Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_26 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 26~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ana, iittiklerini oluna bir bir anlatt覺. Pavel omuzlar覺n覺 silkti, Jrar覺l覺k vermedi. K羹癟羹krusyal覺 ise, kahkahay覺 bast覺. \\
 +竄Gen癟 k覺zlar da 癟ok k覺zg覺n size!罈 dedi Ana. 竄襤yi k覺smetlersiniz. Hepiniz iyit 癟al覺kan i癟ilersiniz,​ i癟ki i癟mezsiniz,​ ama k覺zlara da y羹z vermezsiniz! K繹t羹 yola sapm覺 k覺zlar kentten sizi ziyarete geliyorlarm覺,​ 繹yle diyorlar...罈 \\
 +Pavel tiksintiyle y羹z羹n羹 buruturdu. \\
 +竄He ya!罈 dedi. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 i癟ini 癟ekti: \\
 +竄Batakl覺kta her ey 癟羹r羹k kokar! O kaz kafal覺 k覺zlara evliliin ne olduunu a癟覺klasan覺z iyi olur, k羹癟羹kanne. Kaburgalar覺n覺 dayaktan k覺rd覺rmak i癟in pek 繹yle acele etmesinler...罈 \\
 +竄Can覺m onlar pek璽l璽 bilirler b繹yle olduunu, pek璽l璽 anlarlar. Ama ne yapacaklar覺n覺,​ nas覺l edeceklerini bilmezler!罈 \\
 +竄Hi癟 de anlad覺klar覺 yok,罈 dedi Pavel. 竄Yoksa baka bir yol bulurlard覺.罈 \\
 +Ana, olunun sert y羹z羹ne bir g繹z att覺: \\
 +竄襤yi ya, siz 繹retin ite! En ak覺ll覺lar覺n覺 癟a覺r覺rs覺n覺z,​ olur biter...罈 \\
 +Pavel kesin bir sesle: \\
 +竄Olamaz!罈 dedi. \\
 +K羹癟羹krusyal覺:​ \\
 +竄Bir denesek? Ne dersin?罈 diye sordu. Pavel bir an sessiz kald覺: \\
 +竄K覺z-olan gezintilerle balar, sonra birka癟覺 evlenir, hepsi bu kadar.罈 \\
 +Ana, d羹羹ncelere dald覺. Pavel'​in bir kesi yaant覺s覺 s羹rmesi houna gitmiyordu. K羹癟羹krusyal覺 gibi ya癟a ondan b羹y羹k olanlar覺n bile onun 繹羹tlerini tuttuklar覺n覺 g繹r羹yordu. Gelgelelim hepsinin ondan 癟ekindiklerini,​ bu sert tutumu y羹z羹nden onu sevmediklerini sezinliyordu. \\
 +Bir akam yatmaya gitmiti. Pavel'​le K羹癟羹krusyal覺 h璽l璽 oturmu okuyorlard覺. Usulca konuuyorlard覺. Ana, ince b繹lmenin ard覺ndan kulak kabartt覺. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 ans覺z覺n: \\
 +竄Biliyor musun? Nataa houma gidiyor,​罈dedi. 竄Biliyorum!罈 \\
 +Pavel kar覺l覺k vermekte biraz gecikmiti. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 a覺r a覺r kalkt覺, 癟覺plak ayaklarla oday覺 ar覺nlamaya balad覺. Isl覺kla, h羹z羹nl羹 bir hava tutturdu. Sonra yeniden konutu: \\
 +竄Ama o, fark覺nda m覺 acaba?罈 \\
 +Pavel susuyordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​