Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_250 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 250~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Oldu. Giyiniyorum.罈 \\
 +Ana, Nikolay'​覺 dikkatle inceliyordu,​ ama y羹z羹ndeki iyilik ve tatl覺l覺k havas覺n覺 繹rten dalg覺nl覺ktan baka bir ey 癟ekmedi dikkatini. Herkesten 癟ok sevdii bu adamda bir gereksiz sinirlilik, bir cokunluk belirtisi g繹rm羹yordu. O her zaman herkese kar覺 sevecen ve 繹l癟羹l羹 davran覺r, herkesle ayn覺 繹l癟羹de ilgilenir, her zaman sakin ve d羹zenli yaard覺. Dostlar覺 i癟in hep ayn覺 Nikolay'​d覺:​ Sanki bakalar覺ndan daha ilerde yaayan, gizemli bir i癟 yaant覺 s羹rd羹ren Nikolay... Ancak, en 癟ok Pelageya'​ya a癟覺lm覺t覺. Ve Pelageya, ona, kendinden emin olmayan bir sevgiyle bal覺yd覺. imdi, s繹zle anlat覺lmaz bir ac覺ma duygusu dolduruyordu y羹reini. Ama dizginliyordu bu duyguyu, 羹nk羹 Nikolay'​覺n bunu g繹r羹rse sars覺laca覺n覺,​ heyecana kap覺laca覺n覺,​ her zaman olduu gibi biraz g羹l羹n癟 duruma d羹eceini biliyordu. Oysa onu bu durumda g繹rmek istemiyordu. \\
 +Odaya d繹nd羹羹 zaman, Nikola, Sandrm'​in elini s覺k覺yor, 繹yle diyordu: \\
 +竄G羹zel! Onun i癟in de, sizin i癟in de 癟ok iyi olur, eminim. Az覺c覺k kiisel mutluluk zarar vermez... Haz覺r m覺s覺n覺z, Nilovna?罈 \\
 +G繹zl羹klerini d羹zeltip g羹l羹mseyerek Ana'ya yaklat覺. \\
 +竄Hadi bakal覺m, 羹癟 d繹rt ay, ya da alt覺 ay, diyelim alt覺 ay sonra yine g繹r羹羹r羹z... 襤nsan 繹mr羹nde uzun bir s羹redir bu... Rica ederim, kendinizi kollay覺n, olur mu? Gelin... Kucaklaal覺m.罈 \\
 +G羹癟l羹 kollar覺n覺 Pelageya'​n覺n boynuna sard覺, g羹lerek g繹zlerinin i癟ine bakt覺. \\
 +竄Size 璽覺k oldum galiba, boyuna 繹p羹yorum sizi!罈 \\
 +Ana bir ey demeden onu aln覺ndan ve yanaklar覺ndan 繹pt羹. Ellerinin titrediini g繹rmesin diye yere doru sark覺tt覺. \\
 +竄G繹z羹n羹z羹 d繹rt a癟覺n. Liudmila'​n覺n yan覺nda becekrikli bir velet var, yar覺n sabah onu yollay覺n, gelsin baks覺n bir. Hadi g羹le g羹le, arkadalar. Umar覺m her ey yolunda gider!罈 \\
 +Sokaa 癟覺k覺nca Sandrin usulca. \\
 +竄lmek gerekirse, 繹l羹me de ayn覺 sadelikle gider.罈 dedi. 竄Az 繹nce yapt覺覺 gibi biraz acele eder, o kadar. l羹m羹n geldiini g繹r羹nce de g繹zl羹klerini d羹zeltir. '​G羹zel!..'​ der ve 繹l羹r.罈 \\
 +Ana: \\
 +竄Onu 癟ok severim!罈 diye m覺r覺ldand覺. \\
 +竄Beni a覺rt覺yor... Sevmeye gelince, hay覺r! ok sayg覺m var ona. 襤yiy羹rekli,​ hatta kimi zaman 癟ok sevecen olmas覺na kar覺n, biraz kurudur... Gereince insanc覺l deil... Bizi izliyorlar galiba... Ayr覺lal覺m,​ izlendiinizden kukulan覺rsan覺z gitmeyin Liudmila'​n覺n evine.罈 \\
 +竄Biliyorum,​罈 dedi Ana. \\
 +Ama Sandrin 羹steledi: \\
 +竄Liudmila'​ya gitmeyin. Bana gelin daha iyi. imdilik ho癟a kal覺n.罈 \\
 +H覺zla geri d繹nd羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​