Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_43 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 43~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +girmeyi baar覺nca,​ birdenbire heyecandan uuldayan, kara youn bir kitlenin ortas覺na d羹t羹ler. Ana, b羹t羹n balar覺n ayn覺 y繹ne, demirhane at繹lyesinin duvar覺na d繹n羹k olduunu g繹rd羹. Orada, Sizov, Makhotin, ve Vialov ve daha be alt覺 i癟i, olgun yata, n羹fuzlu i癟iler, k覺rm覺z覺 tulal覺 duvar覺n覺n 繹n羹nde hurda demir y覺覺n覺 羹zerinde ayakta duruyorlard覺. \\
 +竄襤te Vlasov geldi!罈 diye ba覺rd覺 biri. \\
 +竄Vlasov mu? Buraya gelsin...罈 \\
 +Sadan soldan ayn覺 zamanda: \\
 +竄Susun!罈 diye ba覺ranlar oldu. \\
 +Yak覺nlardan bir yerden, Ribin'​in sakin sesi y羹kseldi: \\
 +竄Bir kapik癟ik i癟in deil, adalet i癟in kar覺 koymak gerek, as覺l sorun bu. nemli olan bizim kapik deil, 繹b羹r kapiklerden daha iri deil bizimki; ama daha a覺rd覺r. Bizim kapik癟ikte bir m羹d羹r羹n rublesinden daha 癟ok insan kan覺 vard覺r. Sorun. bu. Biz bu bir kapie deil, kana, ger癟ee deer veriyoruz, sorun bu!罈 \\
 +竄Doru! Yaa Ribin!罈 \\
 +竄Hakl覺s覺n,​ ate癟i!罈 \\
 +竄襤te Vlasov geldi!罈 \\
 +Makinelerin bouk g羹r羹lt羹s羹n羹 istimin derin soluklar覺n覺 ve borular覺n uultusunu bast覺ran insan sesleri, havay覺 dolduran bir pat覺rt覺 halinde eriyordu. Kollar覺n覺 sallayan, birbirlerini ateli, ineleyici s繹zlerle k覺z覺t覺ran kimseler kouup duruyordu ortal覺kta. Yorgun g繹羹slerde her zaman uyuklayan 繹fke imdi uyan覺yor, boalmak i癟in bir 癟覺k覺 ar覺yordu. 襤nsanlar gittik癟e artan bir iddetle az覺yorlar, 癟at覺覺yorlard覺. Kalabal覺覺n 羹st羹nde bir kurum ve toz bulutu y羹z羹yordu. K覺zarm覺 y羹zleri kaplayan ter, esmer yanaklarda siyah yalar gibi ak覺yor, g繹zler k覺v覺lc覺mlar sa癟覺yor, diler par覺ld覺yordu. \\
 +Pavel, Sizov'​la Makhotin'​in yan覺ba覺na dikiliverdi:​ \\
 +竄Arkadalar!罈 diye ba覺rd覺. \\
 +Ana, olunun y羹z羹n羹n solgun olduunu, dudaklar覺n覺n titrediini g繹rd羹. Ne yapt覺覺n覺n fark覺nda olmayaraktan ilerledi, kalabal覺kta yol a癟t覺 kendine. Sinirli sesler 竄Nereye gidiyorsun?​罈 diyordu. Geriye itiyorlard覺 Ana'​yi. Fakat o durmuyordu. Omuzuyla, dirsekleriyle kalab覺l覺覺 yar覺yor, a覺r a覺r oluna yakla覺yordu. Olunun yan覺nda olmak istiyordu. \\
 +Bu s繹zc羹k derin bir anlam ta覺yordu Pavel i癟in. 竄Arkadalar!罈 diye ba覺rd覺ktan sonra sesinin k覺s覺ld覺覺n覺 hissetti: \\
 +m羹cadeleye at覺lman覺n sevinci boaz覺n覺 s覺km覺t覺. Adalet ve hakikat tutkusuyla yan覺p tutuan y羹reini bu adamlara f覺rlatman覺n sevinci i癟indeydi. \\
 +竄Arkadalar!罈 diye bir daha seslendi bu s繹zc羹k ona g羹癟 ve cokunluk verdi. 竄Arkadalar,​ kiliseleri ve fabrikalar覺 yapan biziz, zincirleri yapan, g羹m羹羹 d繹ken biziz. Herkese, beikten mezara dek, ekmei ve zevkleri veren biziz...罈 \\
 +竄Tamam, sorun bu, ite!罈 diye hayk覺rd覺 Ribin. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​