Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_247 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 247~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Birisi: \\
 +竄Arkadalar,​ Pavel Vlasov'​un annesi bu!罈 dedi. O anda herkes susuverdi. 竄Elinizi s覺kmama izin verin!罈 \\
 +G羹癟l羹 bir el Ana'​n覺n elini s覺kt覺. Cokun bir ses devam etti: \\
 +竄Olunuz hepimiz i癟in bir y羹reklilik simgesi olacakt覺r...罈 \\
 +Y羹ksek bir ses 癟覺nlad覺: \\
 +竄Yaas覺n Rus i癟ileri!罈 \\
 +Sadan soldan hayk覺r覺lar y羹kseldi. D繹rt bir yandan adamlar koup geliyor, Sizov'​la Ana'​n覺n 癟evresini al覺yorlard覺. Polislerin d羹d羹kleri havay覺 y覺rtt覺, ama bar覺malar覺 bast覺ramad覺. 襤htiyar Sizov g羹l羹yordu. B羹t羹n bu olanlar g羹zel bir d羹 gibi geliyordu Ana'​ya. G羹l羹ms羹yor,​ el s覺k覺yor, sel璽m al覺p veriyordu. Mutluluk yalar覺 t覺k覺yordu boaz覺n覺. Dizleri yorgunluktan titriyordu, ama her eyi unutturan bir sevin癟le dolup taan y羹rei durgun bir g繹l羹n sular覺 gibi yans覺t覺yordu izlenimleri. Yan覺ba覺nda sinirli bir ses 繹yle diyordu: \\
 +竄Arkadalar! Rus halk覺n覺 yutan doymak bilmez canavara bug羹n yine kurban verildi...罈 \\
 +竄Biz gidelim art覺k, Ana,罈 dedi Sizov. \\
 +Tam o s覺rada Sandrin g繹r羹nd羹. Ana'​n覺n koluna girip kar覺 kald覺r覺ma ge癟irdi hemen. \\
 +竄Gelin,罈 dedi, 竄polis belki cop kullan覺r, belki tutuklamaya giriir. S羹rg羹n m羹? Sibirya'​ya m覺?..罈 \\
 +竄Evet, evet.罈 \\
 +竄Nas覺l konutu? Ho! Nas覺l konutuunu bilmez miyim sanki! Elbette ki 繹b羹rlerinden daha g羹癟l羹 ve daha 繹zl羹 konumu olmal覺... ve de daha sert. Duyarl覺d覺r,​ sevecendir. Yaln覺z, duygular覺n覺 g繹stermekten utan覺r.罈 \\
 +Sevgisinden f覺k覺ran s繹zc羹klerin s覺cakl覺覺 Ana'​n覺n heyecan覺n覺 yat覺t覺rd覺,​ yeniden g羹癟lendirdi onu. Ana, onun elini s覺kt覺, tatl覺 bir sesle usulca: \\
 +竄Ne zaman yan覺na gideceksiniz?​罈 diye sordu. \\
 +Gen癟 k覺z, sabit g繹zlerle 繹n羹ne bakarak: \\
 +竄Benim iimi yapabilecek birisini bulur bulmaz gideceim,​罈 diye kar覺l覺k verdi. 竄Zaten ben de mahk羶m olaca覺m. Herhalde beni de Sibirya'​ya g繹nderirler. Onun bulunduu yere s羹r羹lmemi isteyeceim...罈 \\
 +Arkada Sizov'​un sesi y羹kseldi: \\
 +竄Giderseniz benden sel璽m s繹yleyin. Sizov'​dur ad覺m. Tan覺r beni. Fedor Mazin'​in amcas覺y覺m.罈 \\
 +Sandrin durdu, ona doru d繹n羹p elini uzatt覺. \\
 +竄Tan覺r覺m Fedor'​u. Benim ad覺m Sandrin.罈 竄Ya soyad覺n覺z?​罈 K覺z, y羹z羹ne bakarak: 竄Benim babam yoktur,罈 dedi.' 竄ld羹 m羹?罈 竄Hay覺r ya覺yor.罈 \\
 +Bunu 繹fkeyle s繹yledi, sesinde ve y羹z羹nde kat覺, direngen bir hava belirdi. \\
 +竄Toprak sahibidir. B繹lgede bucak m羹d羹r羹d羹r imdi. K繹yl羹leri soyup soana 癟eviriyor...罈 Sizov pek 羹zg羹n bir tav覺rla: 竄Ya! Demek 繹yle!罈 dedi. G繹z羹n羹n ucuyla gen癟 k覺z覺 s羹zd羹, ekledi: 竄Hadi ho癟a kal, Ana. Ben \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​