Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_229 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 229~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Mezarl覺k duvar覺n覺n bir k繹esini d繹n羹nce iki polisle burun buruna geldi ans覺z覺n. Polislerden biri soluk solua: \\
 +竄Dur!罈 diye ba覺rd覺. 竄Sakall覺... bir adam... g繹rmedin mi?罈 \\
 +Eliyle bah癟eleri g繹sterdi, g繹n羹l rahatl覺覺yla kar覺l覺k verdi: \\
 +竄u yana ka癟t覺. Ne oldu?罈 竄Yegorov, 癟al d羹d羹羹!罈 \\
 +Ana evine d繹nd羹. 襤癟in i癟in 羹z羹l羹yordu. Bir burukluk, bir k羹sk羹nl羹k yer ediyordu y羹reinde. Kenje var覺rken 繹n羹ne bir kira arabas覺 癟覺kt覺. Ba覺n覺 kald覺rd覺. Araban覺n i癟inde sar覺覺n b覺y覺kl覺, solgun benizli, yorgun bir delikanl覺 g繹rd羹. O da Ana'ya bakt覺. Yanlamas覺na oturmu olduu i癟in sa omuzu 繹b羹r羹nden daha y羹ksek g繹r羹n羹yordu. \\
 +Nikolay sevin癟le kar覺lad覺 Ana'​y覺. \\
 +竄Ee, nas覺l ge癟ti bakal覺m?罈 \\
 +竄Galiba baar覺l覺 ge癟ti.罈 \\
 +B羹t羹n ayr覺nt覺lar覺 an覺msamaya 癟al覺arak ka癟覺覺 anlatmaya balad覺. Sanki bir bakas覺n覺n anlatt覺覺n覺 kendisi de bir daha anlat覺yormu,​ ama anlatt覺覺na kendisi de inanm覺yor-mu gibi konuuyordu. \\
 +Nikolay ellerini ovuturdu. \\
 +竄ans覺m覺z varm覺,罈 dedi. 竄Ama bir bilseniz sizin i癟in ne kadar korktum! Dinleyin Nilovna, size dost癟a bir 繹羹tte bulunaca覺m. Durumadan yana hi癟 korkunuz olmas覺n. Ne denli 癟abuk olup biterse, Pavel'​in kurtulu g羹n羹 de o denli yak覺n olur, inan覺n bana. Belki de Sibirya'​ya giderken yolda ka癟ar. Durumaya gelince, aa覺 yukar覺 繹yle olabilir...罈 \\
 +Oturumun, tablosunu 癟izmeye balad覺. Ana dinliyor, korktuunu ve bu y羹zden kendisini y羹reklendirmek istediini anl覺yordu. Ans覺z覺n: \\
 +竄Yoksa yarg覺癟lara bir ey s繹ylerim, bir ricada bulunurum diye mi korkuyorsunuz?​罈 diye sordu. \\
 +Nikolay hoplad覺, ellerini kald覺rd覺, k覺rg覺n bir sesle: 竄Ne diyorsunuz!罈 diye hayk覺rd覺. \\
 +竄Korkuyorum,​ doru! Ama neden korktuumu bilmiyorum!..罈 \\
 +Bak覺lar覺n覺 odan覺n i癟erisinde gezdirdi. \\
 +竄Bazen bana 繹yle geliyor ki k羹癟羹k d羹羹rcekler Pavel'​i:​ 'Pis mujik, mujik olu mujik, kendini ne sand覺n?'​ diyecekler. Pavel gururludur, a覺zlar覺n覺n pay覺n覺 verir bakars覺n. Ya da Andrey alay eder onlarla... Hepsi de ateli 癟ocuklar. D羹羹n羹yorum ki, birdenbire sab覺rlar覺 taar... ve onlara 繹yle bir ceza verirler ki, art覺k bir daha hi癟 g繹remeyiz y羹zlerini!罈 \\
 +Nikolay a覺z a癟mad覺. Sinirli sinirli sakal覺yla oynuyordu. Ana 繹lg羹n bir sesle s羹rd羹rd羹:​ \\
 +竄Bu d羹羹nceleri atam覺yorum kafamdan. Arat覺rmaya,​ tart覺maya balayacaklar... Korkun癟 bir ey! Korkun癟 olan, ceza deil, yarg覺lamad覺r. Yarg覺lama korkun癟 bir ey! Nas覺l s繹yleyeceimi bilemiyorum...罈 \\
 +S繹ylediklerini Nikolay'​覺n anlamad覺覺n覺 d羹羹n羹yor,​ duyduu, korkuyu a癟覺klamakta b羹sb羹t羹n s覺k覺nt覺 癟ekiyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​