Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_253 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 253~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Liudmila bouk, yumuak bir sesle g羹lmeye balad覺. 竄Sizi d羹羹n羹yordum... Zor bir yaant覺n覺z var, deil mi?罈 \\
 +Ana kalar覺n覺 oynat覺yor, susuyor, d羹羹n羹yordu. 竄Elbette ki zor!罈 diye hayk覺rd覺 Liudmila. Ana: \\
 +竄Vallahi, bilmiyorum,​罈 dedi duraksayarak. 竄Zaman olur, zor olduunu d羹羹n羹r羹m. yle 癟ok ey oluyor ki... hepsi de 繹ylesine cidd簾, a覺las覺 eyler, ve birbirini 繹ylesine... 繹ylesine h覺zl覺 izliyor ki...罈 \\
 +襤yi bildii o cokunluk ak覺m覺 y羹reine doru y羹kseliyor,​ imgelerle, d羹羹ncelerle dolduruyordu onu. Karyolan覺n 羹zerine oturdu, d羹羹ncelerini toparlamaya koyuldu: \\
 +竄ok eyler oluyor, sonu癟 hep ayn覺... z羹c羹 olan 繹yle 癟ok ey var ki, bir bilseniz! 襤nsanlar ac覺 癟ekiyorlar,​ ac覺mas覺zca sille yiyorlar. Onlara bir癟ok zevk yasak... ekilmez bir yaam bu!罈 \\
 +Liudmila ba覺n覺 kald覺rd覺, derin bir bak覺la kucaklad覺 Ana'​y覺. \\
 +竄Siz kendinizden s繹zetmiyorsunuz ama!罈 Ana kalk覺p giyinmeye balad覺. \\
 +竄襤nsan nas覺l 癟ekilebilir bir k繹eye? Birini seviyorsunuz,​ 繹b羹r羹ne bal覺s覺n覺z,​ herkes i癟in korku duyuyorsunuz,​ ac覺yorsunuz... B羹t羹n bunlar insan覺n y羹reinde 癟at覺覺r... Nas覺l 癟ekilebilirsiniz bir k繹eye?罈 \\
 +Yar覺 giyinik durumda odan覺n ortas覺nda duruyor, d羹羹n羹yordu. Art覺k eski Pelageya deilmi gibi geliyordu. Olu i癟in onca kayg覺 ve korku 癟eken, olunu sa salim yan覺nda tutmak d羹羹ncesiyle yaayan Pelageya. O Pelageya yoktu art覺k, kopup gitmiti, kimbilir nereye, belki de yan覺p t羹kenmiti 羹z羹nt羹lerin ateinde ve bu ate ruhunu hafifletmi,​ ar覺tm覺t覺. \\
 +Taptaze bir g羹癟 y羹reini yeniletiriyordu. 襤癟 d羹nyas覺na kulak veriyordu. Hem bilmek istiyordu orada ge癟enleri, hem de eski kayg覺lar覺 yeniden canland覺rmaktan korkuyordu. \\
 +Liudmila yaklat覺, sevecen bir sesle: \\
 +竄Ne d羹羹n羹yorsunuz?​罈 diye sordu. \\
 +竄Bilmiyorum...罈 \\
 +Sustular, bak覺t覺lar,​ g羹l羹msediler,​ Liudmila: \\
 +竄Benim semaver ne 璽lemde acaba?罈 diyerek odadan 癟覺kt覺. \\
 +Ana pencereden d覺ar覺 bakt覺. Youn bir ayd覺nl覺k g繹rd羹. Y羹reinin i癟i de alabildiine ayd覺nl覺kt覺,​ yaln覺z d覺ar覺s覺 gibi souk deil, s覺cac覺kt覺 tersine. Her eyden s繹zetmek, uzun uzun, neeyle konumak istiyordu can覺 Ruhuna dolan, oras覺n覺 batan g羹nein k覺z覺l覺na boyayan bu duygular覺 kendisine ba覺lad覺覺 i癟in belli belirsiz bir g繹n羹l borcu duyuyordu Tanr覺ya. Dua etmek istei 癟覺rp覺n覺yordu i癟inde. oktand覺r duymam覺t覺 bu istei. Gen癟 bir y羹z geldi akl覺na, belleinde dupduru bir ses ba覺rd覺: 'Pavel Vlasov'​un anas覺 bu!..' Sandrin'​in g繹zleri k覺v覺lc覺mlar sa癟t覺 nee ve sevgiyle, Ribin'​in karart覺s覺 dikildi kar覺s覺na. Pavel'​in g羹ne yan覺覺, i癟ine kapan覺k y羹z羹 g羹ld羹. Nikolay s覺k覺lgan bir tav覺rla g繹z k覺rpt覺. Ve ans覺z覺n b羹t羹n bu imgeler hafif bir yele tutulup birbirlerine kar覺t覺lar,​ saydam, alacal覺 bir buluta d繹n羹t羹ler ve b羹t羹n d羹羹nceleri bir huzur duyusu i癟ine eriyip gitti. \\
 +Liudmila odaya d繹nd羹. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​