Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_252 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 252~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄ok g羹zel bir konuma!!罈 \\
 +Bir an ba覺n覺 eip d羹羹nd羹:​ \\
 +竄Sizinle olunuz hakk覺nda konumak istemezdim. Kendisini hi癟 g繹rmedim ve 羹z羹nt羹 verici konumalardan holanmam. Bir yak覺n覺 s羹rg羹ne g繹ndermenin ne demek olduunu bilirim! Ama... Size unu sormak isterdim: Onun gibi bir olu olmak iyi bir ey mi?罈 \\
 +竄Evet, iyi bir ey!罈 dedi Ana. \\
 +竄Ve... korkun癟 bir ey, deil mi?罈 \\
 +竄Yooo.... imdi art覺k korkun癟 deil..罈 \\
 +Liudmila esmer eliyle yap覺覺k sa癟lar覺n覺 d羹zeltti, pencereye doru d繹nd羹. Hafif bir g繹lge -belki de dizginlenen bir g羹l羹msemenin g繹lgesi- oynuyordu yana覺nda. \\
 +竄Hemen ie koyulaca覺m. Siz yatacaks覺n覺z. z羹c羹 bir g羹n ge癟irdiniz,​ yorgunsunuz. Burada, yataa yat覺n. Ben uyumayaca覺m. Bu gece bana yard覺m etmeniz i癟in belki uyand覺r覺r覺m sizi.罈 \\
 +Soban覺n i癟ine iki k羹t羹k att覺, doruldu, soban覺n yan覺ndaki dar kap覺dan 癟覺k覺p kap覺y覺 iyice kapatt覺. Pelageya g繹zleriyle onu izledi, soyunmaya balad覺. \\
 +'Bir ac覺s覺 var bunun!'​ diye d羹羹n羹yordu. \\
 +Yorgunluk ba覺na vurmutu, gelgelelim ruhunda a覺las覺 bir rahatl覺k duyuyordu. G繹z羹nde her ey tatl覺, okay覺c覺,​ rahatlatan bir 覺覺kla ayd覺nlan覺yor,​ bu 覺覺k y羹reine doluyordu. B羹y羹k cokunluklar覺n arkas覺ndan gelen bu g繹n羹l rahatl覺i覺覺n覺 tan覺yordu art覺k. Eskiden bu duygudan korkar, tel璽a kap覺l覺rd覺 biraz. Ama imdi ruhu enginleiyor,​ derin g羹癟l羹 bir duyguyla daha da salamla覺yordu. \\
 +Lambay覺 s繹nd羹rd羹,​ souk yataa girdi, yorgan覺n alt覺nda b羹z羹ld羹, 癟ok ge癟meden derin bir uykuya dald覺... \\
 +G繹z羹n羹 yeniden a癟t覺覺nda,​ ayd覺nl覺k bir k覺 g羹n羹n羹n souk, beyaz 覺覺覺 odaya dolmutu. Liudmila sedire uzanm覺 kitap okuyor, bambaka bir g羹l羹msemeyle Ana'ya bak覺yordu. \\
 +Pelageya utand覺. \\
 +竄Aman allah覺m!罈 diye hayk覺rd覺. 竄ok mu uyudum?罈 竄G羹nayd覺n,​罈 dedi Liudmila. 竄Neredeyse saat on. Kalk覺n da 癟ayi癟elim.罈 \\
 +Ni癟in uyand覺rmad覺n覺z beni?罈 \\
 +竄Uyand覺rmak istedim... ama, uyurken 繹yle tatl覺 g羹l羹ms羹yordunuz ki!罈 \\
 +evik bir s覺癟ray覺la ayaa kalkt覺, karyolan覺n yan覺na geldi, Ana'​n覺n 羹st羹ne eildi. Pelageya onun donuk g繹zlerinde i癟tenlik, yak覺nl覺k, anlay覺 okudu. \\
 +竄Sizi uyand覺rmaya elim varmad覺... belki g羹zel bir d羹 g繹r羹yordur diye d羹羹nd羹m...罈 竄Hi癟 d羹 g繹rmedim!罈 \\
 +竄Neyse, 繹nemli deil. Ama g羹l羹mseyiiniz houma gitti. yle sakin, 繹yle tatl覺yd覺 ki!罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​