Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_42 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 42~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄En yal覺lar覺m覺z topland覺k,​罈 dedi Sizov a覺r a覺r, 竄Sorunu tart覺t覺k. Sen ayd覺n bir kii olduun i癟in, arkadalar覺m覺z sana dan覺mak 羹zere bizi g繹nderdiler. Anlamak istiyoruz: m羹d羹re, bizden kesecei kapiklerle sivrisineklere kar覺 savama hakk覺n覺 veren bir yasa var m覺d覺r?罈 \\
 +Makhotin, 癟ekik g繹zlerini saa sola kayd覺rarak:​ \\
 +竄Biliyorsun,​罈 dedi, 竄d繹rt y覺l 繹nce hamam yapt覺rmak i癟in para toplam覺lard覺,​ dalgac覺 herifler. 癟 bin sekiz y羹z ruble elde ettiler. Nerde bu para? Hamam mamam da yap覺lmad覺!罈 \\
 +Pavel bu verginin haks覺z olduunu anlatt覺, bu giriimden fabrikan覺n edecei k璽r覺 a癟覺klad覺. Bunun 羹zerine iki ziyaret癟i suratlar覺n覺 asarak kalk覺p gittiler. Ana, onlar覺 ge癟irdikten sonra g羹l羹mseyerek:​ \\
 +竄G繹r羹yorsun ya, Pavel,罈 dedi, 竄art覺k yal覺lar da sana ak覺l dan覺maya geliyorlar.罈 \\
 +Delikanl覺 kar覺l覺k vermedi. Tasal覺 bir halde masada oturup yazmaya balad覺. Birka癟 dakika sonra: \\
 +竄Rica edeceim,​罈 dedi anas覺na, 竄hemen kente git bu k璽覺d覺 teslim et...罈 \\
 +竄Tehlikeli mi?罈 \\
 +竄Evet. Gazetemiz orada bas覺l覺yor. Bu kapik ii mutlaka 癟覺kmal覺d覺r gelecek say覺da...罈 \\
 +竄Tamam, tamam!罈 diye kar覺l覺k verdi Ana. 竄Hemen gidiyorum...罈 \\
 +Olu ilk kez bir g繹rev veriyordu kendisine. Meselenin ne olduunu a癟覺k癟a s繹ylemesi onu mutlu k覺ld覺. Giyinirken: \\
 +竄Bak, bunu akl覺m al覺yor ite, Payel!罈 dedi. 竄D羹ped羹z h覺rs覺zl覺k bu!.. Ad覺 neydi o adam覺n? Yegor 襤vanovi癟 mi?罈 \\
 +Gece ge癟 vakit d繹nd羹. Yorgun, anja memnundu. \\
 +竄Sandrin'​i g繹rd羹m.罈 dedi oluna. 竄Sana sel璽m s繹yledi. Hele o Yegor, hi癟 de kibirli deil! ok akac覺.罈 \\
 +竄Onlardan holand覺覺na sevindim!罈 dedi Pavel tatl覺l覺kla. \\
 +竄yle al癟akg繹n羹ll羹 insanlar ki, Pavel'​ciim! 襤nsanlar覺n al癟akg繹n羹ll羹 olmalar覺 ne iyi! Hem hepsi de say覺yorlar seni...罈 \\
 +Pavel pazartesi g羹n羹 de gitmedi ie. Ba覺 ar覺yordu. leyin, Fedor Mazin koa koa geldi. Heyecanl覺 ve neeliydi. Soluk ald覺ktan sonra haberi verdi: \\
 +竄Gel! B羹t羹n fabrika ayaa kalkt覺. Seni 癟a覺rmaya yollad覺lar beni! Sizov'​la Makhotin bu sorunu senin herkesten daha iyi a癟覺klayabileceini s繹yl羹yorlar. Bir g繹rsen neler olduunu!罈 \\
 +Pavel tek s繹z s繹ylemeden giyindi. \\
 +竄Kad覺nlar toplanm覺lar,​ bir yaygara, bir yaygara ki, sorma gitsin!罈 \\
 +竄Ben de geliyorum!.罈 dedi Ana. 竄Neler d繹n羹yor orda? Ben de gideceim!罈 \\
 +竄Git!罈 dedi Pavel \\
 +Konumaks覺z覺n,​ h覺zl覺 h覺zl覺 y羹r羹d羹ler Ana'​n覺n eli aya覺 titriyordu heyecandan. nemli bir eyler olaca覺n覺 hissediyordu. Fabrika kap覺s覺nda kalabal覺k bir kad覺n topluluu ba覺ra 癟a覺ra tart覺覺yordu. 癟羹 birden avluya \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​