Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_32 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 32~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Pavel ba覺yla evet dedi. Subay tHy覺覺n覺n ucunu burarak devam etti: \\
 +竄Evinde arama yapaca覺m... Kalk bakal覺m, kocakar覺... Bunlar kim peki?罈 \\
 +襤癟eri bakt覺 ve h覺zl覺 ad覺mlarla odaya girdi: 竄Kimsiniz siz?罈 \\
 +Tan覺k olarak 癟ar覺lm覺 iki kii geliyordu. Biri ihtiyar D繹kmeci Tveryakov'​du,​ 繹b羹r羹 de kirac覺s覺, Ate癟i Ribin'​di. Siyah sa癟 ve sakall覺, ciddi bir adam olan Ribin tok bir sesle: 竄Sel璽m Pelageya!罈 dedi. \\
 +Ana bir yandan giyiniyor, bir yandan da kendi kendini y羹reklendirmek i癟in s繹ylenip duruyordu. \\
 +竄襤yi dorusu! Gecenin k繹r羹nde geliyorlar... millet yatm覺... onlar geliyorlar!..罈 \\
 +Oda dar geliyordu. Keskin bir cila kokusu sinmiti havaya. 襤ki jandarma ile mahallenin polis komiseri Riskin 癟izmelerini d繹eme 羹zerinde rap rap 繹tt羹r羹yorlar,​ kitaplar覺 raftan indirip masan覺n 羹zerine, subay覺n 繹n羹ne istif ediyorlard覺. 襤ki kii de yumruklayarak duvar覺 yokluyor, sandalyelerin alt覺na bak覺yorlard覺. Birisi zar zor oca覺n 羹zerine t覺rmand覺. K羹癟羹krusyal覺 ile Vesovkiov bir k繹eye 癟ekilip birbirlerine sokulmulard覺. Nikolay'​覺n 癟opur y羹z羹 k覺z覺l beneklerle 繹rt羹lm羹t羹. G繹zlerini subay覺n y羹z羹nden ay覺ram覺yordu. Andrey b覺y覺klar覺yla oynuyordu. Ana odaya girince, ba覺n覺 sallayarak dost癟a g羹l羹msedi ona. \\
 +Pelagey璽 korkusunu yenmeye 癟al覺arak ilerledi. Her zamanki gibi yan yan y羹r羹m羹yordu imdi. G繹s羹n羹 ileriye doru dik tutuyordu. Bu duruu onu 繹zentili ve g羹l羹n癟 g繹steriyordu. Y羹r羹rken g羹r羹lt羹 ediyor, kalar覺n覺 titretiyordu. \\
 +Subay, beyaz elinin ince uzun parmaklar覺yla kitaplar覺 al覺p sayfalan 癟abuk 癟abuk 癟eviriyor, silkiyor, sonra usta bir hareketle bir k覺y覺ya at覺yordu. Kimi zaman kitaplardan biri yere d羹羹yordu. Kimse konumuyordu. Kan ter i癟inde kalan jandarmalar burunlar覺n覺 癟ekiyorlard覺. Mahmuzlar sak覺rd覺yor,​ arada s覺rada bir soru iitiliyordu:​ 竄Buraya bak覺ld覺 m覺?罈 \\
 +Pelagey璽, Pavel'​in yan覺nda durdu, b繹lmenin yak覺n覺nda. O da, olu gibi, kollar覺n覺 g繹s羹 羹zerinde kavuturdu ve subay覺 izledi. Dizleri titriyor, g繹zleri buulan覺yordu. \\
 +Ans覺z覺n Vesovikov'​un sesi sessizlii b覺癟ak gibi kesti: \\
 +竄Kitaplar覺 yere atman覺n ne anlam覺 var?罈 \\
 +Ana 羹rperdi. Tveryakov, sanki ense k繹k羹ne bir darbe yemi gibi kafas覺n覺 sallad覺. Ribin 繹ks羹rd羹, dikkatle Nikolay'​a bakt覺. \\
 +Subay g繹zlerini k覺sarak bir an o 癟opur, hareketsiz y羹ze bakt覺. Parmaklar覺 daha h覺zl覺 癟evirmeye balad覺 sayfalar覺. Zaman. zaman g繹k g繹zlerini 繹yle a癟覺yordu ki, m羹thi bir ar覺s覺 var da art覺k dayanamay覺p 癟覺l覺覺 basacak san覺yordu insan. \\
 +Vesovikov bir kez daha: \\
 +竄Asker!罈 dedi, 竄kald覺r kitaplar覺.罈 \\
 +Jandarmalar hep birden Vesovikov'​a d繹nd羹ler, sonra subaya bakt覺lar: Subay yine ba覺n覺 kald覺rd覺. Nikolay'​覺n kocaman karalt覺s覺na derin bir bak覺 f覺rlatt覺, sonra yayvan burundan 癟覺kan bir sesle: \\
 +竄yle ya... kald覺r覺n...罈 dedi. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​