Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_28 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 28~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +K羹癟羹krusyal覺,​ a覺ra覺r:​ \\
 +竄Bu gibi eylere g羹l羹nmez!罈 dedi. \\
 +Ana, y羹z羹n羹 yast覺a g繹md羹, sessiz sedas覺z alad覺. \\
 +Ertesi sabah, Andrey eskisi kadar iriyar覺 g繹r羹nmedi g繹z羹ne; daha sevimli buldu onu. Olu, her zamanki gibi zay覺f, dik ve sessizdi. Ana o g羹ne dek K羹癟羹krusyal覺y覺 Andrey Onesimovi癟 diye 癟a覺r覺rd覺. Ama o g羹n, fark覺nda olmaks覺z覺n:​ \\
 +竄Andreyciim,​罈 dedi, 竄癟izmelerinizin onar覺lmas覺 gerek, yoksa ayaklar覺n覺z覺 羹羹teceksiniz!罈 \\
 +竄Haftal覺覺m覺 al覺nca yenilerini sat覺n al覺r覺m.罈 \\
 +G羹lmeye balad覺, ve birden uzun elini Ana'​n覺n omuzu-na koyarak sordu: \\
 +竄Ger癟ek anam belki de sizsiniz. Beni yeterince yak覺覺kl覺 bulmadiiniz i癟in bakalar覺n覺n 繹n羹nde ger癟ei s繹ylemek istemiyorsunuz,​ ha?罈 \\
 +Pelageya delikanl覺n覺n eline vurdu. Ona sevgi dolu s繹zler s繹ylemek isterdi, ama y羹rei ac覺ma duygusuyla 繹ylesine dopdoluydu ki, dili d繹nm羹yordu. \\
 +DOKUZUNCU BLM \\
 +Mahallede, her tarafta mavi m羹rekkeple yaz覺l覺 bildiriler da覺tan sosyalistlerden s繹zediliyordu. Bildirilerde fabrikada olup bitenler sert bir dille k覺nan覺yor,​ Petrograd'​da ve g羹neyde patlak veren i癟i grevleri anlat覺l覺yor,​ i癟iler birlemeye ve 癟覺karlar覺n覺 savunmak i癟in savamaya 癟ar覺l覺yorlard覺. \\
 +Fabrikadan dolgun 羹cret alan, belirli bir ya覺n 羹st羹ndeki i癟iler: \\
 +竄Bunlar k覺k覺rt覺c覺! A覺zlar覺n覺 burunlar覺n覺 k覺rmak gerek!罈 diye ba覺r覺yorlard覺. \\
 +Ve bildirileri m羹d羹riyete g繹t羹r羹yorlard覺. Gen癟ler ise, cokunlukla okuyorlard覺. \\
 +竄Doru yaz覺yor!罈 diyorlard覺. \\
 +al覺maktan anas覺 gevremi ve her eye ilgisiz kalan 癟ounluk, tembel tembel u kar覺l覺覺 veriyordu: \\
 +竄Bundan hay覺r 癟覺kmaz. Olur mu hi癟?.罈 \\
 +Ne var ki bildiriler milleti merakland覺r覺yordu. Bir hafta 癟覺kmasa birbirlerine:​ \\
 +竄Cayd覺lar galiba... diyorlard覺. \\
 +Pazartesi bildiriler yeniden ortaya 癟覺k覺nca, yorumlar da yine bal覺yordu. \\
 +Fabrikada olsun, handa olsun, hi癟 kimsenin tan覺mad覺覺 insanlar g繹ze 癟arp覺yordu. Bu yabanc覺lar sorular soruyor, incelemeler yap覺yor, ortal覺覺 kolluyor, kimileri kuku uyand覺ran bir sak覺nganl覺kla,​ kimileri de a覺r覺 girginlik g繹stererek hemen dikkati 癟ekiyorlard覺. \\
 +Ana, b羹t羹n bu 癟al覺malar覺 olunun 癟ekip 癟evirdiini anl覺yordu. Bir癟ok kimsenin olunun 癟evresini ald覺覺n覺 g繹r羹yor ve onun gelecei konusunda besledii korkular, b繹yle bir \\
 +olun anas覺 olman覺n gururuna kar覺覺yordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​