Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_37 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 37~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Bir an g繹zlerini yumdu, dudaklar覺n覺 s覺kt覺, 癟abuk bir el hareketiyle sa癟lar覺n覺 kabartt覺 ve biraz k覺zaran g繹zlerini Pavel'​e 癟evirerek: \\
 +竄Eer,罈 dedi, 竄Birisi bana vurmaya kalkarsa, sald覺r覺r覺m vallahi, dilerimle par癟alar覺m onu... Beni bir vuruta tepelemelidir!罈 \\
 +Peiageya: \\
 +竄Ama.pek narin, pek s覺skas覺n!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Nas覺l d繹v羹羹rs羹n?​罈 \\
 +Fedor dilen aras覺ndan: 竄D繹v羹羹r羹m!罈 dedi. O gittikten sonra: \\
 +竄Bunun belini 繹tekilerden de 繹nce k覺racaklar!..罈 dedi. Pavel sesini 癟覺karmad覺. \\
 +Az sonra, mutfak kap覺s覺 a覺r a覺r a癟覺ld覺, Ribin i癟eri girdi. \\
 +竄Sel璽m,​竄dedi g羹l羹mseyerek. 竄Yine geldim ite. D羹n akam, onlar getirdiler beni, ama bug羹n kendiliimden geliyorum!罈 \\
 +Pavel'​in elini kuvvetle s覺kt覺, Ana'​n覺n omuzunu tuttu: 竄Bana 癟ay ikram eder misin?罈 \\
 +Pavel sessizce Ribin'​i inceliyordu. Onun g羹r siyah sakall覺, koyu g繹zl羹, geni ya覺z y羹z羹n羹. Durgun bak覺lar覺nda cidd簾 bir eyler okunuyordu. \\
 +Pelageya 癟ay haz覺rlamak i癟in mutfaa gitti. Ribin oturdu, sakal覺n覺 s覺vazlad覺,​ dirseklerini masaya dayayarak siyah g繹zlerini Pavel'​e dikti. Sanki yar覺da kesilmi bir konumay覺 s羹rd羹r羹yormucas覺na:​ \\
 +竄Demek b繹yle!罈 dedi. 竄A癟覺k konuaca覺m seninle. Uzun s羹re dikkat ettim sana. Aa覺 yukar覺 komu say覺l覺r覺z. Sana 癟ok konuk geldiini g繹rd羹m. Ama i癟ki 璽lemleri yapm覺yor, rezalet 癟覺karm覺yorsunuz. En 繹nemli nokta, bu. Rezalet 癟覺karmayan kimseler hemen g繹ze 癟arparlar. Tamam m覺? Tamam! 襤nsanlara kar覺mad覺覺m i癟in benden de rahats覺z oluyorlard覺.罈 \\
 +Sesi kayg覺l覺yd覺,​ ama rahat konuuyordu. Esmer eliyle sakal覺n覺 s覺vazl覺yordu. Bak覺lar覺n覺 Pavel'​in g繹zlerinden ay覺rm覺yordu. \\
 +竄Senden s繹zedilmeye baland覺. Patronlar覺n sana dinsiz diyorlar. Kiliseye gitmiyorsun,​ ondan. Ben de gitmem kiliseye. Sonra, u bildiriler var. Fikir senin mi?罈 \\
 +竄Evet, benim.罈 \\
 +Ana tel璽land覺,​ mutfaktan d覺ar覺 癟覺kt覺. \\
 +竄Nas覺l senin?..罈 diye hayk覺rd覺. 竄Tek ba覺na deilsin ki sen!罈 \\
 +Pavel g羹l羹msedi;​ Ribin de g羹l羹msedi:​ 竄襤yi!罈 dedi. \\
 +Ana, s繹zlerine 繹nem verilmedii i癟in biraz gocunmu-tu. Burnunu 癟ekip mutfaa d繹nd羹. \\
 +竄0 bildiriler iyi fikirdi. Heyecanland覺r覺r insan覺. On dokuz tane mi 癟覺kt覺?罈 \\
 +竄Evet.罈 \\
 +竄Hepsini de okudum. Ama i癟inde 繹yle eyler var ki insan anlam覺yor, anlamaya gerek duymuyor. Evet, bir kimse 癟ok konuursa, hi癟 bir ie yaramayan bir s羹r羹 laf da eder arada...罈 \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​