Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_238 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 238~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Savc覺n覺n s繹zleri belli ki can覺n覺 s覺k覺yordu yarg覺癟lar覺n. S繹zleri,"​ yarg覺 kurulunu umursamazl覺k ve b覺kk覺nl覺k bulutuyla sarmaktayd覺. \\
 +Bakan mumya gibi kaskat覺 duruyordu. G繹zl羹羹n羹n camlar覺 arkas覺nda ufac覺k gri g繹zbebekleri zaman zaman g繹r羹nmez oluyordu. Bu 繹l羹 hareketsizlik,​ bu souk kay覺ts覺zl覺k kar覺s覺nda Ana ak覺n ak覺n soruyordu kendi kendine: 'Peki bunlar yarg覺lama m覺 yap覺yorlar imdi?'​ \\
 +Bu ak覺nl覺k,​ bekledii m羹thi eyden duyduu korkuyu y羹reinden siliyor, boaz覺n覺 derin bir k羹癟羹k d羹羹r羹lme duygusu s覺k覺yordu. \\
 +Savc覺n覺n s繹zleri birdenbire kesildi. abuk 癟abuk birka癟 s繹z ekleyip yarg覺癟lar覺n 繹n羹nde eildi, ellerini ovuturarak yerine oturdu. Soylular覺n temsilcisi ba覺n覺 sallad覺, belediye bakan覺 elini uzatt覺, sendik g繹beini s羹zd羹 ve g羹l羹msedi. \\
 +G繹r羹n羹e g繹re yarg覺癟lar savc覺n覺n konumas覺ndan honut kalmam覺 olacaklar ki hi癟 yerlerinden k覺p覺rdamad覺lar. \\
 +Ufak tefek ihtiyar, bir k璽覺d覺 burnunu dibine kadar yaklat覺r覺p:​ \\
 +竄S繹z... Fedoseyev'​in,​ Markov'​un ve Zagaro'​un avukat覺nda,​罈 dedi. \\
 +Pelageya'​n覺n,​ Nikolay'​覺n evinde g繹rm羹 olduu avukat ayaa kalkt覺. Geni, babacan y羹z羹nde parlak g繹zlerinin i癟i g羹l羹yordu. Keskin bak覺lar覺yla ortal覺覺 tarayarak konumaya balad覺. Sesi p羹r羹zs羹z ve y羹ksekti. Ne var ki, ana onu dinleyemedi. Sizov kula覺na f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄Anlad覺n m覺 ne dediini? Anlad覺n m覺? Bunlar dengesizdir,​ z覺p覺rd覺r,​罈 dedi. 竄Fedor z覺p覺r m覺?罈 \\
 +Ana kar覺l覺k vermedi. A覺r bir d羹k覺r覺kl覺覺 alt覺nda eziliyordu. Al癟alma duygusu ruhunda iddetli bir bask覺 yarat覺yordu. imdi anl覺yordu adaletten ne beklediini. Oluyla yarg覺癟lar aras覺nda kar覺l覺kl覺 inan癟lar覺n覺,​ g繹r羹lerini ortaya koyan erkek癟e, sert bir tart覺ma izlemeye haz覺rlanm覺t覺. Yarg覺癟lar覺n Pavel'​i uzun uzad覺ya, dikkatle, ayr覺nt覺lar覺 dile getirerek sorguya 癟ekecekerini,​ i癟ini d繹kmesini isteyeceklerini,​ b羹t羹n d羹羹ncelerini,​ eylemlerini,​ uralar覺n覺 ak覺l g繹z羹yle inceleyeceklerini d羹羹nm羹t羹. Pavel'​in d羹r羹st bir delikanl覺 olduunu g繹r羹nce, a癟覺k a癟覺k hakseverce: \\
 +竄Bu adam hakl覺!罈 demelerini bekliyordu. \\
 +Oysa hi癟 de b繹yle olmam覺t覺. San覺klarla yarg覺癟lar aras覺nda fersah fersah uzakl覺k vard覺 sanki. Yarg覺癟lar san覺klar覺n umurunda bile deildi. Ana yorgunluk duyuyordu. Art覺k duruma ile ilgilenmiyor,​ dinlemiyordu. Gururu k覺r覺lm覺t覺. \\
 +'​B繹yle mi yarg覺larlar insan覺?'​ diye d羹羹n羹yordu. \\
 +Sizov ba覺n覺 sallayarak m覺r覺ldand覺:​ \\
 +竄襤yi oldu onlara, bunu hak ettiler!罈 \\
 +Baka bir avukat konuuyordu imdi. Ufak tefek, solgun, alayc覺, sivri y羹zl羹 bir adamd覺. Yarg覺癟lar s繹z羹n羹 kesiyorlard覺. \\
 +Savc覺 f覺rlad覺, sinirli bir sesle tutanak s繹zc羹羹n羹 s繹yledi. Sonra ufak tefek ihtiyar s繹z ald覺, savc覺y覺 serinkanl覺 olmaya 癟a覺rd覺. Avukat, ba覺n覺 sayg覺yla eerek onlar覺 dinledi ve konumas覺n覺 s羹rd羹rd羹:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​