Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_39 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 39~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +s繹zlerinden holanmayaca覺n覺,​ g羹nah sayaca覺n覺 umuyordu. Ama misafirinin Tanr覺'​ya ilikin s繹zlerini iitince, kendini tutamad覺, kesin ve direngen bir sesle: \\
 +竄Tanr覺dan s繹zederken daha dikkatli olmal覺s覺n覺z!罈 dedi. 竄Siz kendiniz... elbette ki nas覺l isterseniz 繹yle d羹羹n羹rs羹n羹z!罈 \\
 +Solucju, daha bir kuvvetle devam etti: . 竄Peki ama, eer. \\
 +Tanr覺y覺 elinden al覺rsan覺z,​ benim gibi yal覺 bir kad覺n 羹z羹nt羹l羹 zamanlar覺nda nereye dayan覺r?罈 \\
 +G繹zleri yalarla doldu. Bula覺klar覺 y覺karken elleri titriyordu. \\
 +Pavel tatl覺, sevecen bir sesle: 竄Bizi iyi anlamad覺n覺z,​ anne!罈 dedi. Ribin g羹l羹mseyerek Pavel'​e bakt覺, a覺r, anlaml覺 bir sesle: \\
 +竄Ba覺la beni, Ana,罈 dedi. 竄D羹羹ncelerini deitirmek i癟in biraz yal覺 olduunu unuttum da...罈 Pavel devam etti: \\
 +竄Benim s繹zkonusu ettiim Tanr覺 sizin inand覺覺n覺z sevecen, ba覺lay覺c覺 Tanr覺 deildi, papazlar覺n bizi tehdit etmek i癟in silah gibi kulland覺klar覺 Tanr覺yd覺. yle bir Tanr覺 ki, onun ad覺na herkesi birka癟 kiinin ac覺mas覺z iradesine ba emee zorlamak isterler.罈 \\
 +Ribin elini masaya vurarak: \\
 +竄Tamam, sorun bu!罈 diye hayk覺rd覺. 竄Dinimizi bile deitirdiler. Ellerine ne ge癟se bize kar覺 癟eviriyorlar. Bilirsin, Ana. Tanr覺 insan覺 kendi tasvirine g繹re yaratm覺t覺r derler. yleyse ona benzememiz gerekirdi. Oysa biz Tanr覺ya deil, y覺rt覺c覺 hayvanlara benzeriz. Kilisede ilerine geldii bi癟imde bir Tanr覺 g繹sterirler bize. 襤ftira ederler Tanr覺ya. 覺karlar覺n覺 y羹r羹tmek, ruhumuzu 繹ld羹rmek i癟in onu k覺l覺ktan k覺l覺a sokarlar.罈 \\
 +Al癟ak sesle konuuyordu,​ ama az覺ndan 癟覺kan her s繹zc羹k a覺r bir yumruk gibi Ana'​n覺n kafas覺na iniyor, onu sersemletiyordu. Kara sakalla 癟er癟eveli geni y羹z羹 korkutuyordu kad覺nca覺z覺;​ koyu g繹zlerinin par覺lt覺s覺na dayanam覺yor,​ y羹reine ac覺 verici bir korku yerleiyordu. Kafas覺n覺 sallayarak: \\
 +竄Hay覺r,罈 dedi. 竄Gitsem iyi olacak. Bunlar覺 dinlemek g羹c羹m羹 aan bir ey!罈 \\
 +Ve mutfaa ka癟t覺. Ribin hayk覺r覺yordu:​ \\
 +竄G繹r羹yor musun, Pavel? Her eyin k繹k羹 y羹rekte, kafada deil! Y羹rekte asla baka ey bitmeyecektir.罈 \\
 +竄襤nsan覺 ancak ak覺l 繹zg羹rletirir!罈 dedi Pavel. \\
 +Ribin inatla hayk覺rd覺: \\
 +竄Ak覺l g羹癟 vermez. G羹c羹 y羹rek verir, kafa deil. Bu b繹yle!罈 \\
 +Ana soyunup yatm覺t覺. Duas覺n覺 yapmam覺t覺. 羹yordu. Huzursuzdu. Eskiden Ribin'​i ak覺ll覺 uslu bir adam san覺rken, imdi ona kar覺 d羹manl覺k duyuyordu. Sesini dinlerken: \\
 +"​Dinsiz! Bozguncu herif!'​ diye d羹羹n羹yordu. 'Ne diye buraya geliyor sanki?'​ \\
 +Ribin ise sakin, kendinden emin konuuyordu:​ \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​