Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_230 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 230~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Y襤RM襤 DRDNC BLM \\
 +Bu korku, a覺r nem kokusu, solumay覺 g羹癟letiren bir k羹f gibi i癟inde b羹y羹d羹, yay覺ld覺 ve duruma g羹n羹 gelip 癟at覺nca, Ana, belini b羹ken a覺r bir y羹k ta覺yarak girdi mahkemeye. \\
 +Sokakta, varotan gelen komularla kar覺lat覺,​ sessizce eilerek onlar覺n sel璽m覺na kar覺l覺k verdi, somurtkan kalabal覺覺n i癟inden yol a癟t覺 kendisine. Koridorlarda ve duruma salonunda san覺k akrabalar覺yla kar覺lat覺. Al癟ak sesle konuuyorlard覺. 襤ittikleri de bir ie yaramazd覺 zaten, 癟羹nk羹 anla-m覺yordu. Hepsi periand覺. ounluun 羹z羹nt羹s羹 Ana'ya da ge癟iyor, onu da 癟ok y覺k覺yordu. \\
 +Sizov s覺ran覺n 羹zerinde, yan覺nda yer a癟arak: 竄Otur uraya,罈 dedi. \\
 +Ana s繹z dinledi, giysinin k覺vr覺mlar覺n覺 d羹zeltti ve 癟evresine bakt覺. \\
 +Yan覺nda oturan bir kad覺n al癟ak sesle: 竄Bizim Grigori'​yi senin olun fel璽kete s羹r羹kledi!罈 dedi. Sizov ters ters: 竄Sus Nataa!罈 dedi. \\
 +Pelageya kad覺na bakt覺. Samoylov'​un anas覺yd覺. Babas覺 da biraz 繹tede oturmutu. Dazlak kafal覺, sevimli y羹zl羹, yelpaze eklinde k覺z覺l sakall覺 bir adamd覺. Kemikli bir y羹z羹 vard覺. G繹zlerini k覺sarak 繹n羹ne bak覺yor, sakal覺 titriyordu. \\
 +Salonun y羹ksek pencerelerinden bulan覺k bir 覺覺k s羹z羹l羹yordu. Pencerelerin aras覺nda 癟ar覺n yald覺zl覺 kal覺n 癟er癟eveli b羹y羹k bir portresi as覺l覺yd覺. er癟evenin k覺y覺lar覺,​ ahududu renginde a覺r perdelerin kaskat覺 k覺vr覺mlar覺 ard覺nda kaybolmaktayd覺. Portrenin 繹n羹nde, 羹zeri yeil 癟uha ile 繹rt羹l羹 bir masa salonu hemen enlemesine kapl覺yordu. Sada, parmakl覺klar arkas覺nda, iki tahta s覺ra, solda ise k覺rm覺z覺 d繹emeli iki dizi koltuk bulunuyordu. G繹s羹 ve karn覺 羹zerinde sar覺 d羹meler bulunan yeil yakal覺 m羹bairler g羹r羹lt羹s羹zce girip 癟覺k覺yorlar,​ ortal覺kta dola覺yorlard覺. Bulan覺k havan覺n i癟inde k覺s覺k seslerden oluan 羹rkek bir m覺r覺lt覺 s羹r羹p gidiyordu. Hafif bir eczane kokusu duyuluyordu. B羹t羹n bu renkler, p覺r覺lt覺lar,​ sesler ve kokular g繹zleri a覺rlat覺r覺yor,​ cierlere doluyor, y羹reklere 羹z羹nt羹, korku ve karamsarl覺k sa癟覺yordu. \\
 +Ans覺z覺n biri y羹ksek sesle bir eyler s繹yledi. Ana titredi. Herkes ayaa kalkt覺. Ana da Sizov'​un koluna yaslanarak kalkt覺. \\
 +Sol k繹ede y羹ksek bir kap覺 a癟覺ld覺, g繹zl羹kl羹 bir ihtiyar sallanarak i癟eri girdi. K羹癟羹k, k羹l rengi y羹z羹nde seyrek, beyaz favoriler titreiyordu. T覺ral覺 羹st duda覺 az覺n覺n i癟ine giriyordu. Sivri elmac覺k kemikleri ve罈 癟enesi 羹niforman覺n y羹ksek yakas覺na dayan覺yordu. Boynu yokmu gibi g繹r羹n羹yordu. Yuvarlak, k覺rm覺z覺, porselen suratl覺 iriyar覺 bir gen癟 arkadan destek oluyordu ihtiyara. Alt覺n s覺rmalardan ge癟ilmeyen 羹niformalar giymi 羹癟 kiiyle: 羹癟 de sivil girdi ihtiyar覺n ard覺 s覺ra. \\
 +Masan覺n arkas覺nda uzun uzad覺ya g繹r羹t羹ler,​ koltuklara yerletiler. Oturduktan sonra, 羹niformas覺n覺n 繹n iliklenmemi,​ t羹ys羹z, gevek biri, ikin dudaklar覺n覺 sessizce k覺m覺ldatarak ufak tefek ihtiyarla konumaya dald覺. 襤htiyar dinliyor, kaskat覺 ve hareketsiz duruyordu. G繹zl羹klerinin arkas覺ndan iki k羹癟羹k, renksiz leke g繹r羹n羹yordu. \\
 +Masan覺n ucunda, uzun boylu, dazlak bir adam ufak bir yaz覺 masas覺 繹n羹nde ayakta duruyor hafif hafif 繹ks羹rerek k璽覺tlar覺n覺 kar覺t覺r覺yordu. \\
 +襤htiyar ileriye doru uzand覺, konumaya balad覺. 襤lk s繹zc羹羹 anla覺l覺r bi癟imde s繹yledi, ama 繹teki s繹zc羹kler ince dudaklar覺 羹zerinde u癟up gitti sanki. \\
 +竄Bildiririm ki... 襤癟eri al覺n...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​