Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_255 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 255~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Serinkanl覺l覺kla elini etekliinin cebine soktu. \\
 +竄Eer gelen jandarmaysa,​ siz urada u k繹ede durursunuz,​罈 dedi Ana'​ya. 竄Sen de, Sergey...罈 \\
 +ocuk al癟ak sesle: \\
 +竄Biliyorum!罈 deyip ortadan yok oldu. \\
 +Ana g羹l羹msedi. Bu haz覺rl覺klar kendisini heyecanland覺rm覺yordu. Bir fel璽ket 繹nsezisi yoktu i癟inde. \\
 +襤癟eriye, k羹癟羹k doktor girdi. Tel璽la: \\
 +竄Nikolay tutukland覺,​ bu bir... A! Siz burda m覺s覺n覺z, Nilovna? Tutukland覺覺 s覺rada evde deil miydiniz?罈 \\
 +竄Beni buraya g繹ndermiti.罈 \\
 +竄H覺m! Bunun size bir yarar salayaca覺n覺 ummuyorum!.. Sonra efendim, d羹n gece gen癟ler film 羹zerinde Pavel'​in konumas覺ndan be y羹z kopya 癟覺karm覺lar. G繹rd羹m, hi癟 de fena deil, a癟覺k se癟ik ve okunakl覺. Bu akam, kentte da覺tmak istiyorlar. Ben buna kar覺y覺m. Kentte, bas覺l覺 k璽覺tlar kullanmal覺. Onlar覺 baka bir yere g繹ndermeliyiz. \\
 +竄襤yi ite, ben onlar覺 Nataa'​ya g繹t羹r羹r羹m,​ bana versenize!罈 diye hayk覺rd覺 Ana. \\
 +Bir an 繹nce Pavel'​in konumas覺n覺 da覺tmak, olunun s繹zlerini t羹m yery羹z羹ne yaymak i癟in yan覺p tutuuyordu. Bu y羹zden dikkatle, yalvararak bak覺yordu doktora. \\
 +Doktor karars覺z g繹r羹n羹yordu. \\
 +竄Valla,罈 dedi, 竄u anda sizin bu ie girimeniz doru olur mu, bilmiyorum.罈 \\
 +Saatini 癟覺kar覺p bakt覺. \\
 +竄Saat on bir k覺rk 羹癟. Tren ikiyi be ge癟e kalkar. Saat bei 癟eyrek ge癟e ordas覺n覺z. Akama var覺rs覺n覺z. Gerei kadar ge癟 deil... Ama as覺l sorun bu deil...罈 \\
 +Liudmila'​n覺n aln覺 k覺r覺t覺. \\
 +竄Evet, as覺l sorun bu deil!罈 diye yineledi. \\
 +Ana yaklat覺. \\
 +竄Peki, as覺l sorun neymi bakal覺m?罈 diye sordu. 竄B羹t羹n sorun, ii baar覺yla y羹r羹tmekte.罈 \\
 +Liudmila sabit g繹zlerle Ana'ya bakt覺, aln覺n覺 silerek: 竄Sizin i癟in tehlikeli,​罈 diye kar覺l覺k verdi. Ana ateli bir sesle ayak diredi: 竄Neden?罈 \\
 +Doktor h覺zl覺 h覺zl覺 konutu: \\
 +竄Nedeni u: Nikolay'​覺n tutuklanmas覺ndan bir saat 繹nce evden yok oldunuz. Fabrikaya urayacaks覺n覺z,​ orada sizi 繹retmen han覺m覺n teyzesi olarak tan覺yorlar. Sizin gelmenizden sonra yasak bildiriler ortaya 癟覺kacak. B羹t羹n bunlar size kar覺 g羹癟l羹 kan覺tlar olacak.罈 \\
 +竄Beni farketmezler. Hem eer d繹n羹羹mde beni yakalarlar de nereye gittiimi sorarlarsa...罈 \\
 +Bir saniye durdu, sonra hayk覺rd覺: \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​