Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_251 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 251~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Y襤RM襤 SEK襤Z襤NC襤 BLM \\
 +Birka癟 dakika sonra Pelageya, Liudmila'​n覺n ufak odas覺nda soban覺n yan覺nda 覺s覺n覺yordu. Liudmila siyah bir elbise giymi, beline mein kemer takm覺t覺. Odan覺n i癟inde a覺r a覺r gidip geliyor, etekliinin h覺覺rt覺s覺 buyurucu sesine kar覺覺yordu. Soba g羹r羹l g羹r羹l yan覺yor, odan覺n havas覺n覺 癟ekerken 覺sl覺k 癟al覺yordu. \\
 +竄襤nsanlar k繹t羹 olmaktan 癟ok aptald覺rlar,​罈 diyordu. \\
 +竄Ancak burunlar覺 dibinde bulunan覺 g繹rebilirler. Oysa yak覺n olan her ey baya覺d覺r;​ deerli eyler uzaktakilerdir. Yaam deise, kolay yaansa, insanlar daha ak覺llansa, 癟ok ho olur ve herkes yararlan覺r bundan. Ama bu hedefe varmak i癟in rahat l覺ktan el 癟ekmek gerek...罈 \\
 +Ana'​n覺n 繹n羹nde, sesini al癟altarak 繹z羹r diler gibi: \\
 +竄ok az kimse g繹r羹yorum da, birisi beni ziyarete geldi mi hemen gevezelie bal覺yorum. G羹l羹n癟 deil mi?罈 \\
 +竄Niye g羹l羹n癟 olsun?罈 \\
 +Pelageya ortal覺kta olaan羹st羹 bir durum g繹remiyor, bro羹rleri nerede bast覺覺n覺 bulmaya 癟al覺覺yordu. Odan覺n, sokaa bakan, 羹癟 penceresi, bir kanepe, bir kitapl覺k, sandalyeler,​ duvar覺n dibinde bir karyola, onun yan覺nda, k繹ede, bir lavabo, 繹b羹r k繹ede bir soba, duvarlarda fotoraflar vard覺. Her ey yeniydi, salamd覺, temiz pakt覺. Hepsinin 羹zerine de, kuru sert evsahibesinin souk g繹lgesi d羹羹yordu. Gizli, esrarl覺 bir eyin varl覺覺 seziliyor, ama nerede ne olduu anla覺lm覺yordu. Ana kap覺lara bakt覺: Birisinden kendisi girmiti odaya; 繹b羹r羹 soban覺n yan覺ndayd覺,​ dar ve y羹ksekti. \\
 +Luidmila'​n覺n kendisini s羹zd羹羹n羹 farketti, yava癟a: \\
 +竄Bir i i癟in geldim,罈 dedi. \\
 +竄Biliyorum,​ zaten baka bir ey i癟in gelmezler evime...罈 \\
 +Garip bir bi癟imde s繹ylemiti bu s繹zleri. Ana y羹z羹ne bakt覺, dudaklar覺n覺n u癟lar覺nda beliren g羹l羹msemeye,​ g繹zl羹klerin ard覺ndan bakan donuk g繹zlerine. Bak覺覺n覺 繹teye 癟evirdi, Pavel'​in konumas覺rn覺 uzatt覺. \\
 +竄Bunu elverdiince 癟abuk basman覺z覺 istiyorlar.罈 \\
 +Sonra tutuklanaca覺n覺 sanan Nikolay'​覺n haz覺rl覺k yapt覺覺n覺 anlatt覺. \\
 +Liudmila sessiz sedas覺z bir sandalyeye oturdu, k璽覺d覺 kemerinin aras覺na soktu. Atein k覺z覺l par覺lt覺s覺 g繹zl羹klerinin cam覺na yans覺d覺. K覺m覺lt覺s覺z y羹z羹nde yak覺c覺 bir g羹l羹mseme belirdi. Ana'​n覺n anlatt覺klar覺n覺 dinledikten sonra kararl覺, pes bir sesle: \\
 +竄Bana gelirlerse 羹stlerine ate ederim,罈 dedi. 竄iddete kar覺 kendimi korumak hakk覺na sahibim. Eer bakalar覺n覺 zorbal覺a kar覺 savaa 癟a覺r覺yorsam,​ bunu 繹nce kendim yapmal覺y覺m.罈 \\
 +Alevin 覺覺klar覺,​ y羹z羹nden ayr覺ld覺. Yeniden sert ve biraz tepeden bakan bir havaya b羹r羹nd羹. \\
 +Ana ona kar覺 sevecenlik duydu birden. 'Senin de yaam覺n yaam deil ya!' diye d羹羹nd羹. \\
 +Liudmila, '​Pavel'​in konumas覺n覺 okumaya koyuldu. nce isteksizdi. Okuduk癟a k璽覺d覺n 羹zerine eiliyor, okuduu yapraklar覺 癟abuk 癟abuk bir k覺y覺ya f覺rlat覺yordu. Okumas覺n覺 bitirince kalk覺p Ana'​n覺n yan覺na gitti: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​