Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_236 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 236~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +G繹s羹 madalyalarla s羹sl羹, kambur burunlu yal覺 bir gardiyan kalabal覺覺 bir yana itti, Bukjn'​i parma覺yla tehdit ederek: \\
 +竄Hey, bana bak sen, ba覺rma 繹yle, buras覺 meyhane deil!罈 dedi. \\
 +竄襤zninizle canca覺z覺m... Anlad覺k. imdi dinleyin: Ben size vursam, sonra da sizi yarg覺lamaya kalksam, ne dersiniz buna?..罈 \\
 +竄imdi ben seni d覺ar覺 癟覺kar覺rsam g繹r羹rs羹n!罈 dedi gardiyan sert癟e. \\
 +竄Nereye 癟覺karacaks覺n覺z?​ Ni癟in?罈 竄Sokaa. retirim sana z覺rlamay覺.罈 \\
 +Bukin bak覺lar覺n覺 癟evresinde gezdirdi, al癟ak sesle: \\
 +竄Bunlar i癟in 繹nemli olan, susmakt覺r!罈 dedi. \\
 +襤htiyar, kabaca ba覺rd覺: \\
 +竄yle olduunu bilmiyor muydun?罈 \\
 +Bukin kollar覺n覺 a癟t覺, sesini biraz daha al癟altt覺: \\
 +竄Sonra efendim, duruma niye halka a癟覺k olmuyor da yaln覺zca akrabalar i癟eri al覺n覺yor? Yarg覺lama eer adilce yap覺lacaksa,​ herkesin g繹zleri 繹n羹nde yap覺labilir,​ ne korkuyorlar?​罈 \\
 +Samoylov: \\
 +竄Bu doru ite.罈 diye yineledi. 竄Mahkeme, insan覺n vicdan覺n覺 rahatlatm覺yor.罈 \\
 +Ana, yarg覺laman覺n yasal olmad覺覺 konusunda Nikolay'​dan dinledii eyleri Samoylov'​a anlatmak istedi, ama dinlediklerini iyi kavrayamam覺,​ s繹zc羹kleri de k覺smen unutmu olduundan yapamad覺. Nikolay'​覺n s繹zlerini an覺msamak i癟in bir k覺y覺ya 癟ekildi. Kendisine bakan, sar覺覺n b覺y覺kl覺 bir gen癟 g繹z羹ne 癟arpt覺. Sa eli pontalonunun cebindeydi. Bu y羹zden, sol omuzu daha al癟ak g繹r羹n羹yordu. Bu 繹zellik, Ana'ya bir ey and覺r覺r gibi geldi. Ama delikanl覺, s覺rt覺n覺 癟evirdi. Ana, an覺lar覺na dal覺p yabanc覺y覺 unuttu. \\
 +Biraz sonra yava sesle s繹ylenen bir soru geldi kula覺na: \\
 +竄u kad覺n覺 m覺?罈 \\
 +Birisi daha y羹ksek sesle: \\
 +竄Evet, o,罈 dedi. \\
 +Pelaeya sesin geldii y繹ne bakt覺. arp覺k omuzlu gen癟 kendisine doru yan d繹nm羹, yan覺nda duran kara sakall覺, k覺sa pard繹s羹l羹,​ uzun 癟izmeli bir delikanl覺yla konumaktayd覺. \\
 +Yeniden kayg覺 yaratan bir an覺 uyand覺 i癟inde, ama kesin bir tespit yapamad覺. evresindeki insanlara olunun idealini anlatmak, ileri s羹r羹lecek kar覺 savlar覺 dinlemek ve bu savlara g繹re mahkemenin karar覺n覺 kestirmek hevesine kap覺lm覺t覺. Sak覺ngan davranarak, hafif bir sesle Sizov'​a:​ \\
 +竄Demek yarg覺lama b繹yle yap覺l覺yor,​罈 dedi. 竄Her birinin ne yapt覺覺n覺 arat覺r覺yorlar,​ ama ni癟in yapt覺覺n覺 sormuyorlar bile. Sonra, hepsi yal覺. Gen癟leri gen癟ler yarg覺lamal覺...罈 \\
 +竄Evet,罈 dedi Sizov. 竄Bu ie bizim ak覺l erdirmemiz 癟ok zor, 癟ok zor!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​