Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_25 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 25~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄O da laf m覺 can覺m! Ben 繹mr羹m boyunca s覺k覺nt覺ya katland覺m, hem de nedenini bilmeden. 襤yi bir 癟ocuk i癟in seve seve katlanabilirim s覺k覺nt覺ya.罈 \\
 +Pavel: \\
 +竄Can覺n覺z nas覺l istiyorsa 繹yle yap覺n!罈 diye kar覺l覺k verdi. 竄Eer kendisi kabul ederse, ben de sevinirim...罈 Ve K羹癟羹krusyal覺 onlar覺n evine ta覺nd覺. \\
 +SEK襤Z襤NC襤 BLM \\
 +Mahallenin ucundaki k羹癟羹k ev, 癟evrede oturanlar覺n dikkatini 癟ekiyordu. Kukulu g繹zler duvarlar覺 taray覺p duruyordu. Halk覺n dedikosuyla t羹rl羹 t羹rl羹 yorumlar yap覺l覺yordu. K羹癟羹k evdeki esrar覺 ortaya 癟覺karmak istiyorlard覺. Geceleyin gelip pencereden i癟erisini g繹zetliyorlard覺. Kimi zaman birisi cam覺 t覺k覺rdat覺yordu. Ama 繹dlek kimse, hemen tabanlar覺 yal覺yordu. \\
 +Bir g羹n Hanc覺 Beguntsov, Pelageya'​y覺 sokakta 癟evirdi. Ufak tefek bir ihtiyard覺. Sark覺k derili k覺rm覺z覺 boynuna siyah ipekli bir fular balard覺 hep. G繹s羹, a癟覺k mor renkte kal覺n bir yelekle 繹rt羹l羹yd羹. Sivri u癟lu parlak burnu 羹zerinde baa 癟er癟eveli bir g繹zl羹k dururdu hep. Bu y羹zden 竄Kemikg繹z罈 ad覺n覺 takm覺lard覺 ona. Soluk almadan, kar覺l覺k vermeye zaman b覺rakmadan,​ makinelit羹fek gibi tak覺rdayan bir laf y覺覺n覺 alt覺nda serseme 癟evirdi Pelageya'​y覺:​ \\
 +竄Nas覺ls覺n覺z,​ Pelageya? Olan nas覺l? Daha evlendirmiyor musunuz onu? Art覺k kar覺 alma ya覺na bast覺 sizin delikanl覺. ocuklar evlenirse, ana babalar da rahat ederler. 襤nsan aile aras覺nda bedenen de, ruhen de, daha sal覺kl覺 yaar, sirkeye yat覺r覺lm覺 mantar gibi daha iyi olur, bozulmaz. Ben sizin yerinizde olsam evlendirirdim onu. G羹n羹m羹zde herkesin yaant覺s覺n覺 g繹zalt覺nda tutmak gerek. 襤nsanlar ak覺llar覺na estii bi癟imde yaamaya bal覺yorlar. Kafalar kar覺m覺t覺r,​ yerilecek davran覺larda bulunuluyor. Gen癟ler Allan覺n evinden y羹z 癟eviriyorlar,​ genel yerlerden ka癟覺yorlar. Gizli gizli toplan覺p k繹ede bucakta f覺s覺lda覺yorlar. Ni癟in f覺s覺lda覺rlar?​ 襤zninizle soray覺m size. Ni癟in ka癟arlar toplumdan? Bir insan s繹ylemek istediini herkesin 繹n羹nde, 繹rnein bir handa s繹ylemeyi g繹ze alm覺yorsa, bunun anlam覺 ne? Esrar! Oysa esrar覺n yeri, bizim kutsal kilisemizdir. K繹e bucak yap覺lan esrarl覺 iler, akl覺n doru yoldan 癟覺kt覺覺n覺n belirtisidir. Eh, sal覺cakla kal覺n!罈 \\
 +zentili bir hareketle kasketini 癟覺kard覺, havada sallad覺. Ana'​y覺 ak覺nl覺k 襤癟inde b覺rak覺p uzaklat覺. \\
 +Baka bir g羹n, Vl璽sov'​lar覺n komusu Maria Korsunov pazarda Ana'ya rastlad覺. Bir demircinin dul kar覺s覺 olan Maria fabrikan覺n kap覺s覺nda yiyecek satard覺. \\
 +竄Oluna biraz g繹z kulak olsana, Pelageya!罈 dedi. \\
 +竄Niye?罈 \\
 +Maria esrarengiz tav覺rlar tak覺nd覺. \\
 +竄S繹ylentiler dola覺yor!罈 dedi. 竄Olumsuz s繹ylentiler,​ ekerim! Kendi kendilerine 癟ile 癟ektirenler gibi bir t羹r dernek kuruyormu diyorlar. Buna tarikat derler. Birbirlerini k覺rba癟layacaklarm覺.罈 \\
 +竄B覺rak u sa癟ma laflar覺, Maria.罈 \\
 +Sat覺c覺 kad覺n: \\
 +竄Sa癟mal覺klar覺 s繹yleyeni deil, yapan覺 k覺namak gerek!罈 diye kar覺l覺k verdi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​