Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_35 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 35~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Nikolay'​覺 odaya getirdiler. Subay okumaya keserek: 竄apkan覺z覺 癟覺kar覺n!罈 diye ba覺rd覺. Ribin, pelageya'​n覺n yan覺na yaklat覺, omuzuyla, onu d羹rterek f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄Sakin ol, Ana!罈 \\
 +Nikolay tutana覺n okunmas覺n覺 yar覺da kesti: 竄apkam覺 nas覺l 癟覺kar覺r覺m?​ Ellerimi tutuyorlar.罈 Subay, k璽覺d覺 masan覺n 羹zerine f覺rlatt覺: 竄襤mzalay覺n!罈 \\
 +Ana, orada bulunanlar覺n tutana覺 imzalamalar覺n覺 izledi. fkesi yat覺m覺t覺. 襤癟i fena oluyordu. K羹癟羹k d羹羹r羹lm羹t羹 ve elinden bir ey gelmiyordu. G繹zleri yalarla doWu. Bu yalar覺 yirmi y覺ll覺k evlilik yaam覺 boyunca da d繹km羹t羹. Ama son zamanlarda bunu unutmu g繹r羹n羹yordu. \\
 +Subay onun y羹z羹ne bakt覺 ve aa覺lay覺c覺 bir tav覺rla surat覺n覺 ekiterek: \\
 +竄Alamak i癟in daha 癟ok erken han覺mc覺覺m!罈 dedi. 竄Dikkat edin, sonras覺 i癟in yeterince g繹zya覺n覺z kalmayacak!罈 \\
 +Bu s繹z Ana'yi yeniden k覺zd覺rd覺. u kar覺l覺覺 verdi: \\
 +Analarda her ey i癟in yeterince g繹zya覺 bulunur... her ey i癟in! Sizin de bir anan覺z varsa eer, bunu bilmesi gerekir.罈 \\
 +Subay evrak覺n覺 s羹ratle parlak kilitli g覺c覺r g覺c覺r 癟antas覺na yerletirdi ve: \\
 +竄襤leri, mar!罈 buyruunu verdi. \\
 +Pavel arkadalar覺n覺n ellerini s覺kt覺. Al癟ak sesle ama ateli ateli: \\
 +竄Yine g繹r羹羹r羹z Andery, yine g繹r羹羹r羹z nikolay!罈 dedi. \\
 +Subay alayc覺 alayc覺 g羹ld羹. \\
 +竄Evet, ger癟ekten de yine g繹r羹eceksiniz!罈 diye s繹ylendi. \\
 +Vesovikov g羹癟l羹kle soluyordu burnundan; kal覺n boynuna f kan y羹r羹m羹t羹;​ g繹zleri 繹fkeden ate sa癟覺yordu. K羹癟羹krusyal覺 hep g羹i羹ms羹yordu. Ana'ya bir eyler s繹yl羹yor, ba覺n覺 sall覺yordu. Ana, istavroz 癟覺kararak onu kut ad覺 ve: \\
 +竄Tanr覺 hakl覺 insanlar覺 g繹r羹r,罈 dedi. \\
 +Sonunda, kurun簾 kaput giyen adamlar mahmuz 覺k覺rt覺s覺 I i癟inde sokak kap覺s覺na doru yitip gittiler. Son 癟覺kan, Ribin oldu. Kara g繹zleriyle Pavel'​i batan ayaa inceden inceye s羹zd羹. \\
 +竄Hadi ho癟akal...罈 dedi. \\
 +Ve sakal覺n覺n i癟ine 繹ks羹rerek a覺r ad覺mlarla 癟覺k覺p gitti. \\
 +Pavel ellerini arkas覺nda kavuturdu,​ odan覺n i癟inde yerlerde s羹r羹nen kitaplaria 癟ama覺rlar aras覺nda bir'​aa覺 bir yukar覺 dolat覺. Y羹z羹 s覺k覺nt覺l覺yd覺. \\
 +竄imdi g繹rd羹n m羹 nas覺l olduunu?​罈 diye sordu. \\
 +Ana, karars覺z g繹zlerle, alt羹st olan odaya bak覺p duruyordu. Derin bir kayg覺yla f覺s覺ldad覺:​ \\
 +竄Nikolay ni癟in kaba davrand覺?​..罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​