Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_244 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 244~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Ne demek, efendim, ni癟in b覺rakm覺yorlar konusunlar?​ Savc覺 istedii kadar konuuyor, her istediini s繹yleyebiliyor ya!罈 \\
 +S覺ran覺n yak覺n覺nda duran bir m羹bair elini sallayarak: 竄Hiit! Yava!罈 dedi. \\
 +Baba Samoylov geriye 癟ekildi, kar覺s覺n覺n arkas覺nda saklan覺p homurdand覺:​ \\
 +竄Diyelim ki su癟ludurlar. Ama b覺raks覺nlar da a癟覺klas覺nlar,​ neyin kar覺s覺na dikilmiler?​ Anlamak istiyorum. Bu beni de ilgilendirir...罈 \\
 +M羹bair, parma覺yla g繹zda覺 vererek hayk覺rd覺: \\
 +竄Susunuz!罈 \\
 +Sizov aksi aksi ba覺n覺 sallad覺. \\
 +Ana, g繹zlerini yarg覺癟lardan ay覺rm覺yordu,​ onlar覺n gittik癟e artan sinirliliini,​ anla覺lmaz s繹zc羹klerle f覺s覺r f覺s覺r konutuklar覺n覺 g繹r羹yordu. Souk ve kalle sesleri y羹z羹ne 癟arp覺yor, bu temas yanaklar覺n覺 titretiyor, az覺nda iren癟 bir tat oluturuyordu. Hepsi de olunun ve arkadalar覺n覺n bedeninden bu kan覺 kaynayan g羹癟l羹 gen癟lerin kaslar覺mdan,​ organlar覺ndan s繹z ediyorlar gibsine geliyordu. Bu canl覺l覺k f覺k覺ran bedenler, onlarda dilencinin k繹t羹 k覺skan癟l覺覺n覺,​ ii bitmiin yap覺kan a癟g繹zl羹l羹羹n羹 uyand覺r覺yor olmal覺yd覺. Dudaklar覺n覺 aplat覺yorlar,​ 癟al覺覺p zengin edebilen, yaam覺n tad覺n覺 癟覺kartabilen,​ yaratabilen bu kaslar覺 yerinerek, 繹zlemle izliyorlard覺. imdi ihtiyarlar bu canl覺l覺k ak覺m覺ndan vazge癟iyorlar,​ ona egemen olmak, g羹c羹nden yararlanmak,​ yutmak olana覺n覺 da yiti-riyorlard覺. Bu gen癟ler bu y羹zden yal覺 yarg覺癟larda h覺n癟l覺 ve 羹zg羹n bir 繹fke yarat覺yorlard覺. G羹c羹n羹 yitirmi y覺rt覺c覺 hayvanlard覺 bu kocam覺lar;​ taze etin kokusunu al覺yorlard覺,​ ama art覺k onu pen癟eleyip koparmaya g羹癟leri yetmezdi, bakalar覺nda bulunan g羹c羹 kendilerine a覺layamazlard覺 ve yaam kayna覺n覺n ellerinden ka癟t覺覺n覺 g繹r羹nce ac覺lar覺ndan homurdan覺yor,​ umutsuzlukla uluyorlard覺. \\
 +Ana yarg覺癟lara dikkat ettik癟e bu garip d羹羹ncesi belirginleiyordu. Eskiden her eyi yutabilen, ama art覺k bu g羹癟lerini yitirip a癟 kalan y覺rt覺c覺 hayvanlar, bu g羹癟s羹z kudurmuluu gizlemeye 癟al覺m覺yorlard覺. Pelageya, hem ana, hem kad覺n olarak, olunun v羹cudunu onun -al覺覺lagelmi deyimiyle- ruhundan daha 癟ok severdi. Bunaklar覺n 繹lg羹n g繹zlerinin olunun y羹z羹ne, g繹s羹ne, ellerine, s覺cac覺k tenine s羹rt羹nd羹羹n羹 g繹r羹nce dehete kap覺l覺yordu. Bu s羹rt羹nmeyle sertlemi damarlar覺ndaki kan覺 yeniden 覺s覺tmak, mahk羶m edecekleri bu gen癟 yaam覺n a覺s覺yla,​ y覺pranm覺,​ yar覺 繹l羹 kaslar覺n覺 birazc覺k, canland覺rmak istediklerini d羹羹n羹yordu. Ve olunun, bu iren癟 temaslar覺 duyuyormu gibi 羹rpererek kendisine bakt覺覺n覺 san覺yordu. \\
 +Pavel'​in yorgunca, durgun ve sevecen g繹zleri anas覺ndan ayr覺lm覺yordu. Arada s覺rada ba覺n覺 sallayarak g羹l羹ms羹yordu. 竄Yak覺nda 繹zg羹r olaca覺m!罈 diyen bu g羹l羹mseme Pelageya'​n覺n g繹nl羹n羹 okuyordu. \\
 +Yarg覺癟lar hep birden ayaa kalkt覺lar. \\
 +竄Gidiyorlar!罈 dedi Sizov. \\
 +竄Karar i癟in mi?罈 \\
 +竄Evet.罈 \\
 +Gerginlii birden yokoldu. Ezici bir yorgunluk sard覺 t羹m bedenini. Ka覺 oynamaya balad覺. Aln覺nda ter damlalar覺 belirdi. A覺r bir d羹k覺r覺kl覺覺,​ bir aa覺lanma duygusu doldu y羹reine, bu duygu 癟abucak \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​