Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_240 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 240~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +aralar覺nda da d羹manl覺k,​ kar覺tl覺k,​ 癟ekimeler yaratmakta, onlar覺 hem maddi, hem manevi bak覺mdan mahvetmektedir. M羹lkiyetin savunmas覺 癟ok b羹y羹k bir gerilim gerektirir. Ve ger癟ekten de efendilerimiz olan sizler, topunuz bizden daha fazla k繹lesiniz. Sizin kafalar覺n覺z tutsakd覺r, bizim ise bedenlerimiz. Sizi manen 繹ld羹ren 繹n yarg覺lar覺n ve al覺kanl覺klar覺n boyunduruundan kendinizi kurtaramazs覺n覺z. Oysa bizim i癟ten 繹zg羹r olmam覺za kimse engel olamaz. Bize verdiiniz zehirler, istemeyerek bilincimize ak覺tt覺覺n覺z panzehirlerden daha g羹癟s羹zd羹r. Bu bilin癟 durmaks覺z覺n b羹y羹y羹p geliiyor, gitgide alevleniyor,​ 羹yesi bulunduunuz s覺n覺fta bile en iyi,, manen sal覺kl覺 ne varsa ard覺ndan s羹r羹kl羹yor. Bak覺n覺z, daha imdiden sizin g羹c羹n羹z ad覺na ideolojik m羹cadele y羹r羹tebilecek hi癟 kimseniz kalmam覺t覺r. Tarihsel adaletin amar覺na kar覺 sizi koruyabilecek t羹m kan覺tlar覺 t羹ketmi durumdas覺n覺z art覺k. Fikir alan覺nda hi癟 bir yeni ey yaratamazs覺n覺z,​ kafaca k覺s覺rlam覺s覺n覺zd覺r. Oysa bizim fikirlerimiz boy at覺yor, her an daha parlak bir 覺覺k sa癟覺yor, halk y覺覺nlar覺 aras覺nda yay覺l覺yor ve onlar覺 繹zg羹rl羹k sava覺na haz覺rl覺yor. 襤癟i s覺n覺f覺n覺n b羹y羹k rol羹n羹n bilinci t羹m i癟ileri bir can halinde birletiriyor. Yaam覺n yenilenmesi s羹recini, gaddarl覺k ve edepsizlikten baka hi癟 bir ey durduramaz. u var ki, edepsizlik apa癟覺k ortada, gaddarl覺k ise sinirlendirir. Bug羹n bizi boan eller yak覺nda bizim ellerimizi s覺kacaklar karde癟e. Sizdeki enerji, alt覺n覺 癟oaltmaya y繹nelik mekanik enerjidir, birbirini paralamaya mahk羶m gruplar halinde birletirir sizleri. Bizim enerjimiz, i癟iler aras覺ndaki dayan覺ma bilincinin canl覺 g羹c羹d羹r. Sizin yapt覺覺n覺z b羹t羹n iler cinayettir, 癟羹nk羹 amac覺n覺z insanlar覺 k繹leletirmekten baka bir ey deil. Bizim 癟abam覺z, yalanc覺l覺覺n覺z覺n,​ kininizin, a癟g繹zl羹l羹羹n羹z羹n yaratm覺 olduu ve halk覺 korkutmak i癟in kulland覺覺n覺z umac覺lardan kurtaracakt覺r d羹nyay覺. Siz insan覺 yaamdan s繹k羹p ald覺n覺z, ezdiniz, toz ettiniz; sosyalizm sizin yak覺p y覺kt覺覺n覺z d羹nyay覺 koskocaman, g繹rkemli bir b羹t羹n halinde birletirir. Ve birletirecektir de!罈 \\
 +Pavel bir an durdu daha g羹癟l羹 bir sesle: \\
 +竄Birletirecektir!罈 diye yineledi. \\
 +Yarg覺癟lar garip bir bi癟imde suratlar覺n覺 ekitiyon aralar覺nda f覺s覺lda覺yorlard覺. Bir yandan da yiyecekmi gibi Pavel'​e bak覺yorlard覺. Ana, sal覺覺n覺,​ g羹c羹n羹, tazeliini k覺skand覺klar覺 olunun 癟evik ve salam yap覺l覺 v羹cudunu bak覺lar覺yla kirlettiklerini d羹羹n羹yordu. San覺klar, arkadalar覺n覺n s繹zlerini dikkatle dinliyorlard覺. Y羹zleri solgundu. G繹zlerinde sevin癟 p覺r覺lt覺lar覺 vard覺. Ana olunun s繹zlerini ka癟覺rm覺yor,​ belleine iliyordu. Ufak tefek ihtiyar birka癟 kez Pavel'​in s繹z羹n羹 kesti, bir eyler a癟覺klad覺. Hatta bir seferinde h羹z羹nl羹 bir g羹l羹mseme belirdi dudaklar覺nda. Pavel sessizce dinliyor, sonra ayn覺 durgun, sert sesle s羹rd羹r羹yordu. Yarg覺癟lar覺n iradesini kendi iradesine tabi k覺l覺yor, onlar覺n dikkatini 羹zerine 癟ekiyordu. \\
 +Sonunda ihtiyar, elini Pavel'​e doru uzatarak ba覺rmaya balad覺. Pavel, kar覺l覺k olarak hafif alayc覺 bir sesle: \\
 +竄Bitiriyorum,​罈 dedi. 竄Sizi ahsen k覺rmak istemiyorum. Yarg覺lama dediiniz bu maskaral覺a zorla kat覺ld覺覺n覺z i癟in ner-deyse ac覺yaca覺m size. Her eye kar覺n insans覺n覺z. Amac覺m覺za kar覺 olsalar da, insanlar覺n b繹ylesine aa覺l覺k bir bi癟imde zorbal覺a alet edilerek al癟ald覺klar覺n覺,​ insanl覺k onurlar覺n覺 bu derece yitirdiklerini g繹rmekten her zaman 羹z羹nt羹 duyar覺z.罈 \\
 +Yarg覺癟lara bakmadan yerine oturdu. Ana soluunu tutarak yarg覺 kuruluna bak覺yor, bekliyordu. \\
 +Az覺 kulaklar覺na varan Andrey kuvvetle Pavel'​in elini s覺kt覺. Samoylov, Mazin ve 繹tekiler de onu kutlad覺lar,​ Pavel g羹l羹ms羹yordu. Arkadalar覺n覺n cokunluu onu biraz utan-d覺rm覺t覺. Anas覺na doru bir g繹z att覺, ba覺n覺 sallad覺. '​Nas覺l iyi konutum mu?' diye sormak istiyordu sanki. Ana cokun bir sevgiyle elerin derin i癟ini 癟ekti. Sevin癟liydi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​