Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_231 [2015/11/10 15:04] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 231~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Sizov Ana'​y覺 hafif癟e d羹rterek: \\
 +竄Bak.罈 diye f覺s覺ldad覺. \\
 +Ve ayaa kalkt覺. \\
 +Parmakl覺覺n ard覺nda bir kap覺 a癟覺id覺, 繹nce yal覺n k覺l覺c覺n覺 omuzuna dayam覺 bir asker girdi, sonra Pavel, Artdrey, Fedor, Mazin, 癟ifte Gusev'​ler,​ Bukin, Samoylov, Somov ve Ana'​n覺n adlar覺n覺 bilmedii baka be delikanl覺 daha g繹r羹nd羹ler. Pavel dost癟a g羹l羹ms羹yordu. Andrey de dilerini g繹stererek g羹l羹m-s羹yordu ve ba覺yla iaretler yap覺yordu. G羹l羹msemeleri,​ y羹zleri, canl覺 jestleri, gergin ve yapmac覺k sessizliine ayd覺nl覺k ve i癟tenlik katt覺. niforma s覺rmalar覺n覺n alt覺n par覺lt覺s覺 soldu, yumuad覺. Ana'​n覺n y羹reinden bir g羹ven ve cesaret ak覺m覺 ge癟ti, g羹癟lendi, canland覺, uyuukluktan s覺yr覺ld覺. Arkas覺nda, o ana dek kalabal覺覺n boynu b羹k羹k bekletii s覺ralardan,​ san覺klar覺n sel璽mlar覺na kar覺l覺k olarak bir uultu y羹kseldi. \\
 +竄Korkmuyorlar!罈 diye f覺s覺ldad覺 Sizov. \\
 +Sa覺nda, Samoylov'​un anas覺 h覺癟k覺ra h覺癟k覺ra alamaya balad覺: \\
 +Sert bir ses: \\
 +竄Susun!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Ufak tefek ihtiyar: 竄Sizi uyar覺yorum...罈 dedi. \\
 +Pavel'​le Andrey yan yana oturmulard覺. Mazin, Samoylov ve Gusev'​ler de onlarla birlikte birinci s覺rada yer alm覺lard覺. Andrey sakal覺n覺 kestirmiti. B覺y覺klar覺 uzam覺t覺,​ u癟lar覺, aa覺ya doru sark覺yordu. Bu g繹r羹n羹m羹yle,​ yusyuvarlak ba覺, bir kedi ba覺na benziyordu. Y羹z羹nde yepyeni bir anlam vard覺. Az覺nda keskin, alayc覺 癟izgiler, g繹zlerinde karanl覺k bir bak覺 g繹r羹l羹yordu. Mazin'​in,​ 羹st duda覺n覺 koyu bir 癟izgi g繹lgeliyordu;​ y羹z羹 dolmutu. Samoylov'​un sa癟lar覺 eskisi gibi bukle bukleydi. 襤van Gusev hep ayn覺 geni g羹l羹msemeyi sergiliyordu. Sizov ba覺n覺 edi: 竄Ah! Fedor! Fedor!罈 diye m覺r覺ldand覺. 襤htiyar, san覺klara bakmadan belirsiz sorular y繹neltiyordu. niformas覺n覺n yakas覺 羹zerinde ba覺 hi癟 k覺m覺ldam覺yordu. Ana, sorular覺 dinliyor, olunun sakin, k覺sa yan覺tlar覺n覺 iitiyordu. Bakan覺n ve onun meslekdalar覺n覺n k繹t羹 y羹rekli, ac覺mas覺z olamayacaklar覺n覺 d羹羹n羹yordu. Yarg覺癟lar覺n y羹zlerini dikkatle inceliyor, bir eyler sezmeye ura覺yor,​ y羹reinde yeni bir umudun doduunu duyuyordu. \\
 +Porselen suratl覺 adam tekd羹ze sesiyle bir belgeyi okumaktayd覺. Souk sesi dinleyicileri uyuturan bir s覺k覺nt覺 yay覺yordu salona. D繹rt avukat al癟ak sesle, 癟abuk ve ateli jestlerle san覺klarla konuuyorlard覺. \\
 +襤htiyar覺n bir yan覺nda, ya katmerleri aras覺nda kaybolmu, 癟ipil g繹zl羹, iko bir yarg覺癟, koltuundan ta覺yordu. b羹r yan覺nda, s覺rt覺 kamburlam覺,​ solgun y羹zl羹, k覺z覺l覺mt覺rak b覺y覺kl覺 bir adam bezgin bir tav覺rla ba覺n覺 iskemlesinin arkal覺覺na dayam覺, g繹zlerini k覺sarak d羹羹n羹yordu. Savc覺 da yorgun, s覺kk覺nd覺. Yarg覺癟lar覺n arkas覺nda kentin belediye bakan覺 oturmutu. iman ve g羹rb羹z bir adamd覺. D羹羹nceli bir tav覺rla yana覺n覺 okuyordu. K覺r sa癟l覺, uzun sakall覺, k覺rm覺z覺 y羹zl羹 iri tatl覺 g繹zl羹 bir adam -soylular覺n temsilcisi- ve mantosunun uzun k覺vr覺mlar覺 alt覺nda gizlemeyi bir t羹rl羹 baaramad覺覺 kocaman g繹beinden 繹t羹r羹 rahats覺z g繹r羹nen il癟e sendik'​i de oradayd覺lar. Pavel'​in g羹癟l羹 sesi y羹kseldi: \\
 +竄Burada ne cani vard覺r, ne de yarg覺癟lar. Yaln覺zca ezenler ve ezilenler var...罈 \\
 +Sessizlik oldu. Birka癟 saniye s羹reyle Ana yanl覺zca m羹rekkepli kalem ucunun k璽覺tta 癟覺kard覺覺 ince sesi ve y羹reinin 癟arp覺nt覺s覺n覺 duydu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​