Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_29 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 29~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Bir gece, Maria Korsunov cam覺 t覺k覺rdatt覺;​ Ana, pencereyi a癟覺nca 癟abuk 癟abuk f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄S覺k覺 dur, Pelageya, senin ana kuzular覺 i癟in g羹lmenin sonu geldi! Bu gece sizin evde, Mazin'​in evinde, Vesovikov'​un evinde arama yap覺lacak...罈 \\
 +Maria kal覺n dudaklar覺n覺 tel璽la ap覺rdatarak konuuyordu. Etli burnunu yukar覺 癟ekiyor, sokakta acaba bir g繹ren var m覺 diye g繹zleri bir o yana, bir bu yana d繹n羹p duruyordu. \\
 +竄Benden iitmi olma sak覺n, ben sana bir ey s繹ylemi olmayay覺m, seni bug羹n g繹rmedim bile, iitiyor musun?罈 \\
 +Uzakla覺p kayboldu. \\
 +Ana pencereyi kapatt覺, bir sandalyenin 羹zerine y覺覺ld覺. Ama olunu bekleyen tehlikeyi d羹羹n羹nce hemen ayaa f覺rlad覺 yine. abucak giyindi, ba覺na bir al 繹rt羹p iyice s覺kt覺, hasta olduu i癟in 癟al覺mayan Fedor Mazin'​in evine kotu. 襤癟eri girdiinde,​ Fedor pencerenin 繹n羹ne oturmu, okuyordu. Haberi iitince hemen kalkt覺, y羹z羹 sapsar覺 kesildi: \\
 +竄Eh! bu kez, art覺k...罈 diye bir eyler m覺r覺ldand覺. \\
 +Pelageya titrek eliyle aln覺ndaki terleri sildi: \\
 +竄Ne yapmal覺?罈 diye sordu. \\
 +Fedor k覺ll覺 eliyle k覺v覺rc覺k sa癟lar覺n覺 s覺vazlad覺:​ \\
 +竄Durun bakay覺m, korkmay覺n!罈 kar覺l覺覺n覺 verdi. \\
 +竄Ama bana 繹yle geliyor ki siz de korkuyorsunuz!罈 diye hayk覺rd覺 Ana. \\
 +竄Ben mi?罈 \\
 +Yanaklar覺 birden al al oldu. G羹癟 durumda kalm覺 gibi g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄E-evet, alt taraf覺... Pavel'​e haber vermek gerek. Hemen birisini yollayay覺m ona! Siz eve gidin, bir ey yok! Bizi d繹vmeyecekler ya!罈 \\
 +Eve d繹ner d繹nmez, Ana b羹t羹n kitaplar覺 toplad覺, g繹s羹ne bast覺rarak uzun s羹re evin i癟inde dola覺p durdu, oca覺n i癟ine, soban覺n alt覺na, hatta bir f覺癟覺n覺n i癟ine bakt覺. Pavel'​in iini b覺rak覺p hemen eve koaca覺n覺 d羹羹n羹yordu. Ama gelmedi. \\
 +Sonunda yoruldu, mutfakta bir sedirin 羹zerine oturdu, kitaplar覺 etekleri alt覺na gizledi, yerinden k覺m覺ldamay覺 bile g繹ze alam覺yordu. Pavel'​le K羹癟羹krusyal覺n覺n d繹n羹羹ne dek 繹yle bekledi. Yerinden kalkmaks覺z覺n:​ \\
 +竄Haberiniz var m覺?罈 diye hayk覺rd覺. \\
 +Pavel g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄Evet!罈 dedi. 竄Korkuyor musun?罈 \\
 +竄Eh! Elbet korkuyorum, 繹yle korkuyorum ki!..罈 \\
 +竄Korkmamal覺s覺n覺z,​罈 dedi Andrey, 竄korkman覺n yarar覺 yok.罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​