Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_41 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 41~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +A癟覺k ve atak olduu oranda dehet verici de olan bir y覺覺n s繹zc羹e Ana'​y覺 da al覺t覺rmalard覺,​ ve bu s繹zc羹kler art覺k eskisi gibi sarsm覺yordu onu. Bazen Tanr覺y覺 yads覺yan s繹zlerin gerisinde olunda salam bir iman bulunduunu sezinliyordu. O zaman tatl覺 bir hog繹r羹 ile g羹l羹ms羹yordu. Ribin houna gitmiyorsa da, art覺k eskisi gibi d羹manl覺k beslemiyordu ona kar覺. \\
 +Haftada bir, hapishaneye gidiyor, K羹癟羹krusyal覺ya 癟ama覺r ve kitap g繹t羹r羹yordu.. Bir g羹n onunla g繹r羹me izni kopard覺. D繹n羹羹nde,​ duygulanm覺t覺. \\
 +竄Hi癟 deimemi,​罈 diye anlatt覺. 竄Herkese kar覺 g羹ler-y羹zl羹d羹r ve herkes onunla akala覺yor. Kendisi i癟in zor elbette hapislik, ama belli etmiyor...罈 \\
 +竄yle yapmak gerek,罈 dedi Ribin. 竄Hepimiz al覺k覺n覺z g羹癟l羹klere,​ ac覺lara. ile 癟ekmek bizim doal ortam覺m覺z. Elbise gibi giyeriz onu, onunla soluk al覺r覺z. Bunda b繹b羹rlenecek bir ey yok. Herkesin g繹z羹 kapal覺 olmaz. Kimileri g繹zlerini kendi istekleriyle yumarlar. Ama insan aptal oldu mu, sabretmekten baka 癟覺karyolu yok!..罈 \\
 +ON 襤K襤NC襤 BLM \\
 +Vlasov'​lar覺n k羹l rengi ufak evi gitgide mahallenin ilgisini 癟ekmekteydi. Bu ilgide b羹y羹k 繹l癟羹de 癟ekingenlik ve sak覺nganl覺k ve bilin癟siz bir d羹manl覺k vard覺, ama yava yava g羹venle dolu bir merak da uyanmaktayd覺. Kimi zaman bir yabanc覺 癟覺kagelir,​ her eyi dikkatle inceler, sonra: \\
 +竄Delikanl覺,​罈 derdi Pavel'​e. 竄Sen ki kitaplar okuyorsun, yasalar覺 bilmen gerek. imdi sen bana s繹yle bakal覺m, a癟覺kla...罈 \\
 +Ve polisin ya da fabrika y繹netiminin iledii bir haks覺zl覺覺 anlat覺rd覺. Kar覺覺k durumlarda Pavel birka癟 sat覺r yaz覺p adam覺 kente, tan覺d覺覺 bir avukata yollard覺. Yok eer kendi bildii bir ise, kendisi a癟覺klard覺 sorunu. \\
 +Her ey konusunda, yal覺n ve y羹rekli bir dille konuan, her eyi can kula覺yla dinleyen, b羹t羹n kar覺覺k sorunlar覺 en ince ayr覺nt覺lar覺na var覺ncaya dek inatla 癟繹zmeye uraan ve insanlar覺 binlerce salam d羹羹mle birbirlerine balayan ortak ipi kesinlikle ortaya 癟覺kar覺p yakalayan bu a覺rbal覺 delikanl覺ya beslenen sayg覺 gittik癟e b羹y羹d羹. \\
 +'​Batakl覺覺n kapik'​i'​ sorunundan sonra Pavel'​in 繹nemi daha da artt覺 kamuoyunda. \\
 +Fabrikan覺n arkas覺nda, binay覺 kokuan bir halka ile hemen t羹m羹yle saran bir geni batakl覺k uzay覺p giderdi. Bu batakl覺kta 癟am ve kay覺naa癟lar覺 dikiliydi. Yaz覺n oradan sar覺mt覺rak youn buularla sivrisinek bulutlar覺 y羹kselir, mahallenin 羹zerine 癟繹ker ve s覺tma yayard覺. Batakl覺k fabrikan覺n mal覺yd覺. Yeni m羹d羹r bu durumdan yararlanmaya bakt覺, batakl覺覺 kurutmak ve turbay覺 da 癟覺kar覺p yak覺t olarak kullanmak i癟in bir tasar覺 haz覺rlad覺. 襤癟ilere de u a癟覺klamay覺 yapt覺: bu operasyon \\
 +oras覺n覺 sal覺a zararl覺 koullardan ar覺tacak ve hepsinin yaam覺n覺 d羹zeltecekti. Bu ama癟la, batakl覺覺n kurutulmas覺na harcanmak 羹zere 羹cretlerden ruble ba覺na bir kapik kesilmesi buyruunu verdi. \\
 +Bu tutum i癟iler aras覺nda b羹y羹k heyecan yaratt覺. Onlar 繹zellikle, memurlar覺n bu kesintinin d覺覺nda tutulmalar覺na sinirlenmilerdi. \\
 +M羹d羹riyet karar覺n覺n ask覺ya 癟覺kar覺ld覺覺 cumartesi g羹n羹, Pavel hastayd覺, ie gitmemiti,​ bu konuda hi癟 bir ey bilmiyordu. Ertesi g羹n, pazar ayininden sonra, iyi bir ihtiyar olan D繹kmeci Sizov ile 癟ok 癟abuk sinirlenen, uzun boylu ilingir Makhotin, Pavel'​in evine gelerek olup bitenleri anlatt覺lar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​