Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_260 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 260~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +"Utan! Utan!' dedi. \\
 +Ve rahatlad覺. Kararl覺l覺覺 pekiti. \\
 +'​Olunun onurunu lekeleme! Hi癟 kimse korkmuyor...'​ \\
 +zg羹n, utanga癟 bir bak覺a rastlad覺 g繹zleri. Sonra Ribin'​in y羹z羹 geldi akl覺na. O birka癟 saniye s羹ren korku g羹癟lendirmiti Ana'​y覺. Y羹rek at覺lar覺 d羹zeldi. Sivil polise bakarak: \\
 +'​imdi ne olacak?'​ diye d羹羹nd羹. \\
 +Adam bir bek癟iye iaret yapm覺, bak覺覺yla Ana'​y覺 g繹stererek J bir eyler f覺s覺ld覺yordu. Bek癟i sivil polise dikkatle bakt覺, geri 癟ekildi. Baka bir bek癟i yaklat覺, dinledi, kalar覺n覺 癟att覺. Sa癟覺 sakal覺 k覺rlam覺,​ iri yar覺 bir ihtiyard覺. Sivil polise bir ba hareketi yapt覺. Ana'​n覺n oturmakta olduu s覺raya doru y羹r羹d羹. Sivil polis ortal覺ktan yok oldu. \\
 +襤htiyar bek癟i a覺r a覺r y羹r羹yor, k覺zg覺n g繹zlerini Ana'​dan ay覺rm覺yordu. Pelageya s覺ran覺n 羹zerinde gerileyerek b羹z羹ld羹. \\
 +襤nallah d繹vmezler beni...'​ diye d羹羹nd羹. \\
 +Bek癟i yan覺ba覺nda durdu, sonra kal覺n ve sert bir sesle sordu: \\
 +竄Ne bak覺yorsun?​罈 竄Hi癟.罈 \\
 +竄Ya, 繹yle mi, h覺rs覺z? Ya覺n覺 ba覺n覺 alm覺s覺n,​ h璽l璽 bu meslei yap覺yorsun!罈 \\
 +Bu s繹zler surat覺nda bir 癟ift amar gibi patlad覺. Yanaklar覺 par癟alanm覺,​ g繹zleri yuvalar覺ndan f覺rlam覺癟as覺na ac覺 duydu. \\
 +竄Ben mi? Ben mi h覺rs覺z覺m?​ diye varg羹c羹yle ba覺rd覺. \\
 +fkesinden,​ 癟evresindeki her eyin salland覺覺 duygusuna kap覺ld覺. A癟覺k癟a al癟alt覺lm覺 olman覺n ac覺s覺 i癟inde 癟antan覺n kapa覺n覺 癟ekip a癟t覺, bir deste bildiri 癟覺kard覺, ayaa kalk覺p ba覺n覺n 羹st羹nde sallad覺. \\
 +竄Bak!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Hepiniz bak覺n!罈 \\
 +Kulaklar覺 uulduyordu,​ ama yine de orada bulunanlar覺n hayk覺r覺lar覺n覺 iitiyordu. Sadan soldan Pelageya'​n覺n yan覺na kouanlar oldu. \\
 +竄Ne var?罈 \\
 +竄襤te bak, bir gizli polis m羹fettii...罈 竄Ne olmu?罈 \\
 +竄H覺rs覺zl覺k yapm覺 diyorlar...罈 竄Sayg覺deer bir kad覺na da benziyor... ok yaz覺k!罈 evresinde younlaan kalabal覺覺 g繹ren Ana az覺c覺k rahatlad覺. Avaz覺 癟覺kt覺覺nca:​ \\
 +竄Ben h覺rs覺z deilim!罈 diye ba覺rd覺. 竄D羹n siyas簾 tutuklular覺 yarg覺lad覺lar. Olum da onlar aras覺ndayd覺... Vlasov. Mahkemede bir konuma yapt覺. 襤te o konuma burda, 癟antan覺n i癟inde! Konumay覺 herkese da覺taca覺m,​ da覺taca覺m ki okusunlar da ger癟ekler 羹zerinde kafa yorsunlar...罈 \\
 +Birisi usulca bildirileri elinden 癟ekip ald覺. Ana elinde kalan k璽覺tlar覺 hava sallay覺p kalabal覺a f覺rlatt覺. \\
 +rkek bir ses 繹yle dedi: \\
 +竄Bu yapt覺覺n i癟in de ho geldin demezler sana ya!罈 \\ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​