Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_33 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 33~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Jandarmalardan biri eildi, g繹z ucuyla Vesovikov'​u s羹zerek, sayfalar覺 buruan kitaplar覺 kald覺rmaya balad覺... Ana: \\
 +Bu Nikolay dilini tutsa iyi eder!罈 diye f覺s覺ldad覺 oluna. Pavel omuzlar覺n覺 silkti. K羹癟羹krusyal覺 ba覺n覺 繹n羹ne edi. \\
 +竄Kim okuyor 襤ncil'​i?​罈 \\
 +竄Ben,罈 dedi Pavel. \\
 +竄Peki, b羹t羹n bir kitaplar kimin?罈 \\
 +竄Benim.罈 \\
 +竄襤yi!罈 dedi subay. \\
 +Sandalyenin arkal覺覺na yasland覺, ince ellerinin parmaklar覺n覺 癟覺tlatt覺,​ bacaklar覺n覺 masan覺n alt覺ndan uzatt覺, b覺y覺覺n覺 burdu. Vesovikov'​a d繹nerek: \\
 +竄Andrey Nakhodka sen misin?罈 diye sordu. \\
 +Nikolay ilerleyerek:​ \\
 +竄Evet,罈 kar覺l覺覺n覺 verdi. \\
 +K羹癟羹krusyal覺 elini uzatt覺, Nikolay'​覺 omuzundan tutup geri 癟ekti: \\
 +竄Yan覺ld覺!罈 dedi. 竄Andrey, benim!罈 \\
 +Subay elini kald覺rd覺, iaret parma覺n覺^allayarak:​ \\
 +竄Dikkat et, sen!罈 dedi. \\
 +Ve evrak覺n覺 kar覺t覺rmaya balad覺. \\
 +D覺arda, ay覺覺覺na ald覺rmayan merakl覺 g繹zler pencereden i癟erisini seyrediyordu. Evin 繹n羹nde birisi y羹r羹yordu karlar覺 g覺c覺rdatarak:​ \\
 +竄Sen, Nakhodka, bundan 繹nce bir kez daha siyasal su癟tan kovuturmaya uram覺s覺n,​ 繹yle mi?罈 diye sordu subay. \\
 +竄Evet, Rostov'​da,​ Saratov'​da... Yaln覺z, orada jandarmalar bana '​siz'​ diye hitap ederlerdi.罈 \\
 +Subay sa g繹z羹n羹 k覺rpt覺, ovuturdu, ufac覺k dileri g繹r羹nd羹: \\
 +竄Peki,罈 diye s羹rd羹rd羹. 竄Siz, Nakhodka, evet, 繹zellikle siz, fabrikada canavarca bildiriler da覺tan al癟aklar覺n kimler olduklar覺n覺 bilmiyor musunuz? Ha?罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 bacaklar覺 羹zerinde saa sola salland覺, geni bir g羹l羹mseme ayd覺nlatt覺 y羹z羹n羹. Bir ey s繹yleyecekti ki, Nikolay'​覺n sinir bozucu sesi yeniden iitildi: \\
 +竄Biz ilk kez olarak al癟ak g繹r羹yoruz...罈 \\
 +Bir an sessizlik oldu. Herkes ta kesilmiti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​