Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_228 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 228~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +覺s覺nmak i癟in ayaklar覺n覺 yere vuruyor, ba覺r覺yor,​ g羹l羹yor, 覺sl覺k 癟al覺yordu. Hapishanenin yak覺n覺nda baka kimsecikler yoktu. \\
 +Sa覺na ve arkas覺na ka癟amak bak覺lar atarak yava yava askerleri ge癟ti, mezarl覺覺n duvar覺na doru ilerledi. Ve birdenbire bacaklar覺n覺n a覺rlat覺覺n覺 hissetti. Sanki don, ayaklar覺n覺 yere yap覺t覺r覺yordu. Hapishanenin k繹esinde s覺rt覺 kamburlam覺 bir adam belirmiti;​ s覺rt覺nda bir merdiven vard覺 ve fenerciler gibi h覺zl覺 ad覺mlarla y羹r羹yordu. Ana, g繹zlerini korkuyla k覺rp覺t覺rarak askerlere bakt覺: durduklar覺 yerde tepiniyorlard覺. At, askerlerin 癟evresinde dolan覺yordu. Adam, merdivenini duvara dayam覺, yava yava t覺rman覺yordu. Avluya doru elini sallad覺, h覺zla merdivenden indi, hapishanenin k繹esinde g繹r羹nmez oldu. Ana'​n覺n y羹rei h覺zla 癟arp覺yordu. Saniyeler a覺r ge癟iyordu. amurla kirlenmi, s覺vas覺 yer yer d繹k羹lm羹,​ alt覺ndan tulalar覺 g繹r羹nen duvar覺n 羹st羹nde merdiven ancak se癟ilebiliyordu. Ans覺z覺n duvar覺n tepesinde siyah bir ba, sonra bir g繹vde belirdi. G繹vde duvar覺n 繹b羹r yan覺na ge癟ti, aa覺 kayd覺. T羹yl羹 bal覺k ta覺yan, siyah bir yumak gibi bir ikincisi g繹r羹nd羹, yere atlad覺, duvar覺n d繹nemecinde h覺zla yitip gitti. Ribin doruldu, 癟evresine bakt覺, kafas覺n覺 sallad覺. \\
 +Ana, aya覺n覺 yere vurarak m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄Ka癟! Ka癟!罈 \\
 +Kulaklar覺 癟覺nl覺yordu. Bar覺malar iitiyordu. Ve duvar覺n tepesinde 羹癟羹nc羹 bir ba belirdi. Ana'​n覺n elleri g繹s羹 羹zerinde kas覺ld覺. Heykel gibi bak覺yordu. Sakals覺z sar覺覺n ba, g繹vdeden ayr覺lmak istiyormu癟as覺na havada bir at覺l覺m yapt覺, duvar覺n ard覺nda yok oluverdi. \\
 +覺l覺klar art覺yordu. R羹zg璽r, 癟覺l覺klar覺 da d羹d羹k sesleriyle birlikte al覺p g繹t羹r羹yordu. Ribin duvar boyunca ilerledi, duvar覺 geride b覺rakt覺, hapishane ile kent konutlar覺 aras覺ndaki a癟覺k alan覺 ge癟meye balad覺. ok a覺r ilerliyor, ba覺n覺 gereksiz yere fazla yukar覺 kald覺r覺yor gibi geliyordu Ana'​ya. Y羹z羹n羹 g繹ren bir daha unutmayacakt覺 bu durumda. \\
 +竄Daha 癟abuk! Daha 癟abuk!罈 diye m覺r覺ldan覺yordu Ana. \\
 +Hapishane avlusunda kuru bir aklama itildi. Bir cam k覺r覺ld覺. . Asker ayaklar覺n覺 yere dayam覺, at覺 kendisine doru 癟ekiyordu. b羹r asker elini boru gibi az覺na koymu, hapishaneye doru bir eyler ba覺r覺yor,​ sonra ba覺n覺 yana 癟evirip kulak veriyordu. \\
 +Ana kas覺lm覺t覺. Bak覺lar覺n覺 d繹rt yana 癟eviriyordu. G繹zlerine inanam覺yordu. Korkun癟 bir ey, kar覺覺k bir i sand覺覺 ey 癟abucak, kolaycac覺k olup bitmiti. Bu h覺z, bad繹nmesi veriyordu ona. D羹羹nceler bulan覺yordu. Sokakta Ribin'​den eser yoktu art覺k. Uzun bir pard繹s羹 giymi, uzun boylu bir adam y羹r羹yordu. K羹癟羹k bir k覺z kouyordu. 癟 gardiyan hapishanenin k繹esinden f覺rlad覺lar. Sa ellerini ileriye doru uzat覺p yan yana kouyorlard覺. Askerlerden biri onlara doru at覺ld覺. b羹r asker, at覺n 癟evresinde d繹n羹yor, s覺rt覺na binmeye ura覺yordu. Hayvan ka癟覺yor, ahlan覺yor,​ ortal覺覺 tozutuyordu. D羹d羹k sesi hi癟 durmaks覺z覺n etraf覺 velveleye veriyordu. Bu ses, Pelageya'​ya tehlikeli an覺msatt覺. Titreyerek mezarl覺覺n duvar覺 boyunca ilerledi. Gardiyanlar覺 da g繹zden ka癟覺nm覺yordu. Gardiyanlarlar askerler hapishanenin 繹b羹r k繹esini d繹n羹p kayboldular. Pelageya'​n覺n iyi tand覺覺 m羹d羹r yard覺mc覺s覺,​ d羹meleri 癟繹z羹k 羹niformas覺n覺n eteklerini savura savura onlar覺n ard覺 s覺ra kotu. Nereden 癟覺kt覺klar覺 belli olmayan polisler g繹r羹ld羹. Gruplar olutu. \\
 +R羹zg璽r sevin癟ten sap覺tm覺 gibi d繹n羹p duruyor, uzaktaki sesleri Ana'​n覺n kulaklar覺na ta覺yordu. Bu tel璽, bu kargaa, Ana'ya enlik oldu. Daha h覺zl覺 y羹r羹d羹. \\
 +'Demek o ka癟abilecekti,​ isteseydi!'​ diye d羹羹nd羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​