Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_34 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 34~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Anan覺n aln覺ndaki yara izi soldu, sa ka覺 yukar覺 doru 癟ekildi, Ribin'​in siyah sakal覺 garip bi癟imde titredi. Ba覺n覺 edi, sakal覺n覺 parmaklar覺yla tarazlad覺. \\
 +Subay: \\
 +竄Bu hayvan覺 d覺ar覺 at覺n!罈 dedi. \\
 +襤ki jandarma Nikolay'​覺 koltuklar覺ndan yakalay覺p mutfaa g繹t羹rd羹ler. Orada, Nikolay, s覺k覺 durdu yerinde ve ba覺rd覺: 竄Durun hele, giyineyim...罈 Polis komiseri yine i癟eri girdi: 竄Bir ey bulamad覺k, her yere bakt覺k.罈 Subay g羹l羹mseyerek : \\
 +竄Elbette!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Burada tecr羹beli birisi var...罈 \\
 +Ana, subay覺n incecik, titrek, h覺r癟覺n sesini dinliyor, sar覺 surat覺na korkuyla bak覺yor, bu adam覺n ac覺mas覺z bir d羹man olduunu, halka kar覺 k羹癟羹msemeyle dolu bir aristokrat y羹rei ta覺d覺覺n覺 hissediyordu. Bu t羹r insanlar覺 pek az g繹rm羹t羹 ve bunlar覺n varl覺覺n覺 bile unutmutu nerdeyse: \\
 +竄Bunlar rahats覺z oluyorlar bizden!罈 diye d羹羹nd羹. \\
 +竄Babas覺 bilinmeyen Bay Andrey Onisimov Nakhodka, sizi tutukluyorum!罈 \\
 +K羹癟羹krusyal覺 serinkanl覺l覺kla:​ \\
 +竄Hangi nedenlerle?​罈 diye sordu. \\
 +Subay, kin kokan bir incelikle: \\
 +竄Bunu sonra s繹yleyeceim,​罈 yan覺t覺n覺 verdi. \\
 +Pelageya'​ya d繹nd羹: \\
 +竄Okuma bilir misin?罈 \\
 +Sorunun kar覺l覺覺 Pavel'​den geldi: \\
 +竄Hay覺r.罈 \\
 +Subay sert bir sesle: \\
 +竄Sana sormuyorum!罈 dedi ve devam etti: 竄S繹yleyesene kocakar覺!罈 \\
 +Adama kar覺, i癟g羹d羹sel bir nefret b羹r羹d羹 Ana'​y覺. Birdenbire doruldu. Buzlu suya dalm覺 gibi tir tir titriyordu. Yara izi k覺pk覺rm覺z覺 kesildi ve ka覺 aa覺 indi. Kolunu subaya doru uzatarak: \\
 +竄Ba覺rmay覺n!罈 dedi. 竄Siz daha gen癟siniz, yazg覺n覺n ne olduunu bilmezsiniz.罈 Pavel s繹z羹n羹 kesti: 竄Sakin olun anne!罈 \\
 +Ana masaya doru f覺rlay覺p ba覺rd覺: 竄Sen dur hele, Pavel. Ni癟in tutukluyorsunuz bu adamlar覺?​罈 \\
 +Subay ayaa kalkt覺: \\
 +竄Bu seni ilgilendirmez,​ kapa 癟eneni!罈 diye ba覺rd覺. 竄Getirin Vesovikov'​u!罈 \\
 +Y羹z羹n羹n hizas覺nda tuttuu bir k璽覺d覺 okumaya balad覺. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​