Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_227 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 227~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +kuku duymaya balad覺m. O saatte tutuklular gezinirler, merdiveni g繹r羹nce 癟ou ka癟mak isteyecektir...罈 \\
 +Bir an sustu, g繹zlerini yumdu. Ana, k覺za yaklat覺. \\
 +竄Ve birbirlerine engel olacaklar elbet...罈 \\
 +癟羹 de pencerenin 繹n羹nde ayakta duruyorlard覺. Ana, Nikolay'​la Sandrin'​in arkas覺ndayd覺. H覺zl覺 h覺zl覺 konumalar覺,​ i癟inde belirsiz bir duygu uyand覺r覺yordu. Ans覺z覺n: \\
 +竄Ben de gideceim!罈 dedi. \\
 +Sandrin sordu: \\
 +竄Niye?罈 \\
 +竄Gitmeyin, dostum, ba覺n覺za bir ey gelir. Gitmemelisiniz.罈 \\
 +Ana y羹zlerine bakt覺, sesini al癟altt覺: 竄Hay覺r, gideceim,​罈 diye diretti. Birbirlerine bakt覺lar. Sandrin omuzlar覺n覺 silkti: 竄Anl覺yorum...罈 dedi. \\
 +Sonra Ana'ya d繹n羹p kolunu onun beline dolad覺, s覺cak, i癟ten bir sesle: \\
 +竄Ama bak覺n, s繹yleyeyim size: bouna umutlan覺yorsunuz...罈 \\
 +Pelageya titrek elleriyle Sandrin'​i g繹s羹ne bast覺rd覺. \\
 +竄ekerim, beni de g繹t羹r羹n!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Size y羹k olmam. G繹rmem gerek. Ka癟覺覺n m羹mk羹n olduunu sanm覺yorum.罈 \\
 +竄O da gelsin,罈 dedi gen癟 k覺z. Nikolay'​a. 竄Sizin bileceiniz i.罈 \\
 +竄Ama birlikte kalamayaca覺z. Siz tarlalara gideceksiniz,​ bah癟elere doru. Oradan hapishanenin duvar覺 g繹r羹n羹r... Ya orada ne arad覺覺n覺z覺 sorarlarsa size? \\
 +Ana sevin癟 i癟inde, kendine olan g羹venini dile getirdi: \\
 +竄Verecek bir kar覺l覺k bulurum elbet!罈 \\
 +竄Unutmay覺n ki, gardiyanlar sizi tan覺yorlar. Sizi orada g繹r羹rlerse...罈 \\
 +竄Beni g繹rmezler!罈 \\
 +O ana dek i癟inde gelien umut birdenbire alevlendi. \\
 +ar癟abuk giyinirken, 'Belki o da...' diye akl覺ndan ge癟iriyordu. \\
 +Bir saat sonra, hapishanenin adas覺ndaki tarlalardayd覺. Souk bir r羹zg璽r eteklerini iiriyor,​ donmu topra覺 d繹v羹yor, yan覺ndan ge癟mekte bulunduu bir bah癟enin tahtaperdesini sars覺yor, hapishanenin fazla y羹ksek olmayan duvarlar覺na 癟arparak avluya dal覺yor, insan seslerini s羹p羹r羹p g繹klere doru, savuruyordu. Bulutlar h覺zla ka癟覺yordu. Zaman zaman mavi enginler beliriyordu g繹kte. \\
 +Ana'​n覺n gerisinde bah癟eler, 繹n羹nde mezarl覺k, sa覺nda da, yirmi metre kadar 繹tede, hapishane vard覺. Mezarl覺覺n yak覺n覺nda bir asker, bir at覺 yular覺ndan tutmu gezdiriyordu;​ onun yan覺nda baka bir asker \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​