
 +Ana az覺n覺 a癟madan dinliyordu. Kafas覺nda yava yava bir d羹羹nce olgunla覺yordu. \\
 +竄Garbuniya yeenini ka癟覺rmak istiyor. O hounuza giden 癟ocuk Yevenko, hani fazla 覺kl覺a 繹zenen, temizlie d羹k羹n delikanl覺, bildin mi?罈 \\
 +Nikolay ba覺n覺 sallad覺. \\
 +Sandrin devam etti: \\
 +竄Her eyi kusursuz d羹zenledi. Ama ben, baar覺dan \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​