Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_254 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 254~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Nikolay'​覺n hakk覺 varm覺! dedi. 竄Tutuklam覺lar onu. Bana dediinizi yapt覺m, 癟ocuu yollad覺m. Polis, Nikolay'​lardaym覺,​ Polislerden biri sokak kap覺s覺n覺n arkas覺nda gizliymi. 襤spiyonlar da o civarda dola覺yorlarm覺,​ 癟ocuk tan覺yor onlar覺.罈 \\
 +竄Ya!罈 dedi Ana ba覺n覺 sallayarak. \\
 +竄Zavall覺c覺k...罈 \\
 +竄u son g羹nlerde kentteki i癟ilerle 癟ok toplant覺 yapt覺. Ortadan toz olmas覺 gerek...罈 \\
 +Pembe yanakl覺, siyah sa癟l覺, mavi g繹zl羹, gaga burunlu k羹癟羹k bir olan g繹r羹nd羹 kap覺da. 覺nlayan sesiyle. \\
 +竄Semaveri getireyim mi?罈 diye sordu. \\
 +竄Evet, l羹tfen Sergey... Koruduum 癟ocuk bu...罈 \\
 +Ana bu sabah Liudmila'​y覺 daha yal覺n, daha girgin buluyordu. Uyumlu bedeninin 癟evik k覺m覺lt覺lar覺,​ biraz daha g羹zel, daha g羹癟l羹yd羹 ve solgun y羹z羹n羹n sertliini biraz olsun yumuat覺yordu. G繹zaltlar覺ndaki siyah halkalar uykusuz ge癟irdii gecenin etkisiyle daha da genilemi,​ koyulam覺t覺. S羹rekli bir 癟aba i癟erisinde g繹z羹k羹yordu. Ruhu alabildiine gerilmi bir ip gibiydi. \\
 +ocuk semaveri getirdi. \\
 +竄Sergey, Pelageya Nilovna'​d覺r bu, hani d羹n mahk羶m edilen i癟i var ya, onun annesi ite.罈 \\
 +ocuk bir ey demeden eildi, Ana'​n覺n elini s覺kt覺, gidip ufak francalalar getirdi, sofraya oturdu. Liudmila 癟aylar覺 doldururken,​ polisin Nikolay'​覺n evinde kimi bekledii anla覺lmadan eve d繹nmemesi i癟in 羹steledi. \\
 +竄Bekledikleri belki de sizsizin,罈 dedi. 竄Mutlaka sizi sorguya 癟ekmek istiyorlard覺r...罈 \\
 +竄eksinler!罈 diye kar覺l覺k verdi Ana. 竄Tutuklayacaklarsa tutuklas覺nlar,​ fel璽ket deil alt taraf覺. Ne var ki, daha 繹nce Pavel'​in konumas覺n覺 da覺tmak gerek.罈 \\
 +竄Dizildi, haz覺r. Yar覺na kadar kentte ve varota da覺tacak kadar n羹sha ge癟er elimize... Nataay覺 tan覺r m覺s覺n覺z?​罈 \\
 +竄Tan覺maz olur muyum!罈 \\
 +竄Onu da g繹t羹r羹n...罈 \\
 +ocuk bir gazete okuyordu. Hi癟 bir ey iitmiyor gibiydi. Ama arada bir g繹zlerini kald覺r覺p Ana'​n覺n y羹z羹ne bak覺yordu. Ana, 癟ocuun ateli, g羹le癟 bak覺lar覺ndan holan覺yordu. Liudmilla yeniden Nikolay'​dan s繹z a癟t覺. Ona ac覺yor gibi bir hali yoktu. Bu davran覺覺 doal buldu Ana. Zaman, dier g羹nlerden daha 癟abuk ge癟iyordu. Kahvalt覺 bittiinde nerdeyse 繹len olmutu. \\
 +Liudmila: \\
 +竄Vay can覺na!罈 diye s繹ylendi. H覺zl覺 h覺zl覺 kap覺ya vuruluyordu. \\
 +ocuk kalkt覺, kalar覺n覺 癟atarak evsahibesine bakt覺, emir bekledi. \\
 +竄A癟 Sergey. Kim olabilir acaba?罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​