Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_243 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 243~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Gusev 襤van!罈 \\
 +竄Konumak istemiyorum!罈 \\
 +竄Vasil Gusev!罈 \\
 +竄Konumuyorum!罈 \\
 +竄Bukin Fedor!罈 \\
 +Albinos olan gen癟, a覺r a覺r ayaa kalkt覺. \\
 +竄Utan覺n biraz!罈 dedi. 竄Benim tahsilim yok, ama adaletten anlar覺m.罈 \\
 +Kolunu ba覺n覺n 羹st羹nde yukar覺 kald覺r覺p sustu. Uzakta bulunan bir eye dikkatle bak覺yormu gibi g繹zlerini k覺st覺. \\
 +K羹癟羹k ihtiyar hem a覺rm覺,​ hem k覺zm覺t覺. Koltuunun arkas覺na yaslanak: \\
 +竄Ne oluyor?罈 diye ba覺rd覺. \\
 +竄Sizi...罈 \\
 +Fedor gerisini getirmedi, s覺ran覺n 羹zerine 癟繹kt羹. Anla覺lmaz s繹zlerinde bir b羹y羹kl羹k,​ bir a覺rbal覺l覺k,​ hem de 羹z羹nt羹l羹 ve saf bir yergi vard覺. Bunu herkes hissetti. Yarg覺癟lar bile kulak kabartt覺lar. S繹zc羹klerden daha kolay anla覺覺lr bir yank覺 bekliyorlarm覺 gibi. Dinleyici s覺ralar覺 tam ibr hareketsizlik ve sessizlie g繹m羹lm羹t羹. Yaln覺zca bir alama sesi iitildi. \\
 +Savc覺 alayc覺 bir g羹l羹msemeyle omuzlar覺n覺 silkti. Soylular覺n temsilcisi iddetle 繹ks羹rd羹. F覺s覺ldamalar yeniden balad覺, salon yava yava canland覺. \\
 +Ana Sizov'​a eildi. \\
 +竄Yarg覺癟lar m覺 konuacaklar?​罈 diye sordu. 竄Hay覺r. Bitti. Karar a癟覺klanacak...罈 Baka bir ey yok mu?罈 竄Yok...罈 \\
 +Pelageya inanmad覺. \\
 +Samoylov'​un anas覺 kayg覺l覺 kayg覺l覺 k覺vran覺yor,​ omuzuyla, dirseiyle Peiageya'​ya 癟arp覺p duruyordu. Al癟ak sesle kocas覺na sordu: \\
 +竄Nas覺l olur? Olacak i mi bu?罈 \\
 +竄G繹r羹yorsun ite, oluyor!罈 \\
 +竄Ama, ya bizim Grigori?​..罈 \\
 +竄Kafa 羹t羹leme...罈 \\
 +Salonda bir eyler deimi,​ bir eyle yok olmu, bir eyler k覺r覺lm覺t覺. Kuvvetli bir 覺覺k kar覺s覺ndaym覺 gibi s覺k s覺k a癟覺l覺p kapanan g繹zlerde ak覺nl覺k okunuyordu. Birdenbire b羹y羹k bir g羹癟 duyuyorlard覺 i癟lerinde. Bu duyguyu anlayam覺 \\
 +yorlard覺, ama kolay anla覺l覺r izlenimler halinde bakalar覺na aktar覺yorlard覺. Bukin'​in aabeyi 癟ekinmeden 繹yle diyordu: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​