Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

rus_klasikleri:ana_45 [2015/11/10 15:05] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: Ana : 45~~
 +=== ANA ===
 +=== MAKS襤M GORK襤 ===
 +----
 +竄Temsilcileri se癟in!罈 \\
 +竄Sizov!罈 \\
 +竄Vlasov!罈 \\
 +竄Ribin! Ribin dilidir!罈 Ans覺z覺n birka癟 kii daha hafif sesle: 竄襤te geliyor!罈 diye ba覺rd覺. 竄M羹d羹r geliyor!..罈 \\
 +Kalabal覺k yar覺ld覺, uzun boylu, uzun s羹ratli, sivri sakall覺 bir adama yol verdi. Yolu 羹zerinde bulunan i癟ileri bir el hareketiyle,​ ama onlara el dokundurmadan bir yana itiyor: \\
 +竄A癟覺l覺n!罈 diyordu. \\
 +G繹zlerini k覺rp覺yor, tecr羹beli bir y繹netici g繹z羹yle dikkatle tek tek i癟ilerin y羹zlerini inceliyordu. Onun kar覺s覺nda i癟iler kasketlerini 癟覺kar覺yor,​ eilerek sel璽ml覺yorlard覺. O, bu sayg覺 g繹sterilerine kar覺l覺k vermeden ilerliyor, ge癟tii yerde heyecan ve sessizlik yarat覺yordu. rkek g羹l羹msemelerde ve bouk seslerde, sa癟ma iler yapt覺klar覺n覺n fark覺na varan 癟o \\
 +cuklar覺n pimanl覺覺 seziliyordu. \\
 +M羹d羹r, Ana'​n覺n 繹n羹nde ge癟erken sert bir bak覺 f覺rlatt覺 kad覺na; hurda demir y覺覺n覺n 繹n羹nde durdu. Yukardan bir el uzand覺. M羹d羹r bu eli tutmad覺. G羹癟l羹 ve 癟evik bir s覺癟ray覺la y覺覺n覺n 羹zerine t覺rmand覺, Pavel'​le Sizov'​un kar覺s覺na dikildi: \\
 +竄Ne demeye topland覺n覺z?​ Niye b覺rakt覺n覺z ii?罈 \\
 +Birka癟 saniye sessizlik oldu. Balar, baaklar gibi dalgalan覺yordu. Sizov kasketini havada sallar gibi yapt覺, omuzlar覺n覺 silkti, ba覺n覺 edi. \\
 +M羹d羹r: \\
 +竄S繹ylesenize!罈 ba覺rd覺. \\
 +Pavel, m羹d羹r羹n yan覺na yaklat覺. Sizov'​la Ribin'​i g繹stererek,​ y羹ksek sesle: \\
 +竄癟羹m羹z,​罈 dedi. 竄arkadalar覺m覺z taraf覺ndan birer kapik kesme karar覺n覺zdan vazge癟menizi istemekle g繹revlendirilmi bulunmaktay覺z...罈 \\
 +M羹d羹r, delikanl覺ya bakmaks覺z覺n:​ \\
 +竄Ni癟in?罈 diye sordu. \\
 +Pavel'​in sesi 癟覺nlad覺: \\
 +竄Bu kesintiyi haks覺z buluyoruz!罈 \\
 +竄Demek, batakl覺覺 kurutma tasar覺s覺nda i癟ilerin yaam koullar覺n覺 d羹zeltmek kayg覺s覺n覺 deil de, onlar覺 s繹m羹rmek niyetini g繹r羹yorsunuz,​ 繹yle mi?罈 \\
 +竄Evet,罈 diye yan覺tlad覺 Pavel. \\
 +M羹d羹r, Ribin'​e:​ \\
 +竄Siz de mi?罈 diye sordu. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(262);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​