Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_258 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 258~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄ekerim, yaamda b羹t羹n insanlar i癟in yeterli 覺覺k bulunduunu,​ bir g羹n o 覺覺覺 herkesin g繹receini,​ onu b羹t羹n enlikleriyle kucaklayacaklar覺n覺 bilmek ne g羹zel ey!罈 \\
 +Y羹z羹 titriyor, g繹zleri 覺覺ld覺yor,​ kirpikleri birbirine vuruyordu. Y羹ksek d羹羹ncelerden sarho gibiydi; onlar覺 parlak s繹zc羹klerle 繹zetliyordu:​ \\
 +竄Yeni bir Mesih gibi. Her ey herkes i癟in, herkes her ey i癟in! Sizi b繹yle g繹r羹yorum ben. Ger癟ekte, hepiniz arkadas覺n覺z,​ arkabas覺n覺z,​ hepiniz ayn覺 anan覺n, ger癟ein 癟ocuklar覺s覺n覺z.罈 \\
 +Yeniden bir cokunluk dalgas覺na kap覺larak soluk almak i癟in durdu, sonra kollar覺n覺 kucaklar gibi uzat覺p: \\
 +竄Arkada s繹zc羹羹n羹 kulland覺覺m zaman, y羹reimde de '​Y羹r羹yorlar!'​ diye yank覺 yap覺yor.罈 \\
 +Baarm覺t覺:​ Liudmila'​n覺n y羹z羹 alev alev yan覺yor, dudaklar覺 titriyor, g繹zlerinden yalar ak覺yordu. \\
 +Ana onu kollar覺 aras覺na al覺p s覺kt覺. Sessizce g羹l羹yordu. Y羹reinde zaferin tatl覺 gururunu duydu. \\
 +Birbirlerinden ayr覺l覺rken Liudmila g繹zlerinin i癟ine bakt覺 ve usulca: \\
 +竄Biliyor musunuz, sizin yan覺n覺zda olmak mutluluk veriyor insana!罈 dedi. \\
 +Y襤RM襤 DOKUZUNCU BLM \\
 +Sokaa 癟覺k覺nca, kuru souk boaz覺n覺 s覺kt覺, burnunu s覺zlatt覺, soluunu g繹s羹nde s覺k覺t覺rd覺. Durup 癟evresine bakt覺. Az ilerde, soka覺n k繹esinde,​ kalpakl覺 bir arabac覺 vard覺. tede, ba覺n覺 omuzlar覺 aras覺na 癟ekmi olan bir adam iki b羹kl羹m y羹r羹yordu. Adam覺n 繹n羹nde bir asker kulaklar覺n覺 ovarak, hoplaya z覺playa kouyordu. \\
 +'​Herhalde u k羹癟羹k askeri al覺verie yollam覺 olmal覺lar!罈 dedi Ana kendi kendine. \\
 +Ve kar覺n g覺c覺rt覺s覺na zevkle kulak vererek y羹r羹d羹. \\
 +Erkenden vard覺 gara. Katar hen羹z haz覺r deildi ama 羹癟羹nc羹 mevki bekleme salonunda kir, pas, duman i癟inde bir kalabal覺k birikmi bekleiyordu. Demiryolu i癟ileri souktan ka癟覺p oraya s覺覺nm覺lard覺. Arabac覺lar,​ yersiz yurtsuz tak覺m覺ndan h覺rpaniler az覺c覺k 覺s覺nmak i癟in i癟eriye dalm覺lard覺. Yolcular da vard覺, birka癟 k繹yl羹, k羹rk paltolu iko bir t羹ccar, bir papaz, 癟opur y羹zl羹 k羹癟羹k bir k覺z, be alt覺 asker, ii ba覺ndan ak覺n k羹癟羹k burjuvalar. Sigara, 癟ay votka i癟iyorlar, 癟ene 癟al覺yorlard覺. B羹fenin 繹n羹nde birisi kahkahalarla g羹l羹yordu. Balar 羹zerinde duman bulutlar覺 u癟uyordu. Kap覺 a癟覺l覺rken g覺c覺rd覺yor,​ 癟arp覺nca da camlar sars覺l覺p zang覺rd覺yordu. T羹t羹n kokusu burunlar覺 t覺rmal覺yordu. \\
 +Ana orta yerde, kap覺n覺n yak覺n覺na oturup bekledi. Birisi i癟eri girince bir souk hava ak覺m覺 dal覺yordu salona. Ana holan覺yordu bundan, temiz havay覺 cierlerine dolduruyordu. Kaba giysili, paketlerle y羹kl羹 adamlar giriyor, kap覺ya tak覺l覺yor,​ s繹v羹yor, y羹klerini yere veya bir s覺ran覺n 羹zerine f覺rlat覺yor,​ yakalar覺na,​ kollar覺na yap覺m覺 buzlar覺 silkeliyor, sakallar覺n覺 b覺y覺klar覺n覺 silip homurdan覺yorlard覺. \\
 +Sar覺 bir 癟anta ta覺yan bir gen癟 girdi, 癟evresine h覺zl覺 bir bak覺 f覺rlatt覺, doru Ana'​n覺n yan覺na gitti. \\
 +竄Moskova'​ya m覺?罈 diye sordu usulca. 竄Evet, Tanya'​ya,​罈 竄襤te, buyurun,罈 \\
 +antay覺 Ana'​n覺n yan覺na, s覺ran覺n 羹zerine koydu, cebinden bir sigara 癟覺kar覺p yakt覺, kasketini hafif癟e kald覺rd覺, hi癟 bir ey demeden baka bir kap覺dan 癟覺k覺p gitti. Ana dirseini 癟antaya yaslad覺, souk meini eliyle okad覺. Mutluydu. Kalabal覺覺 izlemeye koyuldu. Az sonra yerinden kalkt覺, 癟覺k覺 kap覺s覺n覺n daha yak覺n覺nda bulunan \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​