Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_38 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 38~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +Ribin g羹l羹msedi. Dileri beyaz ve salamd覺. \\
 +竄Sonra da... arama ite. zellikle bu arama 癟ekti beni sizin yan覺n覺za. Sen, K羹癟羹krusyal覺,​ Nikolay, ey davrand覺n覺z...罈 \\
 +Arad覺覺 s繹zc羹羹 bulamad覺, sustu, parmaklar覺yla masay覺 t覺k覺rdatarak pencereye doru bakt覺. \\
 +竄Kararl覺l覺覺n覺z覺 g繹sterdiniz. '​Ekselans,​ siz kendi iinizi yap覺n, biz de kendi iimizi yapar覺z'​ diyordunuz sanki. K羹癟羹krusyal覺 da yiit bir delikanl覺. ouz kez, fabrikada konuurken onu dinlerim de, ite bunu ezemezler, bunu yaln覺z 繹l羹m paklar, diye d羹羹n羹r羹m. Mangal gibi y羹rek var onda! Bana inan覺yor musun. P璽vel?罈 \\
 +Pavel ba覺n覺 sallad覺. \\
 +竄Evet,罈 dedi. \\
 +竄襤yi. Bak, ben k覺rk ya覺nday覺m.*Senden iki kat daha yal覺y覺m,​ ama yirmi kat fazla ey g繹r羹p ge癟irdim. 癟 y覺l覺 ak覺n askerlik yapt覺m, iki kez evlendim, ilk kar覺m 繹ld羹, 繹b羹r羹n羹 terkettim. Kafkasya'​da bulundum, dukhabor'​lar覺 tan覺r覺m... Bakas覺n覺n yaam覺n覺 kendi ellerinde san覺rlar, aslan覺m. Ama 繹ylesi deil ite!罈 \\
 +Ana bu tok s繹zleri can kula覺yla dinliyordu. Olgun bir adam覺n, olunu ziyarete gelip itirafta bulunurcas覺na konumas覺 houna gidiyordu. Ama Pavel konuuna kar覺 fazla souk davran覺r gibiydi. Bu izlenimi silmek i癟in: \\
 +竄Bir ey yer misin, Mikhail?罈 diye sordu Ribin'​e. \\
 +竄Teekk羹r ederim, Ana! Yedim de geldim... Demek ki, Pavel, yaam覺n gidii hi癟 de ho deil, ha?罈 \\
 +竄Yo! 襤yi gidiyor. Baksan覺za, sizi a癟覺ky羹reklilikle evime getirdi ite. Bizleri birletiriyor yava yava. G羹n gelecek, 繹mr羹 boyunca 癟al覺an bizleri, hepimizi birletirecek! Adaletsizdir,​ zordur bizim i癟in ama g繹z羹m羹z羹 a癟an da odur. Ac覺 anlam覺n覺 da ondan 繹reniyoruz. Yaam覺n ak覺覺n覺 nas覺l h覺zland覺raca覺m覺z覺 da g繹steren yine yaam覺n ta kendisidir.罈 Ribin Pavel'​in s繹z羹n羹 kesti: \\
 +竄Dorudur! 襤nsan覺 yenilemek gerek. 襤nsan uyuz olmusa hamama g繹t羹r羹r, y覺kar, temiz 羹stba giydirirsin iyileir, deil mi? Ama, insan覺n i癟ini nas覺l temizlersin?​ 襤te sorun bu!罈 \\
 +Pavel, resm簾 makamlar konusunda; fabrika konusunda; yabanc覺 羹lkelerde i癟ilerin haklar覺n覺 nas覺l koruduklar覺 konusunda J覺ateli ateli konumaya balad覺. Ribin ara s覺ra bir s繹z羹 vurgulanmak istercesine parma覺n覺 masaya vuruyordu. Geigeieiim bir kez bile '​Tamam,​ dediin doru!'​ demedi. \\
 +Bir ara g羹l羹verdi ve usulca: 竄Sen daha gen癟sin, insanlar覺 tan覺mazs覺n!罈 dedi. \\
 +Pavel, Ribin'​in kar覺s覺na durdu, a覺rbal覺 bir tav覺rla u ! kar覺l覺覺 verdi: \\
 +竄Gen癟likten,​ yal覺l覺ktan s繹z etmeyelim! Hangi fikirler daha ... doru, ona bakal覺m.罈 \\
 +竄Peki, 繹yleyse bizi Tanr覺 konusunda bile aldatm覺lar m覺d覺r sence? Evet, deil mi? Ben de dinimizin doru din olmad覺覺n覺 d羹羹n羹yorum.罈 \\
 +O anda Ana lafa kar覺t覺. Olu Tanr覺dan ve kendisi i癟in kutsal olan iman sorunlar覺nda s繹z a癟覺nca, hep Pavel'​le g繹z-g繹ze gelmeye 癟al覺覺r,​ din duygular覺n覺 incitmemesini bak覺lar覺yla anlat覺rd覺. Ne var ki Tanr覺ya inanmad覺覺n覺 belirten s繹zleri alt覺nda ger癟ekte bir iman yatt覺覺n覺 sezer gibi olur, bu duygu da onu rahatlat覺rd覺. 'Ne d羹羹nd羹羹n羹 bir anlayabilsem!'​ derdi i癟inden. Olgunluk 癟a覺na ermi Ribin'​in,​ Pavel'​in \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​