Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_261 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 261~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana, k璽覺tlar覺 toplad覺klar覺n覺,​ ceketlerin alt覺na, ceplere sokup saklad覺klar覺n覺 g繹r羹nce yeniden g羹癟 kazand覺覺n覺 duydu. Daha sakinleti. Gurur duyuyordu. Bunun sevinci coturdu onu. Valizden tomar tomar bildiri 癟覺kar覺p saa sola sa癟覺yordu. Bir yandan da konuuyordu. \\
 +竄Olumu ve arkadalar覺n覺 niye yarg覺lad覺lar,​ biliyor musunuz? S繹yleyeceim ve siz inanacaks覺n覺z ak sa癟l覺 bir Anan覺n s繹zlerine: D羹n onlar覺 mahk羶um ettiler, 癟羹nk羹 onlar size, hepinize ger癟ei anlat覺yorlard覺. Bu ger癟ei hi癟 kimsenin, ama hi癟 kimsenin su癟layamayaca覺n覺 d羹n anlad覺m.罈 \\
 +Gitgide b羹y羹yen ve younlaan kalabal覺k susmu, Ana'​y覺 canl覺 bir halka i癟ine alm覺t覺. \\
 +竄al覺mak,​ yoksulluktan,​ a癟l覺ktan ve hastal覺ktan baka bir ey kazand覺rm覺yor insanlara. Her ey aleyhimizde. T羹m 繹mr羹m羹z羹 sabah覺n k繹r羹nden gece yar覺lar覺na dek 癟al覺覺p didinerek t羹ketiyoruz,​ 癟irkefin aldatmacan覺n i癟inde s羹r羹n羹yoruz,​ kahroluyoruz,​ 繹te yanda ise bakalar覺 癟ektiimiz 癟ileler sayesinde 癟atlay覺ncaya dek yiyor, i癟iyor, eleniyor. Ve bizleri k繹pekler gibi tasmal覺, zincirli tutuyorlar, cehalet i癟inde b覺rak覺yorlar,​ korku i癟inde yaat覺yorlar... Evet, hi癟 bir eyden haberimiz yok ve her eyden korkar覺z! Bizim yaam覺m覺z bir geceden ibaret, zifir karanl覺k bir gece!罈 \\
 +Birka癟 yerden bouk sesler y羹kseldi: \\
 +竄Ger癟ekten 繹yle!罈 \\
 +竄Kapat unun 癟enesini!罈 \\
 +Ana, kalabal覺覺n gerisinde sivil polisi g繹rd羹; yan覺nda iki jandarma vard覺. Son tomarlar覺 da da覺tmak i癟in acele etti, ama elini valizin i癟ine sokunca orada bir baka ele rastlad覺. 竄Al覺n! Al覺n!罈 \\
 +竄Da覺l覺n!罈 diye ba覺rd覺lar jandarmalar kalabal覺覺 geriye iterek. \\
 +Kalabal覺k, bu iti kak覺 aras覺nda belki de istemeyerek jandarmalar覺 s覺k覺t覺r覺yor,​ hareketlerine engel oluyordu. K覺r sa癟l覺, d羹r羹st bak覺l覺, y羹z羹nden iyilik akan bu kad覺n覺n 癟ekicilii vard覺. Yaam覺n ak覺覺 i癟inde birbirinden kopmu, yaln覺zlam覺 bu insanlar imdi onun s繹zleri kar覺s覺nda bir b羹t羹n halinde kayna覺yorlard覺. Belki de 癟oktand覺r bekliyorlard覺 bu ateli s繹zleri, susam覺lard覺 belki felein sillesini yiyen, onurlar覺n覺 unutan bu fakirler.. Ana'ya en yak覺n duranlar susuyorlard覺. Pelageya onlar覺n dikkatli doymaz g繹zlerini g繹r羹yor, 覺l覺k soluklar覺n覺 y羹z羹nde duyuyordu. \\
 +竄Git burdan, kocakar覺!罈 \\
 +竄Yakalayacaklar seni!罈 \\
 +竄Hi癟 korktuu yok!罈 \\
 +Jandarmalar yakla覺yorlar:​ \\
 +竄Yallah! Dal覺覺l覺n bakal覺m!罈 diye ba覺r覺yorlard覺. \\
 +襤tilip kak覺lanlar sendeliyor, birbirlerine tutunuyorlard覺. \\
 +Hepsinin, s繹ylediklerini anlamaya, inanmaya haz覺r olduklar覺n覺 sanan Pelageya b羹t羹n bildiklerini,​ kudretini hissettii b羹t羹n d羹羹nceleri tel璽la anlatmak, ortaya d繹kmek istiyordu. S繹zler, fikirler, benliinin ta derinliklerinden hi癟 癟aba harcamadan f覺k覺r覺yor,​ dudaklar覺n覺n ucuna geliyordu bir ark覺 gibi. Ancak, sesinin titrediini,​ k覺s覺ld覺覺n覺 fark ediyor ve bundan utan覺yordu:​ \\
 +竄Olumun s繹z羹, i癟i s覺n覺f覺n覺n bir evl璽d覺n覺n,​ namuslu bir insan覺n tertemiz s繹z羹d羹r! D羹r羹st insanlar cesaretlerinden tan覺n覺rlar!..罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​