Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_241 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 241~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Bu kez, yarg覺lama balad覺 art覺k!罈 dedi Sizbv. 竄Nas覺l benzetti herifleri, deil mi?罈 \\
 +Ana kar覺l覺k vermedi, ba覺n覺 sallad覺. Olunun b繹ylesine atak, b繹ylesine g繹z羹pek konumas覺ndan mutluydu. S繹z羹n羹 bitirdii i癟in daha mutluydu belki de. \\
 +Kafatas覺nda bir soru dola覺p duruyordu: 'Peki, imdi? Ba覺n覺za neler gelecek acaba?'​ \\
 +Y襤RM襤 ALTINCI BLM \\
 +Olunun s繹yledikleri yenilik deildi kendisi i癟in. Onun fikirlerini bilirdi. Ama mahkeme 繹n羹nde ilk kez duyuyordu onun inanc覺n覺n s羹r羹kleyici g羹c羹n羹. Pavel'​in rahatl覺覺 etkilemiti Ana'​y覺. Yapt覺覺 konuma, ayd覺nl覺k sa癟an bir ger癟ekler demeti halinde g繹zleniyor,​ hakl覺 olduu, muzaffer olaca覺 inanc覺n覺 pekitiriyordu. imdi yarg覺癟lar覺n Pavel'​le sert tart覺malara girieceklerini,​ 繹fkeyle kar覺l覺k vereceklerini,​ kendi ger癟eklerini onunkine kar覺 dikeceklerini d羹羹n羹yordu. Oysa Andrey ayaa kalkt覺, salland覺, yan yan yarg覺 kuruluna bakt覺. \\
 +竄Say覺n savunma avukatlar覺,​罈 diye s繹ze balad覺. \\
 +Hasta suratl覺 yarg覺癟 g羹癟l羹 ve sinirli bir sesle ba覺rd覺: \\
 +竄Kar覺n覺zda bulunan, yarg覺 kuruludur, savunma avukatlar覺 deil!罈 \\
 +Ana, Andrey'​in y羹z ifadesinden,​ dalga ge癟mek niyetinde olduunu anl覺yordu. B覺y覺覺 titriyor, g繹zlerinde kedininki gibi okay覺c覺 ve kurnaz bir par覺lt覺 g繹r羹n羹yordu. Ana iyi bilirdi bu par覺lt覺y覺! Andrey uzun eliyle h覺zl覺 h覺zl覺 ba覺n覺 ka覺d覺: \\
 +竄Yok can覺m!罈 dedi. 竄Bense sizlerin yarg覺癟 deil, sadece savunma avukat覺 olduunuzu san覺yordum...罈 \\
 +Ufak tefek ihtiyar kesin bir tonla: \\
 +竄As覺l sorun konusunda konuman覺z覺 rica ederim,罈 dedi. \\
 +竄A覺l sorun mu? Peki 繹yleyse! Ger癟ekten yarg覺癟lar olduunuza,​ ba覺ms覺z,​ namuslu kimseler olcruunuza inanmak istiyorum...罈 \\
 +竄Mahkemenin sizin takdirinize ihyac覺 yoktur!罈 \\
 +竄襤htiyac覺n覺z yok mu? H覺mmmL Ama yine de ben devam edeyim... Sizler 繹zg羹r insanlar覺s覺n覺z. Sizin i癟in ne dost var, ne d羹man. imdi, kar覺n覺zda iki taraf var. Biri, beni soydu ve az覺m覺 burnumu k覺rd覺 diye yak覺n覺yor. b羹r taraf, soymaya ve az覺n覺 burnunu k覺rmaya hakk覺m var, 癟羹nk羹 t羹feim var, diye kar覺l覺k veriyor...罈 \\
 +襤htiyar, sesini y羹kselterek sordu: \\
 +竄Sorunun 繹z羹 konusunda bir diyeceiniz var m覺?罈 \\
 +Eli titriyordu. Adam覺n k覺zmaya balad覺覺n覺 g繹r羹nce sevindi Ana. Fakat Andrey'​in davran覺覺ndan holanmam覺t覺. Pavel gibi konumuyordu K羹癟羹krusyal覺. Oysa Pelageya cidd簾 ve sert bir tart覺ma olmas覺n覺 istiyordu. \\
 +K羹癟羹krusyal覺,​ ihtiyar覺n y羹z羹ne bakt覺, sonra ba覺n覺 ka覺yarak a覺r bir tonla: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​