Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_246 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 246~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Ben... korkun癟 eyler olaca覺n覺 d羹羹n羹yordum...罈 竄Yarg覺 kurulu geliyor!罈 Herkes yerine kotu. \\
 +Bakan bir elini masaya dayad覺, y羹z羹n羹n kar覺s覺nda tuttuu bir k璽覺ttan zay覺f, uultulu bir sesle okumaya balad覺. \\
 +Sizov kulak kabartarak: 竄Karar覺 okuyor,罈 dedi. \\
 +Tam bir sessizlik 癟繹km羹t羹 ortal覺簾ja. Herkes kalkm覺, g繹zlerini ufak tefek ihtiyara dikmiti. Bakan, g繹r羹nmeyen bir elin tuttuu bir sopaya benziyordu. Yarg覺癟lar da ayaktayd覺lar. 襤l癟e sendik'​i ba覺n覺 ensesine y覺km覺, tavana bak覺yordu. Belediye bakan覺 kollar覺n覺 g繹s羹nde kavuturmutu! Soylular覺n temsilcisi sakal覺n覺 s覺vazl覺yordu. Hasta suratl覺 yarg覺癟, iko meslekda覺 ve savc覺 san覺klara bak覺yorlard覺. Yarg覺癟lar覺n arkas覺nda, balar覺 羹st羹nde, k覺rm覺z覺 羹niformal覺 癟ar salona bak覺yordu. \\
 +Sizov derin bir soluk ald覺. Rahatlam覺t覺. \\
 +竄S羹rg羹n!罈 dedi. 竄Sonunda bitti, Allaha 羹k羹r. K羹rek cezas覺na 癟arpt覺r覺lacaklar deniyordu. 襤ler yolunda, Ana, bu bir ey deil!罈 \\
 +竄B繹yle olaca覺n覺 biliyordum,​罈 dedi Ana al癟ak sesle. \\
 +竄Eee, belli olmaz! Ama imdi, kesinleti! Kim bilebilirdi 繹nceden!罈 \\
 +Mahk羶mlar覺 g繹t羹r羹yorlard覺. Arkalar覺ndan seslendi: 竄G羹le g羹le, Fedor, hepinize g羹le g羹le! Allah yard覺mc覺n覺z olsun!罈 \\
 +Ana oluyla arkadalar覺na ba覺 ile bir iaret yapt覺. Alamak istiyordu. Gelgelelim utand覺 g繹zyalar覺n覺 g繹stermekten. \\
 +Y襤RM襤 YED襤NC襤 BLM \\
 +Mahkemeden 癟覺kt覺覺nda,​ havaya kararm覺, fenerleri yanm覺, g繹kte y覺ld覺zlar覺n belirmi olduunu g繹r羹nce at覺. Adalet Saray覺'​n覺n yak覺n覺nda k羹癟羹k gruplar toplan覺yordu. Hava buz gibiydi. Kar, ayaklar alt覺nda g覺c覺r g覺c覺r 繹t羹yordu. \\
 +Gen癟 sesler 癟覺nl覺yor,​ birbirini kesiyordu. Yald覺zl覺 kukuleta giymi bir adam Sizov'​a yakla覺p tel璽la sordu: \\
 +竄Karar ne?罈 \\
 +竄S羹rg羹n.罈 \\
 +竄Hepsi mi?罈 \\
 +竄Hepsi.罈 \\
 +竄Teekk羹r ederim.罈 Adam uzaklat覺. \\
 +竄G繹r羹yor musun?罈 dedi Sizov. 竄襤lgi uyand覺r覺yor...罈 \\
 +Ans覺z覺n on kadar delikanl覺 ve gen癟 k覺z 癟evrelerini sard覺lar. Her kafadan bir ses 癟覺k覺yordu. Bakalar覺 da oraya gelmeye balad覺lar. Karar覺 繹renmek, mahk羶mlar覺n davran覺lar覺n覺,​ kimin hangi konuda konutuunu bilmek istiyorlard覺. Soru soranlar 繹ylesine merakl覺 ve i癟ten davran覺yorlard覺 ki, sorular覺n覺 kar覺l覺ks覺z b覺rakmak olanaks覺zd覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​